9_1026

Claudius LEBOUCQ
geb. 1642
ovl. Zvl. 21-1-1695

pastoor te Zandvliet
___________________________________________________________

Hij is de opvolger van Egbert Van Gheyn (9.1020)

Hij begon zijn pastoraat op 24-3-1679, volgens zijn eigen aantekening in het doop- en in het begrafenisregister.

Bij de Volkstelling van 7 nov.1693  (*) wordt hij onder no.l vermeld, met als inwonenden :  
    Anna Theresia De Mero, commensaal
      (onbekend in Zandvliet, wel komt de naam
      De Mera voor, zie 13.481)
    Maria Van de Hofstadt, dienstmeid
      (mogelijk een dochter uit het Berendrechtse gezin
      9.73)
    (*) zie SA Antwerpen - Reeks HN no.123)
In het protokol van deze volkstelling wordt vermeld dat hij dit niet kon medeondertekenen, omdat hij te Antwerpen ziek lag. Dit klopt met de registers waarin na 8 nov.1693 zijn handschrift niet meer voorkomt.
Op 10 dec.1693 is hij blijkbaar weer hersteld en terug in Zandvliet, want dan schrijft hij weer een huwelijkssluiting in.

Zijn laatste inschrijving doet hij op 9-1-1695 in het doopboek en
12 dagen later overlijdt hij

Hij wordt opgevolgd door Gerardus Van Espen (9.1029)

              *****
(orig.16-6-1999)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1