11_233
                   (8.154)
Petrus SPECHT             Christina PIELENEERS
geb. ca. 1663             geb. ca. 1665
ovl.Zvl. 1-4-1703(552)        ovl.Zvl. 12-8-1706(563)

ondervorster
____________________________________________________________

20-6-1684 Op bevel van Schout Nouwen (12.521) heeft hij de inboedel van Willem Lucas (10.130; verdacht van de moord op Govaert Buysen) geinventariseerd en aangeslagen.
(zie "De Kaart van Opa Hasenbergh" pag. 88)

    Maria Catharina        Cornelis Pieleneerss
    ged.Zvl. 25-10-1685(112)   Gertrudis Van Halle
    ovl.Zvl. 18-3-1701(546)

    Anna Theresia         Dom. Constantinus Van
    ged.Zvl. 9-1-1688(120)      Kereckoirle (13.489)
    ovl.Zvl. 19-10-1689(525)   Anna Van Eyck (9.186)
                   nom.Dlla.Anna Verheyen
                     (13.500)

    Petrus            Cornelis Van Turnhout
    ged.Zvl. 22-1-1690(127)      (11.428)
    ovl.Zvl. 21-6-1690(526)    Maria Van de Hofstad
                     (9.1026)

    Marinus            Marinus De Keyser (8.07)
    ged.Zvl. 11-4-1691(130)    Maria Eggermont (9.28)
    ovl. na 1698

    Joachim            Joachim Specht
    ged.Zvl. 1-9-1692(137)    Maria Anna Alleman
    ovl. na 1698           (officiers zus ?)

                   ZIE VERVOLGBLAD
11.233 - VERVOLGBLAD   

In de Volkstelling van november 1693 staan onder no.58
de ouders met Marie, Marinus en Jochem.

    [Gerardus           Gerard Van de Elsacker
    [ged.Zvl. 27-6-1695(143)     (9.186)
    [ovl.Zvl. 29-6-1695(536)   Maria Van de Hofstad (a.b.)
    [
    [Jacobus           Gerardus Eden (zie 10.685)
    [ged.   idem        Anna Le Fever (8.176)
    [ovl.Zvl. 4-7-1695(536)    

    Anna Theresia         Antonius Eggermont (9.18)
    ged.Zvl. 22-7-1696(150)    Catharina De Gree (9.786)
    ovl.Zvl. 18-8-1702(550)
      (als Theresia Christina, 7 jr oud)

    Dymphna            Cornelis Pieleneers (a.b.)
    ged.Zvl. 25-9-1698(161)    Maria De Ridder (9.374)
    ovl.Zvl. 8-12-1698(540)

In de Volkstelling van december 1698 staat het gezin onder no.11 als de ouders met 4 kinderen : Marie, Marinus, Jochem en Anna Theresia.

    Joanna Catharina       Joh. Danis (boer = 10.07)
    ged.Zvl. 9-10-1699(167)    Catharina Mertens (vrouw
    ovl.Zvl. 19-10-1699(541))   van boer = 10.03)

    Anna Maria          Petrus Huygens (10.25)
    ged.Zvl. 5-11-1700(173)    Anna Danes (9.47)
    ovl.Zvl. 1-6-1701(546)

Voor beide tellingen zie SA Antwerpen - Reeks HN no.123/124.
                   ZIE VERVOLGBLAD 2
(orig.16-41998)


11.233 - VERVOLGBLAD 2

    Maria Cornelia        Jacob Jacobs (boer = 8.34)
    ged.Zvl. 16-5-1702(180)    Cornelia Deens (vrouw van
    ovl.Zvl. 14-4-1703(522)      secretaris = 9.853)
=====================================================
(9.13)                (8.154)
Christiaen I CHARTON    Zandvl.  Christina PIELENEERS
ged.Zvl. 14-12-1672(76)  6-9-          2e huw.
ovl.Zvl. 29-6-1724(589)  1703    ovl.Zvl. 12-8-1706(563)
  (begraven in de kerk)  (753)
      Petrus Huygens (10.25)
      Egidius Bauduin (koster = 10.75)
____________________________________________________________

    Claudius II         Claudius Charton 
    ged.Zvl. 4-9-1704(189)      (vaders broer = 10.70)
    ovl.Zvl. 25-3-1728(593)    Susanna Geerts (2e vrouw        man vaders zus = 10.82)
=====================================================
Rond 1707 woonde Christiaen aan de Botermarkt, ten noorden grenzend aan het huis van Louis Guillaume (= 10.814).
=====================================================
(9.13)                (10.03)
Christiaan I             Zandvl. Maria Catharina I
    CHARTON      27-5-     VAN RANSBEECK
    2e huw.      1708    ged.Zvl. 12-5-1691(131)
ovl.Zvl. 29-6-1724(589)  (762)   ovl.Zvl. 14-2-1728(593)
   (begraven in de kerk)        (begraven in de kerk)
      Johan Bogaerts (broer man zus br.gom) = 9.03)
      Petrus Huygens (10.25)
____________________________________________________________

