12.271

(11.385)               (12.424)
Joh.Baptist VAN HERTSEN  Zandvl.  Isabella VAN DUYNEN
ged.Zvl.11-9-1737(284)   10-8-   ged.Zvl.15-4-1749(301)
ovl.Zvl.1-8-1794(625)   1769    ovl.Zvl.25-4-1811
      (805)
    Joannes Van Duynen (vader bruid)
    Seb.Huybrechts (man halfzus br.gom=11.378)
hoefsmid/tapper            in 1798/99 cafehoudster
___________________________________________________________

Volgens de Lijst Wachtbare Mannen van 1769  (*)  woonde hij
binnen de Fortificatie.

    Maria Anna          Joh.v.Duynen
                   (moeders vader)
    ged.Zvl.3-8-1770  (337)   Maria Anna Schippers
    ovl.Zvl.5-10-1783(617)     (vaders moeder)

    Antonius II    = 13.144
    ged.Zvl.28-8-1771(340)    Seb Huybrechts (a.b.)
    ovl.Zvl.25-11-1824      Elis.Huygens(moeder van
               moed'vader = 11.256)

Bij de Omganck van 1772 had men 2 koeien en 1 rund. (*)

    Joanna       = 13.461
    ged.Zvl.27-8-1773(345)    Johannes Raets
    ovl.Zvl. 7-12-1849      Joanna Montree  (moed'moeder)

    N.N.
    geb./ovl. 13-1-1775(646)
    N.N.
    geb./ovl. 27-7-1776(646)
               ZIE VERVOLGBLAD

12.271 VERVOLGBLAD

    Maria Catharina        Conelis Van Duynen        (moeders broer)
    ged.Zvl.20-7-1777(352)    Cath.Voormaat (11.378)
    ovl.Zvl.22-7-1777(647)

    N.N.
    geb/ovl. 8-7-1779(647)

    Petrus Jan          Jan Luncken;Berendrecht
    ged.Zvl.31-5-1781(368)    Anna Cornelia Van   Duynen
    ovl.Zvl.14-6-1781(649)     (moeders zus = 13.337)

In 1781 woonde het gezin "binnen de stad".

    N.N.             
    geb/ovl.Zvl.13-1-1783(650)
    
    Anna Cornelia         Jacobus Vloeyberg ged.Zvl.20-1-1784   (12.302)
        (ab obstetr.)       An. Cor. Van Duynen
    ovl.Zvl.23-1-1784(651)     (als boven)

    Petrus Johannes        Jacobus Henricus Van        ged.Zvl.1-1-1786(652)    Hertsen
    ovl.Zvl.1-1-1786(652)       (10.142 of 11.153 ?)
              Maria Anna Van Duynen
               (moeders zus)

    Maria Anna          Gabriel Van Duynen
    ged.Zvl.28-4-1787(396)     (moeders broer)
    ovl.Zvl.27-6-1793(656)    Francisca Aertssens
               (12.744)
(orig27-7-1994)
              ZIE VERVOLGBLAD 2


12.271 - VERVOLGBLAD 2

    Maria Catharina        Jacob Van Hertsen (a.b.)
    ged.Zvl.31-3-1790(411)    Ma.Anna Aersen(12.691)
    ovl.Zvl. 2-4-1780(654)    

Bij de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) staat het
gezin onder no.70 en bestaat uit 2 mannen, 3 vrouwen en 1 kind.
Aan vee had men 3 koeien en l kalf.

In de Volkstelling van januari l796  (*) staat het gezin onder
no.411 : de moeder met haar kinderen Antonius en Joanna;
inwonend waren :
    Adriaen Suykerbuyk, 27 jr, knecht (13.189 ?)
    Hendrik Van Genegten, 22 jr, knecht,
    Joanna Stoffels, 30 jr, dienstmeid (uit 12.639 ?)
Deze drie kwamen in 1795 in Zandvliet aan; kennelijk om het smidsbedrijf voort te zetten, nu de vader was gestorven.

