12.766

Voor Adrianus PORRE X Gertrudis GEERTS
en 4 huwelijken Gerardus  II  SENDERS : zie 10.656.
=====================================================
(11.888)               (11.861)
Gerardus I SENDERS    Zandvl   Anna ROELANTS
ged.Zeelst 11-9-1730    27-4-   ged.Zvl.29-3-1742
ovl.Zvl.8-8-1807(aangifte : zoon   1767 ovl.Zvl.13-11-1780(615)
J.Jac.38 jr en Leo Calluy.      (804)      kraambed
    Cornelius Van de Wijngaert (koster = 12.791)
     Dionisius Van der Heyden (man zus bruid=12.576)
wever, aangekomen 1755/61
___________________________________________________________
    Johannes Franciscus      .        AdriaenRommens(11.763?)
    ged.Zvl.14-3-1768(332)        Elisabeth Broeckx
    ovl.Zvl.11-11-1778(647)      (moeders moeder)

1769 : In de Lijst Wachtbare Mannen  (*) staat de vader vermeld als
wonend binnen het Fort.

    Johannes Jacobus       = 12.112
    ged.Zvl.27-9-1769(335)    Joh.Jacobus Lambrechtss
    ovl.Zvl. 4-2-1833         (10.426)
              Cath. Roelant(moeders
                   zus=12.576 als boven)

1772 : In de Omganck binnen de Fortificatie (*) staat het gezin.

    Maria Elisabeth  = 12.110
    ged.Zvl.11-7-1771(340)    Cornelis Senders(11.306)
    ovl.Zvl.31-3-1809       Ma.Elisabeth Van de
                   Bogaert (11.543)
    (*) zie SA Antwerpen - Reeks HN nos.131-132
              ZIE VERVOLGBLAD

 12.766  VERVOLGBLAD

    |Judoca            Dionis.v.d. Heyden(ab)
    |ged.Zvl.11-6-1775(349)    Judoca v.Geenhovenven
    |ovl.Zvl.12-6-1775(646)      (12.17)
    |
    |Petrus Johannes       Petrus Straub (man moe-
    |ged.    idem         ders zus= 12.587)
    |ovl.Zvl.16-6-1775      Gertrud.Van Mol(11.908)

    |Isabella           Frans Vermeiren(13.315)
    |ged.Zvl.6-7-1776(351)    Isab.v. Duynen(12.271)
    |ovl.Zvl.5-2-1777(646)
    |
    |Petrus            Petrus Senders (10.656)
    |ged.   idem        An.Cath.v.d.Wijngaert
    |ovl.Zvl.1-4-1780(648)      (12.791)

    Isabella      = 12.118
    ged.Zvl.26-3-1778(353)    Cor. Nuyts (11.908 a.b.)
    ovl.Zvl.6-4-1832       Isabella Van Duynen
                   (12.271 als boven)

    |Johannes Franciscus       Joh.Franciscus Luyckx
    |ged.Zvl.6-11-1779(360)      (11.113)
    |ovl.Zvl.9-11-1779(648)    Jo.Catharina Michielse
    |
    |Andreas           Joh.Andreas De Ridder
    |ged.    idem         (koster = 13.353)
    |ovl.Zvl.12-11-1779(648)   Barbara Smids (buur en
    |               vroedvrouw=11.647)
              ZIE VERVOLGBLAD 2

12.766  VERVOLGBLAD 2

    Gulielmus           Gulielmus Luyckx
    ged.Zvl.26-10-1780(365)      (11.113 als boven)
    ovl.Zvl.6-1-1781(649)       Rosalia Hennen (11.676)


In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) staat dit gezin onder no.172 als 2 mannen en 2 vrouwen (zonder kinderen).

Januari 1796 : In deze Volkstelling  (*) wordt onder no.305 dit gezin vermeld, bestaande uit de vader met de kinderen Jacobus (27 jr),
Maria (25 jr) en Isabella (18 jr), alsmede een 24-jarige arbeider
Johannes Baptist STROOP. (Hij is een zoon van moeders zus : uit gezin 12.587; hij heet dus eigenlijk STRAUB.

In 1798 woonde het gezin Sectie 9 nr.126.

Mei 1799 : In deze telling  (*) staat het gezin onder no.563 als bestaande uit de vader met Isabella alsmede de pas getrouwde zoon Jacobus met zijn vrouw (zie voor hen het gezinsblad no.12.112).
Hun aller adres was Fort no.126


    (*)zie SA Antwerpen - Reeks HN nos.128/13.0
      *****
?? 

 


23-10-2005 blad 1


23 oktober 2005 Blad 3