10_03

(9.03)                (9.04)
Sebastianus I             Catharina
    VAN RANSBEECK   Zandvl.        MEERTS
ged.Zvl. 24-7-1661(42)   22-7-   ged.Zvl. 13-6-1666(55)
ovl.Zvl. 15-10-1706(562)  1685    ovl.Zvl. 17-10-1747(603)
              (725)       (aan de pest)
      Cornelius Meerts (broer bruid = 10.01)
      Aegidius Bauduin (koster = 10.75)
boer
___________________________________________________________
    Cornelius III         Cornelius Meerts
    ged.Zvl. 17-6-1686(113)      (moeders vader)
    ovl.Zvl. 12-7-1686(521)    Joanna Aldermans (zus
                     vaders moeder = 9.47)

    Joannes II     = 10.07  Joannes Van Ransbeeck
    ged.Zvl. 15-6-1687(118)      (vaders vader)
    ovl.Zvl. 20-1-1745(601    Joanna Meerts 
                     (moeders zus = 9.04)

    Anna I            Johannes Danis (10.07)
    ged.Zvl. 20-3-1689(124)    Anna Van Ransbeeck
    ovl. na 1720           (vaders halfzus = 10.19)
    
    Maria Catharina  = 11.233  Philippus Meerts
    ged.Zvl. 12-5-1691(131)      (moeders broer = 9.04)
    ovl.Zvl. 14-2-1728(593)    Maria Van Stee (dochter   broer moed' moeder = 8.09)

In de Volkstelling van nov.1693 staan onder no.105 de ouders met hun 3 kinderen, plus de inwonende Joanna De Widt, maerte. (Ze was 21 jaar en trouwde in 1698 met Antonius Van Meir : 10.923)
    (Zie SA Antwerpen - Reeks HN nr.123)

(orig.16-4-1998)           ZIE VERVOLGBLAD10.03 - VERVOLGBLAD

    Joanna Maria         David Danis (man zus
    ged.Zvl. 29-12-1693        vaders moeder = 9.47)
    ovl.Zvl. 1-7-1697(538)    Maria Meerts
                     (moeders zus = 9.298)

    Gertrudis     = 11.26  Joh.Van Stee (zoon broer
    ged.Zvl. 28-8-1695(143)      moed' moeder = 9.29)
    ovl. na 1736         Cath. Van Reet (10.162)

    Cornelius IV         Cornelius Meerts
    ged.Zvl. 14-4-1697(154)      (moeders broer = 10.01)
    ovl. na 1733         Joanna Boey (= 9.58)
      ongehuwd

In de Volkstelling van dec.1698 staan onder no.149 de ouders met Anna, Ma.Catharina, Geertruy en Cornelis, terwijl inwonend waren :
    Adriaen De Cnodder, knecht (waarschijnlijk uit gezin 7.11);
      (in 1678 was hij huw.get. bij Laurijssen-Peeters = 9.348) 
    Catharina Van Meel, meyssen
      (18 jr, trouwde 1705 Adriaen De Doy = 9.655
    Jenneke Stevens, meyssen (is waaarschijnlijk degene die in                   1701 trouwde met Hen drik Damiaens = 9.972)
    Zie SA Antwerpen - Reeks HN nr. 124)

    Jacobus            Jacobus Jacobs (834)
    ged.Zvl. 8-3-1699(165)    Maria Meerts (als boven))
    ovl.Zvl. 13-4-1700(542)

    Joanna Catharina       Cornelius De Zeeuw (man
    ged.Zv l. 24-1-1701(175)     vaders zus = 10.178)
    ovl.Zvl. 3-3-1720(584)    Catharina Valckenborgh
                     (10.236)
    

                   ZIE VERVOLGBLAD 2

(orig.2-8-1996)


10.03 - VERVOLGBLAD 2

    David III     = 11.701  Johannes Bapt. De Zeeuw
    ged.Zvl. 3-10-1702(181)    (vaders halfbroer= 10.48)
    ovl.Zvl. 15-10-1702(551)   Anna Lambert (10.07 a.b.)
    \\\\\\\\
    * Susanna     = 11.701  Johannes Baptist De Zeeuw
    *ged.Zvl. 31-7-1705(192)     (10.178 als boven)
    *ovl.Zvl. 15-1-1766(610)   Susanna Fonteyn (dochter   van Joanna Boey als boven
                   = 10.85)
=====================================================
(9.38)                (9.04)
Joannes II JOPPEN     Antw.   Catharina MEERTS
ged.Zvl. 24-12-1684(111)  23-4-        2e huw.
ovl.Zvl. 15-12-1765(610)  1707    ovl.Zvl. 17-10-1747(603)
              (761)        (aan de pest)
      getrouwd in het klooster der Paters Capucij
      get.: Marinus De Keyser (boer en schepen = 8.07)
          Frans Van de Velden (zie 10.75 in 1698)
boer
___________________________________________________________
In de Volkstelling van juni 1709 staat onder no.165 bovenstaand echtpaar met de 5 kinderen uit moeders eerste huwelijk : Jenneke (8 jr), Anna (20 jr), Marie (18 jr), Jan (22 jr) en Cornelis (12 jr)
(De 4-jarige Susanna is vergeten).
Inwonend waren toen
    Gommer Heyndrick, knecht (22 jr, uit gezin 10.749)
    Jenneke Embrechts, meid (22 jr, uit gezin 9.324)
Hun boerenbedrijf was toen in Zandvliet het tweede in grootte met een opbrengst van 87 mud tarwe, 200 mud gerst en 37 mud haver.
    (Zie SA Antwerpen - Reeks HN nr.125)

Antonius II = 11.11    Marinus De Keyser
    ged.Zvl. 6-3-1710(210)       (als boven)
    ovl.Zvl. 24-12-1744(601)   Gertrudis Jansens
                   ZIE VERVOLGBLAD 3

(orig.1-8-1996)
10.03 - VERVOLGBLAD 3

De vader was president-schepene minstens van 1710 - 1754

17-4-1720 : Joannes en Gertrudis Van Ransbeeck (twee getrouwde kinderen uit moeders eerste huwelijk verkopen hun kindsdelen aan
landerijen - geerfd van hun overleden vader - aan hun moeder en
stiefvader, als boven.
Kopie notariele akte : in dokumentenmap onder no. 10.03)

In 1747 had Joh.Joppen land in het 'sGravenland te Zandvliet.
Zie "Manuael der Erfgoderen, Chijnsen, Renten &c." pag.1.
(SA Antwerpen Hist.Nota's nr . 189.)
In de Volkstelling van jan.1755 staat onder no.94 Jan Joppen vermeld :
president-schepene, 70 jaar oud en alleenwonend.

              *****
(orig.13-8-1996)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3