11_26    
                   Catharina DE NIJS
                   1e huw. met
                   Simon VAN MOL
                     zie 8.82
=====================================================
(9.48)                (10.604)
Joannes II DE KEYSER    Zandvl.  Catharina DE NIJS
geb. 1682/90             4-10- ged.ca.1672 / 2e huw.
ovlZvl.18-6-1764(609)   1711    ovl.Zvl.13-10-1715(575)
              (765)
    Joannes De Nijs (broer bruid)
    Adam Gijsels (broer vrouw broer br.gom = 11.773)
boer
___________________________________________________________
    
    Maria Catharina  = 10.60
    ged.Zvl.8-11-1712(218)    Marinus De Keyser 

    ovl.Zvl.29-8-1788(621)      (broer vad' vader 8.07)
                   Jacoba De Nijs
                     (moeders zus 11.580)
===================================================== 
(9.48)           (10.03)
Joannes II DE KEYSER    Zandvl.  Gertr.VAN RANSBEEK
      2e huw     13-7-   ged.Zvl.28-8-1695(143)
ovl.Zvl.18-6-1764(609)   1716    ovl. na 1765
      (770)
    Joannes Joppen (stiefvader bruid)
    Joh.Baptist La Bourse (minderbroeder)
___________________________________________________________


    Joannes Baptist II      Joannes Joppen (a.b.). 
    ged.Zvl.14-9-1717(235)    Joanna Hasenbergh
    ovl.               (vrouw vaders broer
                     = 10.383)
(orig.13-1-1994)

                   ZIE VERVOLGBLAD
11.26 - VERVOLGBLAD
    
    Alphonsus Dominicus      = 12.20
    ged.Zvl.9-7-1719(243)     Gratianus De Keyser
    ovl. na 1750           (vaders broer=10.383
                     als boven)nom.R.D.
                   Alph..Domin.Rootbeen ?
                   Catharina Van Ransbeek
                     (moeders zus = 10.27)

    Gerardus II          Gratianus De Keyser(a.b )
    ged.Zvl.6-11-1722(251)    Susanna Van Ransbeeck
    ovl. na 1745           (moeders zus = 11.01)

    Philippus     = 11.966
    geb.Berendrecht 1722
    ovl.Zvl.28-12-1783(618)

    Maria
    geb. 1712/32
    ovl. na 1752 (get.10.60)

Vaders hoeve in het Nieuwland is in 1743 geruineerd (VG 66).

In de Volkstelling van 1755 (SA Antwerpen Serie HN nr.127)
staan onder het volgnummer 128
    beide ouders met 1 meid en 1 knecht.

1764 (het jaar waarin de vader is overleden) "Verkoop door Jan de Keyser w/Santvliet, paarden, koeien en landbouwgereedschappen
voor 590 g 5 st."
    (SA Antwerpen; Nots.Smout; dossier 3056; nr.23")

                   ZIE VERVOLGBLAD 2

(orig.17-1-1994)
11.26 - VERVOLGBLAD 2

1766 : Huurcedule van de helft van 75 g 50 r in de polder van Lillo door EH J.B.Van Parijs, priester bij St.Jacob in Antwerpen aen
Geertruy Van Ransbeek wwe. Johannes De Keyser (vader van dit gezin).
    (SA Antwerpen; Nots.Smout; dossier 3057;nr.21)

1777 : Opzegging van 37 g 175 r onder Lillo aen Geertruy Van Ransbeek wwe Johannes De Keyser w te Lillo (moeder van dit gezin) vanweg EH Joh.Bapt Van Parijs
    (SA Antwerpen; Nots.Smout; dossier 3059; nr.100)

1779 : Verkoop 3 stukken land te Berendrecht en Santvliet door de erfgenamen Geeertruy Van Ransbeek wwe J.De Keyser aen :
    Lambertus Chevalier (11.226)
    Notaris B.Smout (13.491)
    Anth.Schellekens (12.148)
      samen 1540 gld.
onder Beirendrecht en Santvliet
    (SA Antwerpen; Nots Smout; dossier 3061; nr. 60)

1766 : Verkoop van granen o/Polder van Lillo op "t land van 
EH Van Parijs, door Geertruy Van Ransbeeck, wwe Joh.De Keyser
voor 805 gld 12 3/4 st.
    (SA Antwerpen; Nots.Smout, dossier 3957; nr.35.              *****
    
