10_50

(9.538)                (9.24)
Simon TOBEE Zandvl.    Joanna I BRASSIE(R)
ged.Zvl. 29-9-1658(34)   2-12-   ged.Zvl. 1-11-1659(37)
ovl.Zvl. 19-10-1701(547)  1679    ovl.na 1726
              (718)
      Joannes Brassie (broer bruid = 10.173)
      Petrus Weytax (10.554)
___________________________________________________________
    Joannes Franciscus      Joannes Masseneer (9.21)
    ged.Zvl. 4-1-1685(111)    Anna Lijsen (vaders moeder)
    ovl.Zvl. 7-1-1708(565)
In de Volkstelling van 1693 staan onder no.79 vermeld : Symon Tobee en zijn vrouw Jenneke Franchoise (= patroniem) met hun zoon Jan.Baptist (moet zijn : Joh.Franciscus).
    (Zie SA Antwerpen - Reeks HN nr. 123)
=====================================================
(9.26)                (9.238)
Henricus MIEUS/MEEUS         Catharina     
ged.Zvl. 16-3-1659(35)           DELANOYE / LENOIR
ovl.Zvl. 19-6-1723(588)        geb. 1647/61
militair                 ovl. 1687/95
___________________________________________________________
    Martinus           Martinus Demasenaer
    ged.Zvl. 9-9-1681(101) DL     (vaders stiefvader)
    ovl.Zvl. 6-12-1681(516)    Anna Lijsen (als boven)

    Francisca           Johannes Du Kre (vaders
    ged.Zvl. 27-9-1682(105) L     halfbroer = 7.52)
    ovl.Zvl. 7-3-1686(521)    Francisca Broek
                     (vaders moeder)

    Catharina           Johannes Cleys (9.167)
    ged.Zvl. 11-6-1687(118) N   Maria Bastiaense (10.318)
    ovl.Zvl. 14-5-1692(530) N
                   ZIE VERVOLGBLAD

10.50 - VERVOLGBLAD

(9.332)                (8.32)
Antonius I DE CREPON   Zandvl.  Elisabeth DINGEMANS
ged.Zvl. 9-12-1663(48)   7-1-    ged.Zvl. 25-3-1672(61)
ovl.zvl. 27-3-1720(584)  1694    ovl. 1702/03
              (738)
      Jacobus Filet (10.900)
      Egidius Bauduin (koster = 10.75)
___________________________________________________________
    Antonius VI          Antonius Crepon
    ged.Zvl. 23-11-1694(141)     (vaders vader)
    ovl. 1694/96         Anna Jacobs

    Antonius III    = 11.425
    ged.Zvl. 11-12-1696(152)   Petrus Specht (10.27)
    ovl.sept.1747 (geen Zvl.)   Joanna Smits (7.33)

In 1697 koopt Antonius Crepon voor 200 Wissel een huis, palende
    zuid : de straat na 't magazijn
    west : 't straatje
    noord :de straet loopend na 't panne quartier
    oost : Willebrord Bastiaense (= 10.483) .

    Petrus       = 10.50
    geb. 1702/1707
    ovl.Zvl. 22-12-1747(604) (waarsch. aan de pest)

In de Volkstelling van december 1698 staan onder no.89 de ouders met de kinderen Anthony en Peeter.
    (zie SA Antwerpen - Reeks HN nr. 124)

    Joannes            Joannes Clijs (9.167)
    ged.Zvl. 15-5-1699(165)    Joanna Crepon
    ovl.                (vaders zus = 9.332)
                   
                   ZIE VERVOLGBLAD 2

10.50 - VERVOLGBLAD 2

    Joanna Ludovica        Gerardus Van de Elsacker
    ged.Zvl, 12-9-1701(177)      (9.186)
    ovl.Zvl. 9-12-1701(547)    Joanna Dielen (9.504)

    Franciscus          Franciscus Verhulst
    ged.Zvl. 12-12-1702(182)      (9.223)
    ovl.               Catharina Van Reet
                     (10.162)
=====================================================
(9.26)                (8.25)
Henricus MEEUS       Zandvl.  Cornelia GEERTS
    2e huw.      do.12-1- ged.Zvl. 8-2-1671(70)
ovl.Zvl. 19-6-723(588)   1696    ovl.Zvl. 6-8-1710(568) 
              (740)     kraambed
      Michael II De Keyzer (8.07)
      Joannes Geerts (broer bruid = 10.60)
ex-militair
___________________________________________________________
    Anna Cornelia   = 11.233
    ged.Zvl.ma.12-5-1698(160)   Gerardus Jansen Geerts
    ovl. 1720/24           (moeders vader)
                   Cornelia De Bruyn (9.752)

