13_844

(13.906)                 (12.110)
Petrus Johannes II          Maria Catharina II
   HUYBRECHTS      Zandvl.     CALLUY
geb. Lillo 26-4-1808    7-9-   ged.Zvl. 17-12-1808
ovl.Zvl. 16-3-1858     1837    ovl.Zvl.12-3-1892
    Sectie C nr.156
   ovl.aangifte door broer
Bened.(14.395) en Zach.Tiest,
62 jr, veldwachter,(13.737)      
huw.get.B.St.Johannes Symons, 37 jr, kozijn bruid
      Cornelis Snacken, 21 jr, bakkersgast(11.140)
      Petr.Joh.Senders, 32 jr, wever, kozijn bruid (12.112 ?)
      Cornelis Bossijns, 58 jr, bakker (13.133)
 id. kerk: Benedictus Huybrechts (broer br.gom als boven))
      Leopold Calluy (vader bruid)
handwerker
___________________________________________________________
    
    Isabella           Leopold Calluy (als boven)
    ged.Zvl. 4-11-1838      Elisabeth Vingerhoedt
    ovl..Zvl.24-7-1848 (Wijk C)  ( vaders moeder=13.906) 
    aangifte door vader en
    Bened.Huybrechts, 39 jr, arb.,
      (oom = 14.395)

    Cecilia      = 12.384  
                   Anton. Huybrechts(12.772)
    ged.Zvl. 2-12-1840      Isabella Calluy (moeders
    ovl.Zvl. 14-10-1925        zus = 10.1133)


                   ZIE VERVOLGBLAD13.844 - VERVOLGBLAD

    Joanna Catharina       Adrianus Calluy
    ged.Zvl. 27-3-1845      (moeders broer = 13.466)
    ovl.Zvl. 6-1-1869       Jo.Catharina Carpentier
      Zoutendijk nr.5        (14.395)
    ovl.aangifte door Fr.Van Bouwelen 
    (zwager = 12.384) en Math.
    Bruyninkx, 55 jr.,timmerman)

    Joannes Baptist  = 14.817  
    ged.Zvl. 19-11-1847        Lambertus Meylemans(man
      Sectie C no.156      moeders zus= 10.1133 a.b.)
    ovl. na 1899(get.15.951)   Ma.Elisabeth Schuurweghs
                   (vrouw vad' broer=15.327) 


Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was in 1847 in dit gezin inwonend Joseph Struyf (geb. 2-9-1822 ex 13.298) tegen een vergoeding van frs. 28.

    infans (dom.bapt.ab obstetr.)
    geb/ovl.Zvl.. 3-4-1850

    
    Isabella Cecilia  = 14.939
    geb/ged.Zvl.29-10-1852    Benedictus Huybrechts 
      wijk C 156          (vaders broer = 14.395)
    ovl.na 1895          Cecilia Huybrechts
                     (zus dopeling)
                   J.J.Snacken, secretari
                     (12.364)
                   Zacharias Tiest,veldwachter
                     13.737
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2