    Johannes Baptist III       Johannes Joppen
    ged.Zvl. 4-10-1709(209)      (moeders stiefvader)
    ovl.Zvl. 18-11-1709(567)   Adriana Jacobs (9.836)

                   ZIE VERVOLGBLAD 3
(orig.16-4-1998)


11.233 - VERVOLGBLAD 3

Op de kaart van 1709 (zie het boekje "Volkstelling en Landkaart " van
juni 1709 - SA An twerpen HN nr.125) daarin komt de naam van 
Christiaan Charton tweemaal voor : het ene perceel ligt aan de
oostzijde van het Noordland, terwijl het andere ligt in het rijtje tussen de kerk en de Botermarkt. 
 Kennelijk hetzelfde grondstuk als hiervoren genoemd in 1707.

    Johannes Baptist III       Johannes Joppen
    ged.Zvl. 4-10-1709(209)      (moeders stiefvader)
    ovl.Zvl. 18-11-1709(567)   Adriana Jacobs (9.836)

    Anna Catharina        Petrus Huygens (10.25 a.b.)
    ged.Zvl. 3-1-1711(212)    Catharina Meerts
    ovl.Zvl. 14-1-1711(569)      (moeders moeder)

    Joanna Catharina  = 11.30  Johannes Van Ransbeeck
    ged.Zvl. 6-3-1712(216)    Johanna Van Ransbeeck
    ovl.               (moeders broer & zus)

    Philippus           Philippus Meerts (broer
    ged.Zvl. 9-10-1714(225)      moeders moeder = 9.04)
    ovl.Zvl. 10-11-1718 (581)   Catharina Pieleners (vrouw
                     vaders broer = 10.70)

    Gerardus II          Gerardus Charton (zoon
    ged.Zvl. 21-3-1717(233)      vaders neef = 10.30)
    ovl.Zvl. 13-11-1748(605)   Gertrudis Van Ransbeeck
    (ongehuwd, "zoon van       (moeders zus = 11.26)
    Christiaan Charton en Maria Brugmans"
    waarmee de (nieuwe) pastoor zich dus vergiste !)


                   ZIE VERVOLGBLAD 4

(orig..16-4-1998)

11.233  - VERVOLGBLAD 4


    David I      = 11.108  David Van Ransbeek (half-
    ged.Zvl. 3-12-1719(244)    broer moeders vader=10.48)
    ovl.Zvl. 5-1-1789(621)    Anna lambert (vrouw broer
                     moeders vader= 10.07)

    Antonius Josephus       Antoniius Joppen (moeders
    ged.Zvl. 1-4-1722(250)      halfbroer = 10.03)
    ovl.Zvl. 15-8-1726(591)    Joanna MariaDanis (dochter
       ('proles')        broer moeders vader=10.07)

    Johannes Baptist       Johannes De Keyser (man
    ged.Zvl. 16-7-1724(257)     moeders zus = 11.25 a.b.)
    ovl.Zvl. 6-8-1724       Susanna Van Ransbeeck
                     (moeders zus = 10.03
=====================================================(10.25)  (10.50)
Joh.Baptist HUGENS     Zandvl.  Anna Cornelia MIEUS
ged.Zvl. 13-2-1701(175)  jan.    ged.Zvl. 12-5-1698(160)
ovl.Zvl. 5-10-1786(620)  1720    ovl. 1720/1724
              (750)
      Henricus Mieus (vader bruid)
      Gaspar Verbraeke (in 1728 get.bij 10.58)
meester kleermaker
=====================================================
                   ZIE VERVOLGBLAD 5


(orig. 16-4-1998)

11.233 - VERVOLGBLAD 5(10.25)                (10.03)
Joannes          Antwerpen Maria Catharina I
    HUGENS       29-12-     VAN RANSBEECK
    2e huw.      1724         2e huw.
ovl.Zvl. 5-10-1786(620)  (780)   ovl.Zvl. 14-2-1728(593)
                     kraambed;
                     in de kerk begraven
      Joannes II Joppen (stiefvader bruid = 10.03)
      Joannes II Van Ransbeeck (broer bruid, a.b.)
____________________________________________________________

