9_194

                   (10.96)
Joannes NUYTEN       Zandvl.  Gertrudis I SCHIPPERS
geb. ca. 1683       28-3-   ged.Zvl. 19-3-1685(111)
ovl.Zvl. 27-6-1724(589)  1705    ovl.Zvl. 9-1-1749(605)
              (756)
      EgidiusBauduin (koster)
      Cornelius De Croon (11.752)
(Bij de Volkstelling van nov.1693  (*) was deze laatste getuige knecht bij de wed.Jopppen (9.02) en de bruidegom was daar commensaal)
___________________________________________________________

    Cornelius (illeg.)      Cornelius Huygens (10.96)
    ged.Zvl. 23-3-1705(191)    Joanna Van Ransbeeck
    ovl.Zvl. 27-6-1722(587)      (10.105)
      ongehuwd

    Joannes Baptist        Gulielm.Huygens (10.81)
    ged.Zvl. 13-10-1707(202)   Anna Mieus (10.171)
    ovl.Zvl. 14-12-1707(565)     nom.Anna Nuyten

In de Volkstelling van juni 1709  (*) worden onder no.41 alleen de ouders vermeld, zonder kinderen. Hebben ze na 1707 tot 1717 in Berendrecht gewoond ?
   (*) zie SA Antwerpen - Reeks HN no. 123/125.
    Elisabeth     = 10.65
    geb. ca. 1709 ?
    ovl. na 1730

    Cornelia      = 10.869
    geb. ca.1710 ?
    ovl.Zvl. 20-10-1739(600A)

    Maria       = 11.406
    geb. ca. 1712 ?  
    ovl.Zvl. 11-5-1740(600A)

(orig.27-9-1999)              ZIE VERVOLGBLAD
9.194 - VERVOLGBLAD

    Antonius      = 10.576
    geb. ca. 1713 ?
    ovl.Zvl. 23-9-1747(603)

    Maria Anna     = 11.990 + 12.1036
    geb.Berendrecht ? ca. 1715 ?
    ovl.Ossendrecht 25-8-1760(OD 6,30)

    Joannes Baptist
    geb. maart 1716
    ovl.Zvl. 13-9-1716(577)

    Maria Catharina        Henricus De Grau (9.171)
    gedZvl. 7-4-1717(233)     Maria Joppen (9.01/9.02)
    ovl.Zvl. 2-5-1717(578)

    Cornelius           Cornelius Huygens (10.96)
    ged.Zvl. 13-4-1718(239)    Barbara Eggermont (10.60)
    ovl.Zvl. 5-5-1740(600A)
      ongehuwd

    Joannes Baptist        Cornelis Nuyten 
    ged.Zvl. 26-4-1719(242)      (vaders broer ?)
    ovl.Zvl. 26-9-1719(583)    Maria De Coninck (10.231)

    Catharina           Jacobus Aertsen
    ged.Zvl. 18-7-1720(246)      (11.11 of 10.312)
    ovl.Zvl. 17-4-1736(599)    Maria Anna Schippers
      ongehuwd           (dochter moeders broer
                     = 11.385)

    Philippus           Philippus Meerts (9.04)
    ged.Zvl. 17-3-1722(250)    Margaretha Sebrechts
    ovl.Zvl. 18-8-1724(589)

                   ZIE VERVOLGBLAD 2 9.194 - VERVOLGBLAD 2

    Dymphna            R.D. Ign.Wandelaers
    ged.Zvl. 9-9-1723(253)      (kapelaan = 11.105)
    ovl.Zvl. 22-9-1723(588)      nom.Paulus Schippers
                     = moed'halfbroer=9.79)
                   Catharina Lenaerts (11.391)

    Joannes (posthumus)        Bartholomeus Lenaerts
    ged.Zvl. 19-2-1725(258)    Catharina Lenaerts (a.b.)
    ovl.Zvl. 26-4-1725(590)
=====================================================
(10.921)                 (10.96)
Cornelis I VAN MEIR    Zandvl.  Gertrudis I SCHIPPERS
ged.Zvl. 8-9-1698     9-4-         2e huw.
ovl. na 1749             1725 ovl.Zvl. 9-1-1749(605)
      Job.Schippers (broer bruid = 10.590)
      Paul Huybrechts (man zus br.gom = 10.319)

landbouwer

____________________________________________________________

In 1729 had deze man binnen Zandvliet ca.1 ha land in pacht, waarvoor hij aan de Abdij 18 Gld per jaar betaalde; voorts in het
Noordland (6e hoeve) ca. 40 ha ad 950 Gulden 
en nog wat schorren ad 70 Gulden.

Uit het archief van de St.Sebastiaansgilde :
"Cornelis Van Meier heeft synen behoorlycken eet in dese gedaen ten jaere 1726. Ende heeft den wimpel aangenomen te peirt te voeren int 
 jaer 1733 den 19 mey. Voorts soo is den selven Coninck desses gilde gewoorden in den jaere 1727 den 11 mey. Ende den selven gebleven is hooftman gewoorden in den jaere 1738 den 18 January."


              *****

?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2