9_836

(9.29)                (8.34)
Johannes II VAN STEE    Zandvl.  Adriana II JACOBS
geb.ca. 1680             23-6- ged.Zvl. 17-2-1676(86)
ovl.Zvl. 27-3-1728(593)  1701    ovl.Zvl. 12-1-1725(589)
  begr,'in ecclesia'   (748)     begr.'in ecclesia'
      frater Cornelius Tappers
      Jacobus Filet (man zus bruid = 10.900)

de man had land in Zandvliet : Oostmolengeest)
      en in Berendrecht : Westmolengeest
___________________________________________________________
    Anna 
    geb. geen Zandvl.
    ovl. na 1709

    Hendrika
    geb. geen Zandvl.
    ovl. na 1709
Bij de Volkstelling van juni 1709 staat het gezin onnder no.30 als ouders met bovenstaande 2 kinderen. Bovendien was er een thuis-
ligger : Hendrik Symonts (onbekend)
    (zie SA Antwerpen - Reeks HN no.125)

    Jacobus I     - 10.429
    geb.Berendrecht ca. 1708
    ovl.Zvl. 26-7-1804

In 1745 hadden de erven Joh.Van Stee grond gelegen in de 
    Oostmolengeest te Zandvliet en in de 
    Westmolengeest te Berendrecht.
Zie "Manuael der Erfgoederen, Chijnsen, Renten &c.pag. 6 en 21.
    in SA Antwerpen - Reeks HN no.189

              *****
(oarig.13-8-1996)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1