16_251
Lijst van Zandvlietse Zusters door de heer Ghislain Van Royen, 
Brasschaat, verzameld als aanvulling op zijn werk      "ZANDVLIET ZENDT ZIJN ZONEN UIT" (zie onder 16.250)
              kloosternaam  Gezinsblad nr.
1. Apolonia Gabriels    Amata - R   12.379 
2. Melanie Janssens    Isabelle - R  12.947
3. Isabella Thomas     Flora - R   14.919
4. Jeanne Potters     Laurina - R   15.541
5. Constance Bril     Gabrielle - R 12.361
6. Catharina Eykmans    Longina
               Annonciaden 14.950       "R"
7. Catharina M.R.Gabriels Maria Jozef              =
               Franciscanessen 16.234      Zusters
8. Angelina Schippers   Florimonda - R 15.519       van
9. Irma C.A.Snoekx     Archangela - R 14.986       Barm-
l0. Bertha Wouters     Bertha     har- 
              Slotzuster H.Hart 16.231      tig
11. Mathildis de Lie    De Passis - R 15.766       heid
12. Angeline Bruyninkx   Mutienne - R  16.239       uit
13. Maria Van den Bogaert Josita - R   12.143       Ronse
14. Gilberte Matheuse   ? - Annonciaden 16.237  
15. N.N. Van Hoydonck   ? - Annonciaden 16.238  
16. Mariette De Bocq    Placida           
     Liefdezusters van de Verrezen Zaligmaker  14.753 
 aangevuld met
17. Isabella Van den Bogaert     
      Christelijke Scholen - H.Calasanz 11.515
18. Joanna Maria Danis   filia devota  13.230
19. Isabella Jacobs    filia devota  11.1021
20. Angelica Bernaert   M.Dominica - R 15.289
21. Anna Elis.Holterman  Emmanuel - R  15.975
22. M.Elis.van der Stee  M.Liguori     --
23. Paulina Marckx     Apollonia - R 16.114`
20 t/m 23 waren niet geboortig uit Zandvliet, doch waren verbonden
aan het klooster aan het Noordland en zijn in Zandvliet gestorven.
                   ZIE VERVOLGBLAD16.251 - VERVOLGBLAD 


      HET KLOOSTER TE ZANDVLIET
    (naar 'Zandvliets Verleden" - uitg.Polderheem 1962)

Op 1 juni 1861 openden twee religieuzen, die in september van dat jaar tot Zuster van Barmhartigheid gewijd werden, de meisjesschool te Zandvliet, gevestigd op het Hof van Kums : zuster Dieudonne en Leocardie. In 1862 betrokken zij met nog 2 andere zusters een verwaarloosd huis in de Zilverstraat (= Noordlandstr,)
In 1864 kocht het klooster een terrein van 20 are waarop een nieuw klooster met school gebouwd werd (1876).
Een jaar later werd het pensionaal geopend. 
In 1890 telde het pensionaat reeds 20 kostgangsters en werd aan de noordzijde een nieuwe vleugel bijgebouwd.
In 1937, bij het 60-jarig bestaan van heet pensionaat, werd besloten het oude klooster helemaal te vernieuwen. Ruim 2 jaar later was de verbouwing voltooid.
Het waren niet de zusters, maar de Duitsers die in 1940 hun intrek in het nieuwe gebouw namen.
Gedurende de oorlog fungeerde de kloosterkapel ook gedurende enige tijd als noodkerk.
Tegen het eind van de oorlog wordt het klooster opnieuw
- ditmaal door de geallieerden - bezet
In de 50-er jaren hadden de zusters, naast het pensionaat, 
 een volwaardige huishoudschool.

In de tachtiger jaren hebben de zusters hun activiteiten in Zandvliet beeindigd en kregen de gebouwen een andere bestemming.


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2