12.143

(10.1248)               (15.730)
Bernardus Alphonsus    Zandvl.  Ma.Antonia KLOEK *)
 VAN DEN BOGAERT     4-2-    geb.Zvl. 7-1-1893
geb.Zvl. 24-1-1893     1922     (vlg. haar huw.akte B.St.)
ovl.Zvl. 26-7-1966          ovl.Zvl. 21-9-1979
huw.get.B.St.:Antonius Van den Bogaert, 26 jr, landbouwer
                   (broer br.gom = 10.1246)
      Jacobus Kloek, 25 jr, aardewerker
                   (broer bruid)
    19-4-1922 huw.voorw.bij Notaris Alph.Leemans te Berendrecht
1922 :landarbeider, 1926 dokwerker
____________________________________________________________

    Isabella Joanna  = 12.144
    geb.Zvl. 29-12-1922        Hon.a.de Vlieger, bakel
    Zandvl.straat 25       Jos.van den Bogaert
    ovl.na okt.1993

    Maria Francisca        Fr.Kloek, 65 jr, schipper
    geb.Zvl. 12-6-1926         (moeders vader)
      Zandvl.str. nr.25       Ma.Coucheir X v.d.Bogaert
                     (vaders moeder)
    woont als Zr.Josita van de Zusters van Barmhartigheid
    al sinds ca.1946 in Ronse
    ovl. na 1997              ?????
====================================================
*)
De.doop van Ma.Antonia is in het Zandvl.doopboek niet gevonden;
alleen de doop van "Joanna Kloeck" op 8-1-1893; waarschijnlijk is zij door de pastoor abusievelijk als Joanna vermeld.

De B.St. noemt haar in 1926 Ma.Antonetta.

              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1