8_817

Benedictus MERTENS
geb.
ovl. na 1800
_______________________________________________________

Vanaf het begin van de registers van de Burgerlijke Stand

(l'Etat Civil) in maart 1798 tot circa 2 mei 1800 was hij

ambtenaar/maire van Zandvliet en ondertekende de akten.


              *****


(orig.10-2-1992)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1