10_75

(9.68)                (9.251)
Aegidius BAUDUIN           Catharina BOULENGER
geb. ca. 1660               geb. ca. 1660
ovl.Zvl. 29-3-1714(573)        ovl.Zvl. 16-12-1740(600B)

militair voor 1693; koster van 23-5-1684 - 7-6-1713
___________________________________________________________

    Dympna
    geb. 1679
    ovl.Zvl. 2-2-1683(517) ('filia militis')

    (Maria) Catharina       Petrus Jansens (9.71 ?)
    ged.Zvl. 7-3-1684(109)    Maria Van de Hofstadt
    ovl.Zvl. 25-10-1684(520)     (pastoorsmeid=9.1026)

    Catharina           Matheus Lambrechts (9.188)
    ged.Zvl. 16-3-1685(111)    Catharina Gielens (8.266 ?)
    ovl.Zvl. 25-8-1690(526)

    Claudius I     = 11.101
    ged.Zvl. 28-3-1686(113)    Claudius Leboucq
    ovl.Zvl. 30-3-1734(598)      (pastoor = 9.1026)
                   Petronella Bauduwin
                     (vaders zus)

    Michael            Michael De Keyser (8.200)
    ged.Zvl. 23-4-1687(118)    Catharina Meerts (10.03)
    ovl.Zvl. 16-3-1707(563)

    Anna             Livinus De Wildere
    ged.Zvl. 12-12-1688(123)   Anna Van de Eyck (9.186)
    ovl.Zvl. 13-7-169l(528)
                   ZIE VERVOLGBLAD
10.75 - VERVOLGBLAD   

    Maria Anna          CornelisVan Turnhout
    ged.Zvl. 211-1-1691(130)     (11.428)
    ovl. na 1709         Maria Janse Smits

    Anna Catharina        Paulus Hasenbergh (8.42)
    ged.Zvl. 15-1-1693(136)    Anna Lambert (10.07)
    ovl. Zvl. 25-3-1696(537)

In de Volkstelling van 1693 (*)  staat het gezin onder no.47 als ouders met Claudius, Michael, Maria Anna en Anna Catharina = 6 personen.

    Maria Catharina        Antonius Eggermont
    ged.Zvl. 22-4-1694(140)    Petronella Bauduin
    ovl.Zvl. 7-7-1721(586)      (vaders zus = 10.179)
      begraven in de kerk      nom.Catharina Borgie
                     (= vaders moeder)

    Susanna            Petrus Ignatius Wandelaers
    ged.Zvl. 8-7-1696(150)      (kapelaan = 11.1055)
    ovl.Zvl. 3-2-1711(569)    Catharina Van Espen
                     (pastoors zus = 9.1029)

    Franciscus     = 11.123
    ged.Zvl. 14-10-1697(157)   Franciscus Pardgelde per
    ovl. na 1721         Claudius Bauduin (broer
                     dopeling)
                   Elisab.Van Hoevene (9.03)


                   ZIE VERVOLGBLAD 2

(orig.9-11-1999)
10.75 - VERVOLGBLAD 2

In de Volkstelling van 1698  (*) staan onder no.88 de ouders met Michael, Ma.Anna, Ma.Catharina, Susanna en Frans. Verder waren er nog
7 inwonende 'hoftkinderen' :
    Anthony Eggermont (10 jr, uit gezin 9.18)
    Franciscus Kerckoirlen (zoon van Zvl.secretaris ? 13.489 ?)
    Anthony van Orduynen (11 jr, uit kostersgezin 10.276)
    Francus Van de Velde (was in 1707 getuige in gezin 10.03
              en in l715      "      10.213)  
    Hieronymus Morissen      }
    Anthony Casset   } in Zandvliet onbekend
    Jan Van Daelen   }

    Anna Cornelia   = 11.277
    ged.Zvl. 8-2-1699(164)    Jacob De Roy
    ovl.Zvl. 30-7-1761(609)    Maria AnnaVan Koekhoven

    Elisabeth Catharina        Joannes Van Ste (9.29)
    ged.Zvl. 16-12-1700(174)   Elisabeth De Regent
    ovl. na 1709
In de Volkstelling van 1709  (*) wordt het gezin vermeld onder no.45 als ouders met Maria, Catharina, Susanna, Frans, Isabel en Anna Cornelia.
Bovendien waren inwonend :
    Johannes Bogaerts (uit gezin 10.577 ?)
    Andries Van Buyten (knecht = onbekend)
    Catharina Bourgies (vaders moeder)
In 1720 verkopen de erven Egidius Bauduin een boerderij aan de Ooststraat aan de nieuwe pastoor Ludovicus Catoir (11.1052)
(Zie kopie-akte in dokumentenmap onder 10.75)

    (*) zie SA Antwsrpen - Reeks HN nos.123/125.  


(orig.9-11-1999)      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3