9_79
                   (8.138)
                   Catharina VAN LILLE
                   geb.ca. 1655; 1e huw.met
                   Joh.DE MASSENAER
                      zie 9.21
====================================================
(8.03)                (8.138)
Cornelis VLOIJBERGEN    Zandvl.  Catharina VAN LILLE
ged.Brecht 2-12-1646    18-6-         2e huw.
ovl.Zvl. 14-12-1699(541)  1686    ovl.Zvl. 11-10-1740(600A)
              (727)
      Joannes Danis (10.07)
      Joannes Van Lille (broer bruid = 9.415)
herbergier van "De Drij Claveren" aan de oostzijde van de markt in Zandvliet
___________________________________________________________

    Johannes Franciscus      = 10.169
    ged.Zvl. 22-5-1689(125)    Mathias Sluymers            (man 
    ovl.Zvl. 15-10-1737(599)   zus moeders eerste man
                     = 9.83)
                   Maria Van de Hofstadt
                     (9.1026)

Vloybergen had in 1689 behalve zijn herberg ook nog een rund 
(= melkkoe) en twee schapen.

    Maria             Franciscus De Roo
    ged.Zvl. 14-4-1692(134)    Petronella Verheyt
    ovl.Zvl. 11-7-1694(534)      (vrouw vaders broer;
                     zie 8.03)


                   ZIE VERVOLGBLAD
(orig.19-9-1997)9.79 - VERVOLGBLAD

Bij de Volkstelling van 1693 staat het gezin onder no.39 en toen waren
inwonend :
    Marie Cornelis Pauwels, meid
    Andries Wijnendonck, commensaal
      (beiden onbekend)

    Cornelia      = 10.213  Jacob Jacobs
    ged.Zvl. 26-2-1695(142)    Cornelia De Roos
    ovl.Zvl. 4-4-1751(606)

    Adriana            Adr. Schillemans (10.839)
    ged.Zvl. 19-8-1697(155)    Anna Wouters (10.164)
    ovl.Zvl. 7-9-1747 (ongehuwd)

Bij de Volkstelling van 1698 staat het gezin vermeld onder no.61 : de ouders met Jan, Cornelia en Adriaentje, alsmede een meisje N.N. en een knecht Sebastiaen Huygens, thuisligger, die in 1700 trouwde met Maria Allesnoye (= 10.225). Sebastiaen Huygens was een broer van Petrus die in 1700 getuige was bij moeders 3e huw., zie hieronder.

In 1699 betaalt deze herbergier 26 Gld. belasting voor zijn slijterij.In dat jaar pacjt hij voor 60 Gld een deel van de Zuidhavendijk, beginnend aan de Conterscherp tot aan de Draey (de hoeve van de Grave van Bergeyck) Zie ook "De Kaart van Opa Hasenberg".


                   ZIE VERVOLGBLAD 2

(orig.19-9-1997)

9.79 - VERVOLGBLAD 2
=====================================================
(10.96)                (8.138)
Paulus SCHIPPERS      Zandvl.  Catharina VAN LILLE
ged.Zvl. 29-12-1664(51)  20-8-     3e huw.
ovl.Zvl. 26-4-1727(592)  1700    ovl.Zvl. 11-10-1740(600A)
      Petrus Hugens (buurman in 1698 = 10.25)
      Egidius Bauduin (koster = 10.75)
                   In 1700 betaalde de vrouw
                   nog 20 Gld. belasting voor
                   de herberg.
___________________________________________________________

    Maria Anna     = 11.385  Cornelis Huygens (10.96)
    ged.Zvl. 8-9--1701(177)    Anna Van de Eyck (9.186)
    ovl.Zvl. 23-3-1785(619)

Bij de Volkstelling van 1709 (onder no.48) bestaat het gezin uit de ouders, Cornelia en Adriana Vloeybergen en Maria Anna Schippers. 
Ze woonden aan de Botermarkt (nu Spaanse Molenstraat 30)
groot 68 Roeden = 959 m2.              *****(orig.19-9-1997)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1