10_656
=====================================================
Let op : Gerard I SENDERS X Anna ROELANTS : zie 12.766 !!!
=====================================================
                   Catharina GREGOIR
                     1e huw. met
                   Gerard DE LAET
                     zie 12.268
=====================================================
(9.364)                (10.581)
Gerard II SENDERS     Zandvl.  Catharina GREGOIR
geb.Waalre/Eindhoven    2-6-    ged.Zvl. 29-6-1695(143)
    ca. 1695      1722        2e huw.
ovl.Zvl. 19-4-1755(607)  (778)   ovl.Zvl. 26-4-1740(600A)
      Joannes Mieus (10.50)
      Arnoldus Hendrikx
wever
___________________________________________________________

    Christianus          Walter Van de Eynde
    ged.Zvl. 18-3-1723(253)    Gertrudis Mieus
    ovl.Zvl. 21-3-1723(587)      (10.50 als boven)

    Cornelius           Corn.Van Meir (11.916)
    ged.Zvl. 15-10-1724(257)   Petronella Eggermont
    ovl.Zvl. 30-12-1724(590)     (10.235)

    Gertrudis II    = 11.839  Jacob Van Hertsen
    ged.Zvl. 24-1-1726(261)    Gertrudis Schippers
    ovl.Zvl. 6-12-1795(625)      (9.194)

=====================================================

                   ZIE VERVOLGBLAD

(orig.27-8-1997)


10.656 - VERVOLGBLAD

(9.761)                (9.260)
Adrianus PORRE       Zandvl.  Gertrudis GEERTS
geb. 1692/1713       30-6-   geb. 1702/1713
ovl.Zvl. 24-12-1741(600B) 1733    ovl.Zvl. 30-3-1748(605)
              (785)
      Petrus Porre (vader br.gom ?)
      Johannes Porre (broer br.gom ?)
===================================================== 
(9.364)                (9.472)
Gerardus II SENDERS    Zandvl.  Catharina VAN HOEF
       2e huw.   5-10-   ged.Zvl. 29-9-1714(224)
ovl.Zvl. 19-4-1755(607)  1740    ovl.Zvl. 1-4-1741(600B)
              (791)
      Cornelius Severeyns (11.425)
      Antonius Van Hertsen (11.385)
=====================================================(9.364)  (9.260)
GerardusII SENDERS     Zandvl.  Gertrudis GEERTS
    3e huw.      25-2-        2e huw.
ovl.Zvl. 19-4-1755(607)  1742    ovl.Zvl. 30-3-1748(605)
              (791)
      Petrus Claessens koster = 10.707)
      Joh.Bapt.Van Broekhoven (verwant bruid = 10.551)
___________________________________________________________
    proles
    geb/ovl.Zvl. 24-10-1742(633)

    Maria             Anton Van Hertsen (a.b.)
    ged.Zvl. 28-8-1744(295)    Maria Robijn (10.707 a.b.)
    ovl.Zvl.9-7-1760(608) ongehuwd
                   
                   ZIE VERVOLGBLAD 2

(orig.13-12-1997)


10.656 - VERVOLGBLAD 2
    
    Johannes Baptist       Joh.Baptist Jacobs (11.429)
    ged.Zvl. 22-8-1746(298)    Elisabeth Huygens
    ovl.Zvl. 16-2-1803 ongehuwd
=====================================================

(9.364)                (10.404)
Gerardus II SENDERS    Zandvl.  Petronella ROUWENS
    4e huw.      4-6-    geb. ca. 1725
ovl.Zvl. 19-4-1755(607)  1748    ovl.Zvl. 5-5-1766(610)
aangifte door broer Cornelis     (796)
(11..306) en P.Nuyts (12.271)
      Albertus Thomas
      Pancratius Senders (zoon broer br.gom = 10.671)
wever
    Hetzelfde echtpaar vinden we andermaal in het huwelijksregister vermeld op 5-5-1756(800), dus ruim een jaar na de dood van de man. Waarschijnlijk is een ongeldigmakend huwelijksbeletsel geconstateerd, waarvoor alsnog dispensatie
     is verleend. In 1756 waren de huwelijksgetuigen 
      Adriaan Rouwens (broer bruid = 11.327)
      Martinus Senders (verwant br.gom = 11.888)
___________________________________________________________
    Petrus       = 11.307  Albertus De Backer (man
    ged.Zvl. 26-2-1750(302)      vaders zus = 11.839)
    ovl.Zvl. 30-9-1827      Dymphna Abelaers

    Cornelius     = 11.306  Cornelis Van Meir (11.916)
    ged.Zvl. 18-3-1752(306)    Isabella Bogaers
    ovl.Zvl. 16-1-1823        (11.429, als boven)
In de Volkstelling van januari 1755 staat het gezin onder no.109 als
ouders met de kinderen Marie, Jan Baptist (uit vaders 3e huwelijk)
en Pieter met Cornelis uit het huidige huwelijk.
  ( zie SA Antwerpen - Reeks HN no. 127)
              *****
(orig.13-12-1997)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3