10_07

(9.47)                (9.792)
Johannes/Joris DANIS         Anna I LAMBERT
geb. ca. 1670               geb. 1661
ovl.Zvl. 30-11-1711(570)       ovl.Zvl. 18-12-1743(601)
brouwer
___________________________________________________________
    David III           David Danis (vaders vader)
    ged.Zvl. 10-2-1692(133)    Margaretha Hillen
    ovl.Zvl. 21-8-1694(535)      (moeders moeder ?)

    Thomas II           Thomas Lambert (priester=
    ged.Zvl. 27-5-1693(137)      moeders broer)
    Norbertijn          Catharina Meerts (10.03)
    ovl.St.Cath.dal Oosterhout 4-7-1760
      (zie ook Vervolgblad 4)
    
Bij de Volkstelling van nov.1693 staan onder no.100 :
      de ouders met hun 2 kinderen, alsmede de inwonenden :
      Lenaert Lauwers, knecht (10.294, ongehuwd ?)
      Cornelis De Croon, knecht 
              (9.266, tr.1708 Francisca Simons);
      Rochus Artsen, knecht (9.310, 67 jr oud ?; waarschijnlijk
              oom van onderstaande Elisabeth Artsen);
      Elisabeth Gijsels, dienstmaerte (ca.25 jr.)
       tr.1694 Joos De Wilt (11.721) waarbij Lenaert Lauwers,  als boven, getuige was);
      Elisabeth II Artsen, dienstmaerte (31 jr, tr.1702 met
              Michael Schepers : 9.483).
       (Zie SA Antwerpen - Reeks HN, nr. 123)

    David I            Jacobus Lambert
    ged.Zvl. 27-10-1694(140)     (moeders broer)
    ovl.Zvl. 1-5-1701(546)    Margaretha Hillen (a.b.)

(orig.24-4-1997)           ZIE VERVOLGBLAD

10.07 - VERVOLGBLAD
    Petrus       = 11.47
    ged.Zvl. 9-1-1696(146)    Petrus Van de Brande(11.627)
    ovl.Zvl. 15-3-1753(607)    Catharina Beuckelaer (9.926 ?)
                     

    Joanna Maria         Johannes Wijnen (9.212)
    ged.Zvl. 16-7-1697(155)    Anna Maria Tors
    ovl.Zvl. 31-7-1697(538)

    Joanna Maria         Johannes Wijnen (als boven)
    ged.Zvl. 22-6-1698(160)    Liduina Maes
    ovl.Zvl. 20-11-1776(613)
    (In de Volkstelling van 1755 staat zij onder no.93 benoemd
    als alleenwonende ongehuwde 'Juffrouw Danis'; zo ook
    bij de Omganck in 1772. Zij werd in de kerk begraven.)

In de Volkstelling van december 1698 staan onder no.2 :
de ouders met Thomas, Petrus, David en Joanna.
Inwonend waren :
    Margriet Lambert, meijssen (moeders zus ?);
    Maria N.N., meijssen;
    Lisabeth N.N., meijssen (misschien Elisabeth Arts
              zie Volkstelling 1693);
    Michael N.N., knecht;
    Bastiaen De Vroet, knecht (onbekend).
    (Zie SA Antwerpen - Reeks HN , nr. 124.)

    Norbertus Ignatius      Petrus Ignatius Wandelaars
    ged.Zvl. 21-4-1700(170)      (kapelaan = 11.1055)
    ovl. voor 1709 ?         nom.R.D. Th.Lambert =
                     moeders broer
                     'canonci parcensis' ?)
                   Catharina Van Espen
                     (zus pastoor)
(orig..8-12-1994)           ZIE VERVOLGBLAD 2

10.07  - VERVOLGBLAD 2

    Joannes Baptist Norbertus   Thomas Danis
    ged.Zvl. 14-3-1702(179)      (vaders broer)
    ovl.Zvl. 21-5-1703(553)    Margaretha Hurne. ?
                     (= Hillen ?) nomine
                     Maria De Clerck


    Joannes Antonius       Antonius Eggermont (9.l8)
    ged.Zvl. 22-2-1704(187)    Maria De Clerck (als boven)
    ovl.Zvl. 18-11-1704(558)

    Sebastianus          Sebastianus Van Ransbeeck
    ged.Zvl. 15-8-1705(193)      (10.03 als boven)
    ovl. na 1709         Anna II Lambert (dochter
                     moeders broer = 9.486)

    Maria Anna          Claudius Moreau (schoonzoon
    ged.Zvl. 25-9-1707(211)      moeders broer = 9.486)
    ovl.Zvl. 21-4-1710(568)    Joanna Maria Danis
                     (zus dopeling)

Inde Volkstelling van juni 1709 staan onder no.7 : de ouders met
Sebastiaan en Maria Anna.  Inwonend waen :
    Marten Kuystermans, knecht  ]
    Victor Schippers, knecht   ] allen in
    Cornelia N.N., meijssen    ] Zandviet
    Anna Maria Van Lil, meijssen ] onbekend
    Helena Rombouts, meijssen (uit gezin 10.600)
Vaders boerenbedrijf was in 1709 in Zandvliet het 12e in grootte met 283 Roeden (4016 m2) en een opbrangst van 12 mud tarwe, 4 mud koren en 40 mud haver.
Ze woonden waar nu Keysershoeve 14 is, op de hoek van het Tramstraatje.
      (Zie SA Antwerpen - Reeks HN nr. 125)
=====================================================
(orig.8-12-1994)           ZIE VERVOLGBLAD 3                   


10.07 - VERVOLGBLAD 3

(10.03)                (9.792)
Joannes II VAN RANSBEEK  Zandvl.  Anna I LAMBERT
ged.Zvl. 15-6-1687(118)  21-8-       2e huw.
ovl.Zvl. 20-1-1745(601)  1712    ovl.Zvl. 18-12-1743(601)
              (766)
      Thomas Lambert (priesterbroer bruid)
      Rocus Harnel
      (met dispensatie in de 2e en 3e graad aanverwantschap) 

de man was armmeester (1730/1739) en
hoofdman St.Jorisgilde.

=====================================================
              (8.53)
              zusters
   9.47    -----------------------------------------    9.03
David      Joanna                Catharina      Joh.van
Danis  X  Aldermans             Aldermans  X  Ransbeek
      |                                 |
    10.07                             10.03
Joh.      Anna         Seb.        Cath.
Danis X  Lambert         v.Ransbk.  X Meerts
     (1e huw.)                  |
                         10.07
                   Joh.v.       Anna
                   Ransbeek      Lambert  
                              (2e huw.)

Anna Lamberts 2e man was dus 
    een zoon van een neef van haar 1e man !

(orig.8-12-1994)
                   ZIE VERVOLGBLAD 4


10.07 - VERVOLGBLAD 4


jaar 1779 :

Protest van appellatie door
Sr..jACOBS X Jo.Cath.MICHIELSENS (12.125)aen David Charton, president schepene (11.108)
en Joannes Danis uit Santvl.( vader van dit gezin).
S.A.Antwerpen; Nots.Smout; dossier 3061; nr.30)


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 3


23 oktober 2005 Blad 4