11_306

(10.656)                 (11.853)
Cornelius SENDERS     Zandvl.  Ma. Elisabeth GIJSBRECHTS
ged.Zvl. 18-3-1752(306)  2-11-   ged.Zvl. 7-12-1754(310)
ovl.Zvl. 16-1-1823     1777    ovl.Zvl. 17-2-1846 (C nr.73)
(1803 wonend             (808) aangifte door P.J.Jacobs, 53 jr
wijk 9 nr.67)               (wever - kozijn) en Godefr.   Kuypers, 64 jr.(wagenmaker -
                   kennis = 13.282)
      Cornelius Gijsbrechts (vader bruid)
      Gerardus I Senders (ook wever = 12.766)
wever; kerkmeester in 1805 
    (zie "Manuael der Erfgoederen, Chijnsen,Renten &c." pag. 14 en 15; SA Antwerpen Historische Nota's nr.189)
___________________________________________________________

    Petrus Johannes        Petrus Senders
    ged.Zvl. 24-9-1778        (vaders broer = 11.307)
    ovl.Zvl. 18-6-1785(651)    Cornelia Bremdonck
                     (moeders moeder)

    Anna Gertrudis        Cornelius Gijsbrechts (a.b.)
    ged.Zvl. 17-10-1779(359)   Gertrudis Senders
    ovl.Zvl. 20-12-1779(648)     (vaders halfzus = 11.839)

    Johannes           Johannes Van Broekhoven
    ged.Zvl. 10-9-1780(364)      (12.682)
    ovl.Zvl. 18-2-1782(650)    Anna Maria Gijbrechts
                     (moeders zus = 12.652)

Bij de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 staat het gezin onder no.184 als bestaande uit 4 mannen en 1 vrouw. Hun 3 kinderen waren
toen al overleden.
(zie SA Antwerpen - Reeks HN nr. 128)
                   ZIE VERVOLGBLAD

11.306 - VERVOLGBLAD

Bij de Volkstelling van jan.1796  (*) staat het gezin onder no.203 en bestaat het uit de ouders met vaders halfbroer Jan Senders, arbeider, 50 jaar.

In 1779/80 woonde het gezin 'in oppido' d.i. binnen de vesting.


In de Volkstelling van mei 1799 (*)staat het gezin onder no.404 en bestaat uit de ouders met inwonend :

    Henricus Tegenbosch, knecht, 31 jr, aangekomen 1799
    Cornelis Lambrechts, knecht, 25 jr, aangekomen 1799
      (beiden onbekend in Zandvliet).

Ook had men inkwartiering van 2 mannen.
Het gezin woonde toen Fort no. 67.

    (*) Voor beide tellingen zie
    SA Antwerpen - Reeks HN nos. 129/130.

In 1805 vinden we de vader als kerkmeester.
                   
              ******
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2