10_60

(8.25)                (11.171)
Joannes                Zandvl. Barbara
 GEERTS VAN DE POEL   30-10-     HUYBRECHTS
ged.Zvl. 10-11-1675(85)  1700    ged.Zvl. 3-9-1680(98)
ovl.Zvl. 26-6-1718(582)  (748)   ovl.Zvl. 10-9-1711(571)
                     kraambed
      Marinus De Keyser (8.07)
      Jacobus Rubbens (10.84)
___________________________________________________________
    Maria Anna          Gerardus Jansen
    ged.Zvl. 8-11-1701(178)      (vaders vader)
    ovl.Zvl. 2-12-1701(547)    Elisabeth Huybrechts
                     (moeders zus )

    Susanna            Antony Eggermont (9.l8)
    ged.Zvl. 19-11-1702(182)   Susanna Geerts (vaders
    ovl.Zvl. na 1709         halfzus = 10.82)

    Catharina           Joannes Huybrechts
    ged.Zvl. 21-7-1704(188)    Catharina Van Reet (10.162)
    ovl. na 1709

    Anna II      = 11.212
    ged.Zvl. 29-9-1706(198)    Johan.Bogaerts (10.577 ?)
    ovl.Zvl. 25-7-1739(600)    Petronella Van Hertsen
                     (10.263)

In de Volkstelling van 1709 staan onder no.152 : de ouders met 4 kinderen : Susanna, Catharina Anna en Marie; verder 2 inwonende knechts Marten Van Riel en Jan Lenaerts. De dochter Marie is onbekend (past ook niet tussen de andere kinderen) evenals beide knechts. Hun landopbrengst was 1 mud koren en 1 mud gerst.
    Zie SA Antwerpen - Reeks HN nr.125.

                   ZIE VERVOLGBLAD

10.60 - VERVOLGBLAD

waarsch.uit ander gezin (10.226 ?) is :
    Antonius III    =  11.920
    geb. 1696/1715
    ovl. na 1736
=====================================================

    Gerardus           Cornelis Huygens (10.96)
    ged.Zvl. 3-8-1708(205)    Cornelia Geerts (vaders 
    ovl.Zvl. 15-11-1708(566)     zus = 10.50)

    Gerardus           Cornelis Huygens (als boven)
    ged.Zvl. 21-2-1710(210)    Cornelis Geerts (als boven)
    ovl.Zvl. 10-3-1710(568)

    Barbara      = 11.954
    ged.Zvl. 8-9-1711(214)    Henricus Mieus (10.50 a.b.)
    ovl. na 1738         Joanna Huybrechts (moeders
                     zus = 10.28)
=====================================================
(8.25)                (10.178)
Joannes VAN DE POEL    Zandvl.  Joanna Maria DE ZEEUW
    2e huw.      19-1-   geb. ca. 1680 ?
ovl.Zvl. 26-6-1718(582)  1712    ovl.Zvl. 11-4-1716(576)
              (766)     kraambed
      Adrianus Joppen (9.01 of 10.19)
      Cornelius Joppen
___________________________________________________________

    Maria Anna          Mathias Mertens (man
    ged.Zvl. 24-1-1713(219)      vaders zus = 10.58)
    ovl.               Anna Van Ransbeek
                     (moeders moeder)

                   ZIE VERVOLGBLAD 2

10.60 - VERVOLGBLAD 2

In maart 1717 was de vader schepen en was hij getuige bij de verkoop van land aan Henricus Meeus (10.50)

    Joanna       = 10.147
    ged.Zvl. 7-8-1714(224)    Cornelius Joppen (a.b.)
    ovl. na 1734         (Dympna Simons(9.200)

    Jacobus II     = 11.27
    ged.Zvl. 29-3-1716(229)    Jacobus Van de Poel
    ovl.Woensdr.1-2-1775        (vadersbroer = 10.111)
                   Susanna Fontijn (10.85)


=====================================================

(8.25)                (9.18)
Joannes VAN DE POEL    Zandvl.  Barbara EGGERMONT(S)
    3e huw.      29-4-   ged.Zvl. 30-12-1690(130)
ovl.Zvl. 26-6-1718(582)  1717    ovl.Zvl. 10-11-1731(598)
              (771)
      Antonius II Eggermont (broer bruid = 10.62)
      Eerw.Pater De Boeck (10.491 ?)
___________________________________________________________ 

    Leonardus I    = 10.60 vervolgbl.5
         geb. 1718/1720
    ovl.Zvl. 20-3-1764(609)
=====================================================
                   

                   ZIE VERVOLGBLAD 3


10.60 - VERVOLGBLAD 3

9.312)                (9.18)
Leonardus SCHELLEKENS   Zandvl.  Barbara EGGERMONTS
geb. ca. 1700             6-1-     2e huw.
ovl.Zvl. 10-2-1745(601)  1720    ovl.Zvl. 10-11-1731(598)
              (775)     kraambed
      Antonius II Eggermont (broer bruid = 10.62)
      Joh.Baptist Huygens (10.28)
___________________________________________________________

    Joanna Maria    = 12.415
    ged.Zvl. 15-12-1720(247)   Petrus Jacobs (10.162)
    ovl.Zvl. 24-2-1748(604)    Joanna Maria Eggermont
                     (moeders zus = 11.918)
              