    Jacobus            Cornelis Van Ransbeeck
    ged.Zvl. 23-1-1728(266)      (moeders broer)
    ovl.Zvl. 3-2-1728(593)    Magdalena Keerschot
                     (8.197)
====================================================


(10.25)                (10.166)
Joannes II              Maria Magdalena II
    HUYGENS              BRUGMANS
ged.Zvl. 13-2-1701(175)        ged.Zvl. 20-7-1709(208)
    3e huw.            ovl.Zvl. 28-6-1747(602)
ovl.Zvl. 5-10-1786(620)

meester kleermaker en schepen
____________________________________________________________

    Sebastianus          Sebastianus Brugmans
    ged.Zvl. 1-7-1729(269)      (moeders vader)
    ovl.Zvl. 5-4-1740 (632)    Gertrudis Masseneers
                     (vaders moeder
                   
                   ZIE VERVOLGBLAD 6
(orig.16-4-1998)11.233 - VERVOLGBLAD 6
    Anna             Petrus DeBruyn(schoonzn.
    ged.Zvl. 25-2-1731(275)     vaders 2e vrouw) = 11.30
    ovl.Zvl. 7-3-1731(629)    Anna Van Breda
                     (moeders stiefmoeder)

    Paulus            Gratianus De Keyser (man
    ged.Zvl. 8-8-1732(277)      moeders zus = 10.383
    ovl.Zvl. 14-2-1752(606    Susanna Van Ransbeek (zus
      ongehuwd         vaders 2e vrouw=11.30 ab.)

    Anna             Henricus Van Hertsen (man
    ged.Zvl. 11-10-1734(280)     vaders zus = 10.142)
    ovl.Zvl. 30-4-1748(605)    Joanna Catharina Charton
                   (halfzus dopeling = 11.30)

    Jacoba       = 12.18  Joh.Baptist Huygens (broer
    ged.Zvl. 10-12-1736(284)     vaders vader = 10.28)
    ovl.Zvl. 24-2-1797(628    Antonia Van Breda (a.b.)
    (Bij de Volkstelling van jan.1755
    was zijn inwonende meid bij
    timmerman Van de Elsacker-Bogaerts = 11.283)

    Rosalia II     = 12.23  Bernardus Real (11.725)
    ged.Zvl. 12-1-1739(287)    Rosalia I Huygens
    ovl. na 1771           (vaders zus = 11.37)
    (Bij de Volkstelling van jan.1755
    was zij inwonende meid bij haar halfneef
    molenaar Deckers-Dielen = 11.118)

    Susanna Petronella = 12.07  Sebastianus Brugmans
    ged.Zvl. 10-10-1740(290)     (moeders vader)
    ovl.Bergen/Zoom 21-2-1784   Petronilla Huygens
    Bij de Volkstelling van jan.1755  (vaders zus) 
    was zij inwonend "meyssen" in het
    bakkersgezin van de Wed.Charton (= 10.126)

Voor de telling van 1755 zie SA Antwerpen - Reeks HN nr. 127.
                   ZIE VERVOLGBLAD 7
(orig.16-4-1998)

11.233 - VERVOLGBLAD 7
    Joanna            Johannes Van der Stee
    ged.Zvl. 13-10-1742(292)     (9.29)
    ovl.Zvl. 3-11-1742(633)    Joanna Maria Huygens
                     (vaders zus = 11.153)

17-4-1743 : De moeder van dit gezin erft de korenmolen van haar  overleden vader.
22-7-1743 :  Zij verkoopt de molen aan haar stiefmoeder
      Antonia Van Breda.

    [Petrus            Petrus Danis (11.47)
    [ged.Zvl. 11-1-1744(294)   Anna Catharina Dielen
    [ovl.Zvl. 15-1-7144(634)     (11.118)
    [
    [Maria            Jacob Vloeberghs (11.649)
    [ged.   idem        Maria De Keyser (dochter
    [ovl.Zvl. 15-1-1744(634)     (moeders zus = 10.282)

12-12-1744 : De moeder van dit gezin erft het halve kapitaal van haar
      stiefmoeder Antonia Van Breda.

    Antonius           Antonius Carpon (10.50)
    ged.Zvl. 17-5-1745(296)    Anna Catharina Meerts
    ovl. na 1750           (11.47)

    Catharina           Johannes Meeus (man zus
    ged.Zvl. 14-3-1747(299)    vaders 2e vrouw = 11.01)
    ovl. na 1750         Anna Catharina Dilen (a.b.)


Het gezin wordt niet meer vermeld in de Volkstelling van januari 1755.

Voor kopieen van erfakten etc. : zie dokumentenmap onder no.10.166.

              *****
(orig.16-4-1998)
              
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 7