11_385
                   (9.79)
Smon I VOORMAAT      Zandvl.  Maria Anna SCHIPPERS
geb. ca. 1700       10-10-   ged.Zvl. 8-9-1701(177)
ovl.Zvl. 4-4-1735(599)   1723    ovl.Zvl. 23-3-1785(619)
              (779)
    Cornelis Weylans (10.213)
    Joannes Vloeybergh (10.169)
boer / 1753 : mr.timmerman
___________________________________________________________
    
    Petrus       = 12.190  Petrus Blommen (10.231)
    ged.Zvl. 3-4-1724(256)    Catharina Van Lil
    ovl. na 1757           (moeders moeder)

    Jacob
    geb. ca. 1724
    ovl. na 1756

    Elisabeth           Cornelis Van Meit (man
    ged.Zvl. 20-1-1728(266)      Moeders zus = 9.194)
    ovl.Zvl. 3-3-1728(593)    Elisabeth Huygens (11.256)

    Francisca
    geb/ovl.Zvl. 7-3-1729

In 1729 pacht Simon Voormaat 2R30 aan grond (ca.0,9 ha) 
binnen Zandvliet voor 24 Gulden.

    [Francisca     = 12.142  Martinus Willemse (8.370)
    [ged.Zvl. 1-3-1730(271)    Adriana Vloeiberg (10.169)
    [ovl. na 1771
    [Catharina          Gerard Hasenberg (10.381)
    [ged.   idem        Catharina Testers (11.11)
    [ovl.Zvl. 14-1-1732(629)

                   ZIE VERVOLGBLAD


11.385 - VERVOLGBLAD

    Catharina     = 11.378  Cornelis Huygens (10.96 ?)
    ged.Zvl. 5-11-1732(278)    Joanna Catharina Charton
    ovl.Zvl. 16-11-1803        (11.30)

    Simon II (posthumus) = 16.2282
    ged.Zvl. 21-8-1735(281)    Sebastianus Van Duynen
    ovl. na 1765           (11.256)
                   Gertrudis Schippers (zus
                     moeders vader = 9.194)

=====================================================

(broer van 11.153)
Antonius VAN HERTSEN    Zandvl.  Maria Anna SCHIPPERS
geb. ca. 1702       11-10-       2e huw.
ovl.Zvl. 20-3-1762(609)  1735    ovl.Zvl. 23-3-1785(619)
              (787)
      Frater Nicolaas Marteau, minderbroeder
      Stephanus Holbrecht
per order en ten overstaan van R.Pater Moone, minderbroeder, met dispensatie over twee afroepen.

smid en herbergier
___________________________________________________________

    Joannes Baptist  = 12.271
    ged.Zvl. 11-9-1737(284)    Johannes Baptist Jacobs
    ovl.Zvl. 1-8-1794(624)      & Elisabeth Bogaerts
                     (11.429) 
1764: "Acte van donnatie van Jan Bapt.Van Hertssen, jongman te Sant- vliet, schenkt bij overlijden al zijn goederen aan zijn moeder Maria Anna Schippers, wwe.Anthony Van Hertsen."
    (SA Antwerpen, Nots.Smout; jaar 1764, dossier 3056, nr.16)

                   ZIE VERVOLGBLAD 211.385 - VERVOLGBLAD 2 


    Maria             Joh.Baptist Van Mol
    ged.Zvl. 15-2-1740(288)      (10.213)
    ovl.Zvl. 10-4-1740(632)    Joanna Maria Huygens   (vrouw vaders broer
                     = 11.153)

    Gertrudis           Cornelius Claus
    ged.Zvl. 22-3-1742(291)    Gertruds Kuyck (11.101)
    ovl.Zvl. 24-6-1744(634)    

jan.1755 : In deze Volkstelling  (*) worden (onder no.1) de ouders met 3 kinderen genoemd : Jacob en Francisca (uit moeders 1e huwelijk) en Johannes Baptist.  
Verder een 'meyssen' (uit de kladelijst van de telling blijkt dat ze Anna Maria De Graaf heet en 20 jaar is)
 en een vreemdeling Sebastiaan Huybrechts (een 20-jarige zoon uit gezin 10.319)

1769 : In de Lijst Wachtbare Mannen  (*) wordt de zoon Joh.Baptist genoemd als wonend binnen het Fort.  Hij is 32 jr en woont samen met zijn moeder; 68 jr.)

In 1772 (bij de Omganck binnen de Fortificatie)  (*) bestaat het gezin uit 2 volwassenen.  Zoals in 1769.


              
    (*) Voor deze tellingen zie
    SA Antwerpen - Reeks HN nos. 127/132.

              *****

(orig.16-5-1997)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3