13_326

(12.283)               (12.576)
Petrus II         Zandvl.  Anna Isabella
 CARPENTIER         16-8-   VAN DER HEYDEN
ged.Zvl.30-1-1770(336)    1795   ged.Zvl.24-12-1769(335)
ovl.Zvl.30-12-1818     (831)   ovl.Zvl.20-11-1805
    Adrianus Huysmans (stiefvader br.gom)
    Johannes Bapt.Rommens (13.231)
arbeider
___________________________________________________________

In de Volkstelling van dec.1795 staat het jonge paar onder no.655. (*)

    Adrianus I     = 13.259
    ged.Zvl.11-12-1795(447)    Adrianus Vander Heyden
    ovl.Antwerpen 15-1-1840      (moeder broer=13.357)
              Elisabeth Hendriks
                   (vaders moeder)

    Johannes Franciscus        Leopold Calluy &
    ged.Zvl.13-4-1798       Elisabeth Senders 
    ovl.Zvl.24-10-1809        (echtpaar 12.110)

In 1798 woonde het gezin Zandvliet Sectie 9 nr.32.

In de Volkstelling van mei 1799  (*) staat het gezin onder no.301 als
ouders met 2 jonge kinderen. Ze woonden toen op het adres Fort no.32
tesamen met het gezin Engels - Van Santvliet (14.304)

    Voor beide Volkstellingen zie SA Antwerpen - 
      Reeks N nos 128-130. 
                   
                   ZIE VERVOLGBLAD

13.326  VERVOLGBLAD
    Johannes Cornelis IV  = 13.770
    ged.Zvl.25-4-1801       Cornelis Carpentier
    ovl.Zvl. 3-121859       (vaders broer = 13.328)
    (Staat in de Recruteringslysten  Joanna Gerardina De 1831 en 1832 als arbeider, 1m67, Roey (13.231)
    dienstplichtig.) Op 11-3-1837
    ligt hij in het ziekenhuis te Leuven.) 
=====================================================
(12.283)               (11.825)
Petrus I I        Zandvl.  Maria Elisabeth
  CARPENTIER        16-4-    VAN SANTVLIET
    2e huw.       1809   (geb.Stabroek 9-3-1777)
ovl.Zvl.30-12-1818(Sectie 6 nr.7)   ovl. na 1840(get.14.395)
aangifte : Leop.Calluy 47 jr, buur
(12.110) en J.Bapt.Rombouts,
51 jr, schipper (12.740)
    huw.get.kerk :Cornelis Carpentier (broer br.gom)
       Joh.Andr.De Ridder (koster = 13.353)
arbeider
___________________________________________________________
    Joannes Baptist VIII       Joh.Bapt. Kloek(13.405)
    ged.Zvl.27-3-1810       Ma.Catharina Carpentier
    geb.Zvl. 1-4-1810         (vaders zus = 13.364)
    aangifte BS : Jos Rommens, 39 jr, 
    arb. en Fr.Laurijsssens, 38 jr, arb.  
    ovl.

    Joanna Catharina I      = 14.395 Joh.Jacobus Huysmans
    ged.Zvl.31-10-1813        (12.283)
    ovl.na 1888          Joanna Catharina Engels

    Isabella      = 9.241  Franciscus Van Santvliet
    ged..Zvl. 16-4-1817        (moeders broer = 14.320)
    ovl.Zvl. 12-11-1850        Joanna Catharina     
                   Matheeuwsen
      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2