12.878

(11.533)                (11.780)
Adrianus CALLUY       Ossendr./  Cecilia COSTERMANS
geb.Markgraveley       Woensdr. ged.Zvl.16-12-1735
 (St.Laurent) 19-7-1730   15-6-.    ovl.Zvl.4-3-1805
ovl.Zvl.3-12-1776(613)    1765   ovl.aangifte : zoons
              Albert en Leopold.
arbeider/tuinman ; in 1765 woonden beiden in Ossendrecht.
___________________________________________________________
    
    Johannes Franciscus  = 13.59
    ged.Zvl.20-1-1766(329)    Petrus Hendriks
    ovl.Zvl.22-9-1808(kerk)      (moeders stiefvader)
           24-9-1808(BSt.) Anna Costermans
               (moeders zus = 12.382)
    
    Albertus         = 14.221
    ged.Zvl.31-8-1767(332)    Albert De Backer       (11.839)
    ovl.Zvl.6-1-1810       Elisabeth IV Hendriks
    (Op diverse plaatsen        (moeders halfzus
    wordt hij Lambertus         = 12.283) 
    genoemd; zijn roepnaam zal dus wel Bertus
    geweest zijn.)

1769 : In de Lijst Wachtbare Mannen wordt de vader
vermeld als wonend binnen het Fort (waarschijnlijk Paardenmarkt).
              ZIE VERVOLGBLAD


(orig.25-10-1997)12.878 - VERVOLGBLAD

    Leopoldus         = 12.110
    ged.Zvl.11-11-1770(338)    Franciscus Carpentier
    ovl.Zvl.22-9-1840         (12.283 als boven)
              Joanna Verhoeven(vrouw
               broer moeders  stief-
                   vader = 11.736)

Het gezin staat ook vermeld in de Omganck binnen de Fortificatie, gehouden in 1772. 

    Maria Catharina  = 13.238  Jacobus Vloebergh
    ged.Zvl. 25-4-1774(346)      (12.302)
    ovl.Zvl. 9-9-1811       Maria Catharina Hennen
                   (12.631)

    Anna Dymphna (posthuma)    Jacobus Jacobs
    ged.Zvl. 13-7-1777(352)      (12.735)
    ovl.Zvl. 8-11-1780(648)    Anna Dymphna Struyf
                   (12.594)

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) staat het gezin als
3 mannen en 3 vrouwen.
januari 1796 : Bij deze Volkstelling  (*)  wordt het gezin genoemd onder nr. 224 en wordt gesproken van de moeder met de vier oudste
kinderen.
In 1798 wonen ze Wijk 9 nr. 96.
In de telling van mei 1799 (*)  worden onder nr.483 nog slechts de moeder en de oudste twee kinderen Franciscus en Bertus genoemd.
Ze wonen dan Fort nr.96, d.i. Paardenmarkt.

        (*) ie SA Antwerpwn - serie HN nos.128/130
`
      *****

?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1