In de Volkstelling van dec.1698 staat het gezin onder no.80 als bovenstaande ouders met hun dochter Cornelia.
      (Zie SA Antwerpen - Reeks HN nr. 124)

*    Joannes      = 11.701
*    ged.Zvl. zat.11-9-1700(173)  Joannes Geerts (als boven)
*    ovl.Zvl. 9-12-1748(605)    Susanna Geerts (moeders
                     halfzus = 10.82)

                   
                   ZIE VERVOLGBLAD 310.50 - VERVOLGBLAD 3
    Getrudis I          Jacobus Rubbens
    ged.Zvl.ma 9-7-1703(185)     (militair = 10.84)
    ovl. na 1723         Petronella Van Hertsen
                     (schoonzus Jac.Rubbens
                     = 10.263)

    Joanna Maria         Philippus Deckers (10.85)
    ged.Zvl.zo.26-9-1706(198)   Joanna Maria Geerts
    ovl.Zvl. 27-7-1711(570)      (moeders halfzus)
De Volkstelling van 1709 vermeldt onder no.33 de ouders met hun 4 kinderen. Inwonend was Hendrik Stuers, 'thuysligger (zie ook 8.130).
De landbouwtelling van dat jaar noemde als opbrengst 1 mud tarwe, 6 mud koren en 2 mud gerst.
Het gezin woonde Markt (OZ )/hoek De Keysershoeve (NZ),
 groot 355 m2.  (*)
    Jacobus            Jacobus Filet (10.900)
    ged.Zvl.zo.20-7-1710(210)   Gertrudis Massseneers
    ovl.zvl. 22-2-1717(578)      (10.25)
=====================================================
(9.47)                (9.24)
Gulielmus I ADRIAENSENS  Zandvl.  Joanna BRASSI
geb. ca. 1660             13-5-    2e huw.
ovl.Zvl. 1-6-1710(568)   1702    ovl. na 1726
      Simon Janssens
      Gulielmus Janssens
___________________________________________________________
In de Volkstelling 1709 staat dit echtpaar onder no.44. Ze hadden een inwonende knecht Willem Smits (onbekend in Zandvliet).
Op de kaart van 1709 staan 2 erven met de naam Guls.Adriaensens:
een wat nu is De Keyserhoeve no.31 (200 m2) en een ander, nu
De Keyserhoeve no.49 (454 m2).   (*)
    (*) Voor bovenstaande telling zie
    SA Antwerpen - Reeks HN no. 125 )
    
=====================================================
                   ZIE VERVOLGBLAD 4


10.50 - VERVOLGBLAD
(9.332)                (9.198)
Antonius I DE CARPON    Zandvl.  Joanna I WOUTERS/WIJNS
    2e huw.      7-8-    ged.Zvl. 29-1-1670(67)
ovl.Zvl. 27-3-1720(584)  1703    ovl.Zvl. 13-6-1720(584)
              (753)
      Gerardus Charton (10.30)
      Adrianus Wouters (broer vader bruid = 8.141)
___________________________________________________________
    Joanna Catharina Eva       Cornelis Bogaerts (10.572)
    ged.Zvl 2-10-1704(189)    Joanna Stevens (9.972)
    ovl.Zvl. -10-1704(557)

    Maria Catharina        Adrianus Wijns
    ged.Zvl.. 3-5-1707(200)    Maria Catharina Deckers
    ovl.Zvl. 15-10-1728(594)     (9.741)

In de Volkstelling 1709 staat dit gezin onder no.39 als ouders met Anthony en Peter (uit vaders 1e huw.) en Ma.Catharina van 2 jaar.
    Zie SA Antwerpen - Reeks HN nr. 125.
=====================================================
(9.26)                (9.24)
Henricus MEEUS       Zandvl.  Joanna I BRASSI
    3e huw.      12-11-        3e huw.
ovl.Zvl. 19-6-1723(588)  1710    ovl. na 1726(get.11.01)
              (765)
      Adrianus Van de Poel (9.17)
      Egidius Bauduin (koster = 10.75)
ex-militair; schepen in 1720
___________________________________________________________

Op 27-4-1717 koopt Hendryck Meeus als hoogste bieder
vier stukken land van David Van Ransbeeck (10.48)
(RA Antwerpen Erfboeken 81 fol.210 r.) 
Zie kopie akte in dokumentenmap onder no.10.50.

              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3


23 oktober 2005 Blad 4