    Elisabeth           Johannes II Joppen (10.03)
    ged.Zvl. 21-2-1723(2520    Joanna Domus (10.111 ?)
    ovl.Zvl. 3-3-1723(587)

    Gerardus           Gerard Hasenbergh (10.381)
    ged.Zvl. 12-4-1725(259)    Maria Jansen (zus moeders
    ovl.Zvl. 27-8-1727(593)      moeder = 9.42)
    (als 'Jacobus')

    Catharina           Martinus Willemse (10.370)
    ged.Zvl. 11-4-1727(264)    Catharina Testers (11.11)
    ovl.Zvl. 18-4-1728(593)

    proles
    geb.met keizersnede en
    ovl.Zvl. 10-11-1731
=====================================================

                   ZIE VERVOLGBLAD 4


10.60 - VERVOLGBLAD 4
    
(9.312)                (11.26)
Leonardus SCHELLEKENS   Antwerp.Maria Catharina DE KEYSER
    2e huw.      11-10-   ged.Zvl. 8-11-1712(218)
ovl.Zvl. 10-2-1745(601)  1734    ovlZvl.29-8-1788(621)
              (786)
      Joannes Van Beekevoort (koster)
      Henricus Gulielmus Preuveniers
___________________________________________________________
    
    Gerardus           Johannes De Keyser
    ged.Zvl. 31-7-1735(281)      (moeders vader)
    ovl.Zvl. 6-10-1735(631)    Anna Catharina Mindeleers        (9.60)

    Gertrudis           Johannes Benedictus Joppen
    ged.Zvl. 18-8-1736(283)    Gertrudis Van Ransbeek
    ovl.Zvl. 4-10-1756        (moeders moeder)
      ongehuwd


    Johannes Baptist       Joh.Baptist Claessens
    ged.Zvl. 23-8-1738(286)    Joanna Catharina Charton
    ovl.Zvl. 24-4-1739(632)      (11.30)

    Antonius      = 12.148
    ged.Zvl. 25-2-1740(289)    Antonius Montree (10.543)
    ovl.Zvl. 5-2-1795(626)    Maria Janssen

    Bernardus           Antonhius Joppen (11.11)
    ged.Zvl. 2-2-1742(291)    Christina Koekhovenn
    ovl.Zvl. 20-1-1744(634)      (10.543 als boven)

    Scholastika          Cornelius Witax
    ged.Zvl. 16-10-1743(293)   Anna Catharina Joppen
    ovl.Zvl. 1-1-1768         (11.374)
      ongehuwd

                   ZIE VERVOLGBLAD 5


10.60 - VERVOLGBLAD 5
    

    Leonardus           Gerardus De Keyser
    ged.Zvl. 29-8-1745(296)      (moeders halfbroer)
    ovl. voor 1754 ?       Maria Anna Claessens
                     (10.323 of 11.959)
=====================================================
(10.60 vervolgbl.2)          (11.26)
Leonardus I VAN DE POEL  Zandvl.  Maria Catharina DE KEYSER
geb. 1718/1720       17-1-        2e huw.
ovl.Zvl. 20-3-1764(609)  1746    ovl.Zvl. 29-8-1788(621)
      Cornelius Montree (11.543)
      Joannes Reeserort
smid
___________________________________________________________
    
    Jean Baptist         Johannes De Keyser
    ged.Zvl. 20-4-1747(299)      (moeders vader)
    ovl. na 1786         Cornelis Vloebergs (10.213)

    Anna Catharina   = 12.120
    ged.Zvl. 2-2-1749(300)    Joh.Baptist Van Mol (10.213)
    ovl. na 1779         MariaVan Mol (10.85 ?)


    Isabella           Alphons Dominicus De Keyser
    ged.Zvl. 29-7-1750(303)      (moeders halfbroer= 12.20)
    ovl.Zvl. 23-8-1752(637)    Isabella Van Mol (11.912)

    Maria       = 12.402
    ged.zvl. 19-4-1752(306    Gerardus Van Mol (10.714)
    ovl. na 1788         Maria De Keyzer

    Isabella           Cornelis Deckers (11.959)
    ged.Zvl. 2-6-1754(309)    Isabella Sebrechts (vrouw
    ovl.Zvl. 25-2-1755(638)      moeders halfbroer =
                     12.20 als boven )

                   ZIE VERVOLGBLAD 6

10.60 - VERVOLGBLAD 6

In de Volkstelling 1755 worden onder no.113 vermeld :
    de ouders met de volgende kinderen :
    Gertrudis, Antonius en Scholastika SCHELLEKENS;
    Joh.Baptist, Anna Catharina, Maria en Isabella 
                     VAN DE POEL,
    alsmede een (dienst)meysen.

    N.N.
    geb/ovl.Zvl. 13-1-1757

    Isabella           Philippus De Keyser (11.966)
    ged.Zvl. 8-7-1758(317)    Isabella Van Mol
    ovl.Zvl. 10-5-1765(642)      (11.912 als boven)

1769 : In de Lijst Wachtbare Mannen wordt de Wed.L.Van de Poel vermeld, als wonend buiten de Fortificatie.
Als zodanig zal wel een van haar zoons bedoeld worden.

              +++++

    Voor bovenstaande tellingen zie
    SA Antwerpen- Reeks HN nos.127 en 131.

              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 3


23 oktober 2005 Blad 4


23 oktober 2005 Blad 5


23 oktober 2005 Blad 6