Bij de Volkstelling van mei 1799  (*) bestond het gezin uit
de moeder met haar zoon Antonius, plus inwonenden
    Walter Van Genegten,28 jr, knecht
    Gerd Govaerts, 17 jr,knecht
    Jacob Aerts, 12 jr, knecht
    Catharina III Dirckx, 20 jr, meid
    Joanna Van Wellen, 17 jr, meid (8.829 ?)
(Deze knechts/meiden zijn in Zandvliet onbekend).
Men had inkwartiering van 4 mannen en 4 paarden en
    woonde Fort no.l.


    (*) Voor de hierboven genoemde tellingen
    zie SA An twerpen - Reeks HN nos.128/132.

      ZIE VERVOLGBLAD 3
(orig.27-7-1994)12.271 - VERVOLGBLAD 3

   Van de 13 kinderen van Isabella Van Duynen 
        stierven er
    4 bij de geboorte
    5 binnen 14 dagen
    1 werd 6 jaar oud (Maria Anna van 1787)
    1 werd 13 jaar (Maria Anna van 1870)
slechts 2 werden volwassen. (Antonius en Joanna)
=====================================================
      
(11.908)               (12.424)
Petrus II NUYTS      Zandvl.  Isabella VAN DUYNEN
ged.Zvl.1-7-1769(334)    6-8-       2e huw.
ovl.Zvl.15-6-1815      1799   ovl.Zvl.25-4-1811
    Joannes Van Broekhoven (12.682)
    Cornelius Van Dael 
Voor zijn huwelijk
was hij knecht bij
boer Jacobs (12.753)
====================================================
              (12.910)
Cornelis               An.Cornelia
     VAN MOL              DE KEMPENAER
geb. 1776         geb.Berendrecht 1758
ovl.Zvl.26-12-1811          ovl.Zvl.10-3-1821

===================================================
              ZIE VERVOLGBLAD 4

(orig.27-7-1994)
 


12.271 - VERVOLGBLAD 4

(11.908)               (12.910)
Petrus II NUYTS      Zandvl.  An.Cornelia
   2e huw.       14-4-1812     DE KEM  PENAER    ovl.Zvl. 15-6-1815     2e huw.
aangifte door Ant.v.Hertsen        ovl.Zvl. 10-3-1821
44 je (13..144) en Cor de
Ridder, 34 jr (ex 13.35)
ovl.Zvl.15-6-1815     1812    ovl.Zvl.10-3-1821
    Joannes Van Broekhoven (12.682 als boven)
    Petr.Joh.Van der Stee (man zus bruid 12.909)
  met dispensatie in de 2e/3e graad aanverwantschap

====================================================

Petrus Johannes PAUWELS        Anna Isabella VAN   MEIR
geb.Ekeren 1759            geb.Ekeren
ovl. na 1823             ovl. voor 1816

====================================================

              (12.910)
Petrus Johannes PAUWELS   Zandvl.  An.Cornelia DE   KEM  PENAER
    2e huw.        8-10-      3e huw.
ovl. na 1823         1816  ovl.Zvl.10-3-1821
    Johannes Cornelis De Kempenaer (broer bruid =12.910)
    Joh.Bapt.Van der Stee (broer man zus bruid = 12.901)
boer
====================================================
    
              ZIE VERVOLGBLAD 5
(orig..27-7-1994)

12.271 - VERVOLGBLAD 5
Petrus Johannes PAUWELS   Zandvl.  Joanna Maria 
                   LEEMANS
    3e huw..      1-11   geb.Ekeren 1794
ovl. na 1823        1822   ovl.na 1823
    Johanne Franciscus Vande Bosch/BoselER ?
    Bernard.Jos.Truyens (koster = 8.239)
boer
___________________________________________________________

    Johannes Franciscus        Johan.Franciscus Lee  mans(9.180)
    ged.Zvl.4-3-1823       Anna Cornelia Van           ovl.     Broekhoven 

=====================================================      *****
(orig.27-7-1994)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3


23 oktober 2005 Blad 5