12_110

(12.878)                (12.766)
Leopold/Louis CALLUY     Zandvl. Ma.Elisabeth SENDERS   ged.Zvl.11-11-1770(338)   15-7-  ged.Zvl.11-7-1771(340)
ovl. Zvl.22-9-1840       1798   ovl.Zvl.31-3-1809
dagloner    ***    geen kerk.getuigen genoemd ***   aangifte : 
              man en C.De Ridder
              schrijver (13.353)  
huw.get.Burg.Stand :
Frans Calluy geb.1867, werkman, broer br.gom,Sectie 9 no.96 (12.878)
Bertus Calluy   1868,   "         "      "     (  "  )
Jac.Senders    1870, wever, broer bruid, Sectie 9 no.126 (12.766)
Petr.Carpentier  1870, werkman, Sectie 9 no.32 (13.326)
Benedictus Mertens, ambtenaar (8.817)
arbeider
_________________________________________________________

Bij de Volkstelling van mei 1799 woont het jonge echtpaar Fort no.121.

    Isabella      = 10.1133
    ged.Zvl.7-12-1800(Sectie 9 no.120) Albert Calluy (vaders
    ovl.Zvl. 8-8-1877        broer = 12.878)
              Isabel Senders (moeders
               zus = 12.118)

    Jacobus            Jacob Senders (moeders
    ged.Zvl.5-4-1802        broer = 12.112)
    ovl.Zvl.9-3-1829 (ongehuwd)  Maria Catharina Calluy
    aangifte door : vader en J.Arn.   (vaders zus = 13.238)
    v.d.Elsacker, 47 jr,timmerman
      (8.843)              ZIE VERVOLGBLAD

12.110 - VERVOLGBLAD


    Anna Cornelia         Joseph Slooven (man
    ged.Zvl. 1-2-1804         vaders zus 13.238 ab)
    ovl.Zvl.9-9-1804(Wijk 4 nr.8) Anna Cornelia DeCrepon
    aangifte door vader en     (vrouw moeders broer
    Jac.Luyckx 50 jr(ex 11.113)     = 12.112 als boven)


    Johannes Baptist       
    geb.Zvl.29-1-1806 - Sectie 4 nr. 9 - aangifte door
      J.B.Strop, 32 jr, arb. te Hoevenen (12.596 )
     C.de Ridder, 24 jr, S9 nr.123  
    ged.Zvl. 30-1-1806      Joh.Baptist Straub      
    ovl.Zvl. 18-7-1807( (S 9 nr.123)  (als boven)
    aangifte door vader en    Joanna Cath.Schippers
    C.de Ridder, schrijver       (11.973)
`    26 jr, ex 13.353)
    


    Maria Catharina II = 13.844  
    geb.Zvl.16-12-1808 
    aangifte door J.Jac Senders, 31 jr,
    hoefsmid en P.J.v.d.Bogaert, 20 jr.
    boerenknecht.
    ged.Zvl.17-12-1808      Petrus Carpentie (13.326) 
              Maria Catharina  Peicom?
    ovl.Zvl. 12-3-1892            (= De Carpon ?)

      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2