11_916

(9.879)          (9.60)
Cornelis II VAN MEIR    Zandvl.  Judoca VAN MOL
ged.Zvl.4-2-1731(275)   21-4-   ged.Zvl.18-12-1729(271)
ovl.Zvl..8-9-1769(611)   1749    ovl.Zvl.18-11-1813
      (797)
    Ludovicus Van Mol (broer bruid)
    Sebast.Huybrechts (neef br.gom = 11.378)
boer
___________________________________________________________
    
    Anna Maria     = 12.638  Joh.Ludov.Van Mol
    ged.Zvl.20-9-1750(303)      (als boven )
    ovl.Berendrecht 7-3-1821   Anna Maria Verhagen

    Isabella      = 12.591
    ged.Zvl.14-12-1751(305)    Cornelis Withagen (man
    ovl. na 1775           moeders zus = 11.912)
              Maria Droomans              (10.921)

    Anna Catharina  = 11.941
    ged.Zvl.30-12-1753(308)    Anton.v.Hertsen (11.385)
    ovl.Zvl.12-11-1829      Anna Cath. Pennebergh
                   (11.108)
In de Volkstelling van 1755 worden onder no.116 de ouders met bovenstaande 3 kinderen vermeld, verder nog 3 knechts en 2 meiden.
    Zie SA Antwerpen - Reeks HN nr.127.

    Jacobus            Jacob v. Geenhoven  
    ged.Zvl.25-1-1756(312)      (11.110)
    ovl.Zvl.20-8-1785(620)    Isabella Van Mol
            ongehuwd      (moeders zus=11.912)    

              ZIE VERVOLGBLAD            


11.916 - VERVOLGBLAD

    Martha       = 12.590  
    ged.Zvl.8-1-1758(316)       Sebastianus Huybrechts
    ovl.Zvl.15-1-1833         (11.378 als boven)
              Martha Van Hertsen
                   (11.543)
    
    Joanna       = 12.592
    ged.Zvl.10-1-1760(319)    Antonius Droomans ovl.Oud/Nieuw Gastel  (10.921)
          02-02-1838      Martha Van Hertsen         (11.912)

    Maria Anna     = 12.562
    ged.Zvl.25-6-1762(324)    Cornelis Van Mol
    ovl. na 1795           (moeders broer)
              Catharina Voormaat   (11.378)

    Joannes Baptist        Joannes Mans
    ged.Zvl.14-8-1765(328)    CatharinaDeckers
    ovl.Zvl.15-11-1783(618)      (11.108 als boven) 
            ongehuwd

    Petrus Johannes I = 12.635
    ged.Zvl.24-8-1767(332)    Jacobus Willemse
    ovl. Zvl. 1-6-1845      Joanna Wijnen (zie       10.713)

1769 :In de Lijst Wachtbare Mannen wordt de vader vermeld als wonend BUITEN de Fortificatie.
    (SA Antwerpen - Reeks HN nr.131)
=====================================================


              ZIE VERVOLGBLAD 211.916 - VERVOLGBLAD 2


(10.154)               (9.60) 
Adrianus DE NEEF      Zandvl.  Judoca VAN MOL
geb.Kieldrecht 1739    25-5-        2e huw.
ovl.Zvl.21-4-1809     1770    ovl.Zvl.18-11-1813
aangifte door Adr.Struyts, (805)     (Sectie 9 nr.16)
50 jr, boer (12.590) en        aangifte : Adr.Struyts
P.J.Van Meir, 44 jr , boer,        55 jr, landb. en Cor De
(12.635) beiden schoonzoons.       Ridder, 22 jr, part.
         Petrus Van Wesemael (schepen van Kieldrecht)
         Cornelius Van Mol (broer bruid)
 boer
___________________________________________________________
                   

    Martinus           Paulus Van de Moer
    ged.Zvl.8-12-1772(342)      (man halfzus dopeling
    ovl.Zvl.127-5-1775(646)       = 12.638)
              Anna Maria De Roey
              
In de Volks- en Bedrijfslling van 5-8-1794 staat het gezin onder no.l0 als
    5 mannen, 3 vrouwen en 1 kind, met
    5 wagens, 1 kar, 6 paarden
    10 koeien, 4 runderen (= melkvee) en 3 kalveren.
    (SA Antwerpen - Reeks HN nr.128) 
      
              ZIE VERVOLGBLAD 3
11.916 - VERVOLGBLAD 3

              

1796 : In deze Volkstelling worden onder no.125 vermeld :
    bovenstaand echtpaar met inwonenden
    Jacob Van Put, 22 jr, knecht (aangekomen 1792);
    Adriaen Luyts, 14 jr, knecht;
    Anna Cath,Stoffels 22 jr, zie 12.639)
    Cornelia De Doy, 18 jr, dienstmeid;
    Judoca Bruyninkx, 16 jr, dienstmeid
     (zij is kleindochter van Judoca Van Mol = 11.941)

31-12-1797 : volgens het begrafenisboek is overleden Johannes Baptist Smans, een in dit gezin inwonende herder (zie 14.195).

1799 ; In deze Volkstelling staat onder no.624 dit paar met
    Denis Vande Moer. 34 jr, knecht (aangekomen 1797)
    Adr.Willemse, 27 jr, knecht(aangekomen 1799)
    Petrus Wuyts. 19 jr, aangekomen 1799 = 12.172)
    Judoca Bruyninkx, 19 jr, meid .,aangekomen1780 (a.b.)
    JanVan Sundert. 12 jr, knecht, (aaangekomen 1787)
      (uit gezin 12.598)
    Joanna Beelden, 12 jr,meid; aangekomen 1787)
      (uit gezin 13.385)
    Bovendien had men inkwartiering van 4 mannen en 4 paarden.

   (SA Antwerpen - Reeks HN nos. 129 en 130.
    
Hun adres was Oud Noordland no.7


      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3


23 oktober 2005 Blad 4