12_112

(12.766)               (12.296)
Joannes Jacobus            Anna Cornelia
    SENDERS                 DE CARPON
ged.Zvl.27-9-1769(335)        ged.Zvl.12-4-1772(341)
ovl.Zvl.2-2-1833           ovl.Zvl.31-10-1851

linnenwever
___________________________________________________________ 
    
    Anna Isabella II = 13.467
    ged.Zvl.20-9-1799       Gerardus Senders
    ovl.Zvl.4-7-1833         (vaders vader)
              Isabella De Carpon
                   (moeders zus)

Bij de Volkstelling van mei 1799 (SA Antwerpen - Reeks HN nr.130) was het gezin inwonend bij vaders vader op het adres Fort no.126.

    Joanna Catharina  = 13.466
    ged.Zvl.21-5-1801       Leopold Calluy (man      ovl.Zvl. 11-3-1881  vaders zus=12.110)
              Jo.Catharina De Carpon
                   (moeders zus)

    Theodorus           Theod. Bogaerts (man
    ged.Zvl.8-1-1803         vaders zus = 12.118)
    (In de Recruteringslijst 1831 staat Joanna GerardinaDe Roy
    hij als wever, 1m62, ongehuwd,
    vrijstelling wegens broederdienst.
    ovl.Zvl. 24-5-1865 (ongehuwd)
        sectie C nr.150
    aangifte door Jos.Senders, 58 jr, boer (broer)
    en P.J.Luyckx, 49 jr, timmerman (13.928) 

                   ZIE VERVOLGBLAD

12.112  VERVOLGBLAD           
    
    Petrus Johannes        Petr.Johannes DeCarpon
    ged.Zvl.28-1-1805       Ma.Elisabeth Senders
    (In de Recruteringslijst 1836 staat  (vaders zus = 12.110)
    hij met2 jaar vrijstelling wegens 2 broers
    in dienst; enkele maanden later geheel
    vrijgesteld.)
    ovl.Zvl. 3-3-1841
          ongehuwd      

    Josephus           Petr.Johs.Aerts (13.28)
    ged.Zvl.22-7-1807       Isabella Senders
    (Staat in de Recruteringslijst 1836 (vaders zus = 12.118)
     als wever, in 1838 vrijgesteld 
    van dienst)
    ovl.Zvl. 12-2-1883
        (Bakkerstraat=Zoutestraat 2, landbouwer, ongehuwd.
    ovl.aangifte door J.B.Thomas, 57 jr, koopman (kozijn) en
    P.J.Luyts, 67 jr, timmerman, gebuur.  

    Andreas      = 13.465
    ged.Zvl.8-10-1809       Andreas Laureys
    ovl.Antwerpen 25-5-1877    Anna Maria Van der   Heyden(13.141)

    Maria Theresia        Johannes Schroeyers
    ged.Zvl.6-5-1812         (13.347)
    ovl.Zvl. 22-5-1879      Judoca Carolina Bossijns
                   (12.171)


      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 3