11_26    
                   Catharina DE NIJS
                   1e huw. met
                   Simon VAN MOL
                     zie 8.82
=====================================================
(9.48)                (10.604)
Joannes II DE KEYSER    Zandvl.  Catharina DE NIJS
geb. 1682/90             4-10- ged.ca.1672 / 2e huw.
ovlZvl.18-6-1764(609)   1711    ovl.Zvl.13-10-1715(575)
              (765)
    Joannes De Nijs (broer bruid)
    Adam Gijsels (broer vrouw broer br.gom = 11.773)
boer
___________________________________________________________
    
    Maria Catharina  = 10.60
    ged.Zvl.8-11-1712(218)    Marinus De Keyser 
    ovl.Zvl.29-8-1788(621)      (broer vad' vader 8.07)
                   Jacoba De Nijs
                     (moeders zus 11.580)
===================================================== 
(9.48)           (10.03)
Joannes II DE KEYSER    Zandvl.  Gertr.VAN RANSBEEK
      2e huw     13-7-   ged.Zvl.28-8-1695(143)
ovl.Zvl.18-6-1764(609)   1716    ovl. na 1765
      (770)
    Joannes Joppen (stiefvader bruid)
    Joh.Baptist La Bourse (minderbroeder)
___________________________________________________________


    Joannes Baptist II      Joannes Joppen (a.b.). 
    ged.Zvl.14-9-1717(235)    Joanna Hasenbergh
    ovl.               (vrouw vaders broer
                     = 10.383)
(orig.13-1-1994)

                   ZIE VERVOLGBLAD
11.26 - VERVOLGBLAD
    
    Alphonsus Dominicus      = 12.20
    ged.Zvl.9-7-1719(243)     Gratianus De Keyser
    ovl. na 1750           (vaders broer=10.383
                     als boven)nom.R.D.
                   Alph..Domin.Rootbeen ?
                   Catharina Van Ransbeek
                     (moeders zus = 10.27)

    Gerardus II          Gratianus De Keyser(a.b )
    ged.Zvl.6-11-1722(251)    Susanna Van Ransbeeck
    ovl. na 1745           (moeders zus = 11.01)

    Philippus     = 11.966
    geb.Berendrecht 1722
    ovl.Zvl.28-12-1783(618)

    Maria
    geb. 1712/32
    ovl. na 1752 (get.10.60)

Vaders hoeve in het Nieuwland is in 1743 geruineerd (VG 66).

In de Volkstelling van 1755 staan onder no.128
    beide ouders met 1 meid en 1 knecht.

1764 (het jaar waarin de vader is overleden) "Verkoop door Jan de Keyser w/Santvliet, paarden, koeien en landbouwgereedschappen
voor 590 g 5 st."
    (SA Antwerpen; Nots.Smout; dossier 3056; nr.23")

                   ZIE VERVOLGBLAD 2

(orig.17-1-1994)
11.26 - VERVOLGBLAD 2

1766 : Huurcedule van de helft van 75 g 50 r in de polder van Lillo door EH J.B.Van Parijs, priester bij St.Jacob in Antwerpen aen
Geertruy Van Ransbeek wwe. Johannes De Keyser (vader van dit gezin).
    (SA Antwerpen; Nots.Smout; dossier 3057;nr.21)

1777 : Opzegging van 37 g 175 r onder Lillo aen Geertruy Van Ransbeek wwe Johannes De Keyser w te Lillo (moeder van dit gezin) vanweg EH Joh.Bapt Van Parijs
    (SA Antwerpen; Nots.Smout; dossier 3059; nr.100)

1779 : Verkoop 3 stukken land te Berendrecht en Santvliet door de erfgenamen Geeertruy Van Ransbeek wwe J.De Keyser aen :
    Lambertus Chevalier (11.226)
    Notaris B.Smout (13.491)
    Anth.Schellekens (12.148)
      samen 1540 gld.
onder Beirendrecht en Santvliet
    (SA Antwerpen; Nots Smout; dossier 3061; nr. 60)

1766 : Verkoop van granen o/Polder van Lillo op "t land van 
EH Van Parijs, door Geertruy Van Ransbeeck, wwe Joh.De Keyser
voor 805 gld 12 3/4 st.
    (SA Antwerpen; Nots.Smout, dossier 3957; nr.35.              *****
    
?? 

 


October 23, 2005 Blad 1


October 23, 2005 Blad 2


October 23, 2005 Blad 3


October 23, 2005 Blad 4


October 23, 2005 Blad 5