11_839

(10.463)                 (10.656)
Albertus I DE BACKER    Zandvl.  Gertudis II SENDERS
geb.Ekeren 1712      1-11-   ged.Zvl. 24-1-1726(261)
ovl.Zvl. 4-5-1789(621)   1746    ovl.Zvl. 6-12-1795(625)
              (795)
      Gerardus Senders (vader bruid)
      Joannes Cornelis Thijssens (10.931)
voerman
___________________________________________________________

    Joanna            Gerard Senders (als boven)
    ged.Zvl. 27-2-1747(299)    Joanna De Backer
    ovl.Zvl. 30-7-1747(635)

    Sebastianus          Cornelis Van Meir (11.916)
    ged.Zvl. 20-1-1749(300)    Amelberga Van Puyvelt
    ovl.Zvl. 20-1-1750(636)

In 1750 had Bert De Backer land in pacht in de Kleine Geest te Zandvliet (zie "Manuael der Erfgoederen, Chijnsen, Renten &c." pag.3).
(SA Antwerpen - Historische Nota's HN nr.189

    Maria Anna     = 13.342
    ged.Zvl. 13-9-1750(303)    Jacob Vloybergh (11.469)
    ovl.Zvl. 7-10-1804      Ma.Aanna Schippers(11.385)

    Susanana Catharina = 12.707
    ged.Zvl. 11-8-1752(307)    Joseph Villancour(11.469 a.b.)
    ovl.Zvl. 22-3-1812      Susanna Van Ransbeek(11.01)

    Petronella          Adrianus Van Bouwel
    ged.Zvl. 16-12-1754(310)   Petronella Rouwens
    ovl.Zvl. 18-11-1755(638)     (moeders stiefmoeder)

                   ZIE VERVOLGBLAD


11.839 VERVOLGBLAD
Bij de Volkstelling van 1755  (*) worden onder no.50 vermeld de ouders en de 3 jongste kinderen. Bovendien waren toen inwonend :
    Jan Wouters (onbekend)
    Peeter Rommes (18-jarige wees uit gezin 12.468)
    Anna Catharina Cuypers ('meyssen', 20 jr, onbekend)
    Catharina Van Dijck ('meysken', 8 jr - uit gezin 10.319
              en dus 11 jaar oud)
              
    Martha            Cornelis Van Stee
    ged.Zvl. 10-3-1757(313)      (knecht bij 10.426)
    ovl.Zvl. 10-3-1757(639)    Martha Van Hertsen(11.912)

    Johannes Franciscus        Joh.Franciscus Janssens
    ged.Zvl. 28-9-1758(317)      (10.255)
    Bij de Volkstelling van jan. Joanna Mertens (12.33 ?)
    1796 was hij inwonende
    knecht bij zijn broer Joh.Baptist
    = 12.565)
    ovl.Zvl. 25-11-1825
      ongehuwd

    Cornelius           Cornelius Verswijver(12.584)
    ged.Zvl. 10-11-1759(319)   Barbara Van Hertsen (10.142)
    ovl.Zvl. 26-7-1763(641)

    Helena       = 13.301
    ged.Zvl. 7-7-1761(322)    Gerard Senders (als boven)
    ovl.0ssendrecht 6-6-1810   Francisca Voormaat (12.142)

    Joannes Baptist I = 12.565
    ged.Zvl. 6-6-1764(326)    J.B.Van Hertsen (11.385 a.b.)
    ovl.Zvl. 20-12-1804        Anna Isabella Van de
                     Elsacker (11.283)

                   ZIE VERVOLGBLAD 2
(orig.3-2-1996)


11.839 - VERVOLGBLAD 2

    Johannes Hendrikus      Joh.Hendrikus Jansens(12.757)
    ged.Zvl. 11-3-1767(331)    Eva Schepers (10.326)
    ovl.

    Johannes Cornelis = 12.705
    geb. 1769
    ovl.Zvl. 17-9-1804


    In de Lijst Wachtbare Mannen van 1769  (*) wordt de vader   vermeld als wonend binnen de Fortificatie.

    Ook in de Omganck binnen de Fortificatie van 1772 (*)
    wordt het gezin vermeld; ze hebben dan 3 koeien en
    2 runderen (= melkkoeien)..

    Bij de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) staat het
    gezin genoemd onder no.3 als bestaande uit 2 mannen,
    1 vrouw en 1 kind (onder 12 jr.). Ze hebben dan 1 kar,
    1 paard, 2 koeien en 1 kalf.-

    In de Volkstelling van januari 1796 komt het gezin
    NIET MEER voor.
    


 { (*) VOOR BOVENVERMELDE TELLINGEN ZIE
    SA ANTWERPEN - REEKS HN nos. 127/132.
(orig.16-1-1998)           *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3