13_282

(13.103)               (12.318)
Godefridus CUYPERS     getr.   Joanna Catharina
ged.Kl.Zundert 5-6-1781   te     VAN DER GOTEN
(Staat in de Zandvlietse  Beren-   geb.Grimbergen 
Recruteringslijst 1831 als drecht     15-4-1783
wagenmaker, 1m85,           ovl.Zvl. 11-2-1864
definitief vrijgesteld.)
ovl.Zvl. 8-12-1867

___________________________________________________________

    infans, thuis gedoopt en
    ovl.Zvl.16-4-1812

    Jacobus      = 9.578  Jacobus Luyckx
    ged.Zvl.28-7-1813       Petronella Van Beveren
    ovl.na 1849           (vrouw moeders     broer       = 12.608)
    
    Gummarus           Gummarus Weylants
    ged.Zvl.13-9-1816       Elisabeth Van der Goten
    ovl.              per Ma.Theresia Van
               der Heyden (12.621)

    Isabella           Jacob Van der Goten
    ged.Zvl.8-10-1819         (moeders broer)
    ovl.             Isabella Luyks(11.113) 


              ZIE VERVOLGBLAD13,282 - VERVOLGBLAD
 
    Anna Maria    = 9.659  Jacobus Henricus Gijsen
    ged.Zvl.19-12-1822      An.Maria Van der Goten  ovl.na 1847

    Petrus Josephus        Petrus Josephus Montre
    ged.Zvl.2-3-1826       Joanna Bels (12.16 ?)
    ovl. na 1874(get.14.853)
    (Staat in de Recruterings-
    lijst 1848 als wagenmakersgast,
    1m76, ongehuwd.)

      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2