13_238
(12.737)               (12.878)
Josephus I SLOOVEN          Ma.Catharina CALLUY
geb.Woensdr. 20-10-1763        ged.Zvl.25-04-1774(345)
ovl.Zvl.18-05-1821 Wijk 9 nr.126   ovl.Zvl. 09-09-1811 
aangifte : Carolus Vidal, 29 jr. veldwachter 
en Jac.Senders, 50 jr, wever, buur.

schipper, in Zandvliet gevestigd 14-12-1793.
__________________________________________________________  Joanna Catharina = 13.862
    ged.Putte/Zandvl.15-02-1799  geen get.vermeld
    ovl. na 1842

In de Volkstelling van 1799 staat het gezin onder no.450
als ouders met 1 kind.

    Joannes Baptist        Bert Calluy (moeders
    ged.Zvl.25-07-1800                  broer )
    ovl.Zvl. 15-04-1805 (W 9 nr.83)  Catharina Dierickx
(in begrafenisregister foutief vermeld als "Petrus Johannes")
    aangifte door vader en P.Simons, 52 jr, arbeider, buur.

    Isabella      = 13.759  Leopold Calluy (moeders
    ged.Zvl. 08-10-1803        broer = 12.110)
    ovl. na 1852(get.14.391)   Isabella Van Beveren
                   (13.328)

    Cecilia      = 12.343
    ged.Zvl.29-03-1805      Johannes Michielse
    ovl. na 1863(get.14.583)      (14.312 ?)
              Anna Isabella Luyckx
               (11.113)
=====================================================

(orig.12-8-1998)           ZIE VERVOLGBLAD


13.238 - VERVOLGBLAD
(12.737)                       (12.736)
Josephus SLOOVEN      Zandvl.  Joanna Cath.I SIMONS
   2e huw.        18-11-  ged.Zvl.31-08-1785(386)
ovl.Zvl.18-05-1821     1813   ovl.Zvl.24-05-`1821
                   (Wijk 9-126)
aangifte : Carolus Vidal, 29 jr,     aangifte : zoals hiernaast.
veldwachter en Jacob Senders,
50 jr, wever, buurman.   (geen kerk.huw.gevonden;
huw.get.B.St.:. Antonius Simons, 29 jr, broer bruid, dagwerker
        Cornelis Carpentier, 45 jr, schipper 
             Johannes Vidal, 45 jr
        Antonius Verbessem, 44 jr, (11.792)
___________________________________________________________
    Petrus Johannes I = 9.574  Johannes Broekhoven
    ged.Zvl. 05-04-1815(sectie 9 nr.12) Rosalia Van Caem
    ovl. na 1857           (moeders moeder)
    (Staat in de Recruterings
    lijst 1839 als denstplichtig)

    Dominicus     = 14.391  Dominicus Simons
    ged.Zvl. 14-11-1816        (moeders broer
    ovl.Zvl. 10-10-1903        = 13.241)
              Jo. Catharina        Slooven           (vaders zus ?)
      
De ouders overleden binnen 1 week na elkaar.

Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen waren in de jaren 1824/25 beide bovenstaande weeskinderen opgenomen in het gezin van de Wed.Simons (12.736) tegen een vergoeding van f. 50,- per jaar.
In 1826 was Petr.Johannes bij Frans Leemans (9.180) voor f.18 p.jr.
In 1827 was hij bij Frans Schroeyers (13.347) f.6 voor 3 mnd
In 1828   idem      f.38 (9 + 12 mnd)
Dominicus was in 1827 bij Frans Van Caem (8.868) voor f.23 p.jr.
Het jaar daarop bij idem voor f.25 p.jr.
      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2