9_853
                   Cornelia DEENS
                     1e huw.met
                   Constant KERCKOIRLEN
                     ZIE 13.489
=====================================================
(10.874)
Carol.Franciscus DE LEEUW Berendrecht  Cornelia DEENS
geb. ca. 1660       26-3-   geb. ca. 1663
ovl.Zvl. 7-2-1711(569)   1699    ovl.Zvl. 13-6-1703(553)
    cum dispens.3 bannis & tempore clauso.
    coram R.D.Petr.Ign.De Wandelaer (11.1055)
      Joh.Bapt.Nouwens (schout = 12.521)
      Franciscus Neefs
=====================================================
Carol.Franciscus DE LEEUW       Catharina ROUBAIX
    2e huw.            geb. 1664/1684
ovl.Zvl. 7-2-1711(569)        ovl.Zvl.9-11-1704(558)
                   (kraambed); begraven
                   11-11-1705 "in choro")
____________________________________________________________

    Joannes Petrus Franciscus   Petrus Franciscus De
    cerem.doop 30-11-1704(191)    Roubaix; maior district.
    ovl. na 1709           Mechelensis
                   Isabella Ma.Van Jubbeel
=====================================================

In 1704 koopt hij (als secretaris van St.Jacob) een grondstuk groot
164 Roeden van Johannes Bogaers 9.03)
    palende oost het huys van de Heer Majoor
         zuid het kerckhof
         west Leeuwenstraat
         noord De Wal


(orig.4-5-1987)                   ZIE VERVOLGBLAD9.853 - VERVOLGBLAD


Carol.Franciscus DE LEEUW       N.N.
    3e huw.            geb. 1665/1689
ovl.Zvl. 7-2-1711(569)        ovl. na 1709

secretaris van Zandvliet & Berendrecht
_________________________________________________________

Volgens de Volkstelling van 1709  (*) (die hij als secretaris mede-ondertekent) zijn bij dit echtpaar inwonend :

    Bernardus Antonius De Wolff (klerk = 12.801)
    Maria Gregoir, meyssen (25 jr, uit gezin 10.581)

In 1709 woont het gezin op het in 1704 gekochte grondstuk groot 
164 Roeden = 2317 m2) d.i. hoek Spaanse Molenstraat nr.10 / west 
Leeuwstraat (= Noordland).
(zie "Zandvliet - Volkstelling en Kaart 1709"
    in  SA Antwerpen - Reeks HN no.125)

              *****(orig.4-5-1987)
??