15_766

(15.656)                 (15.436)
Andreas Franciscus          Joanna Francisca
    DE LIE       Zandvl.       ADRIAENSENS
ged.Berendrecht 23-06-1865 29-05-   ged.Berendrecht 08-02-1860
ovl.Zvl. 01-04-1946    1893    ovl.Zvl. 08-06-1905
huw.get.B.St.:Antonius De Lie, 30 jr, landbouwer te Zandvliet
              (broer br.gom)
      Petr.Alexander Van Alsenoy, 30 jr, brouwer te Oorderen
              (man zus br.gom = 15.702)
      Jacob Franciscus Adriaensens, 40 jr, landbouwer te Zvl.
              (broer bruid)
      Franciscus Hendrikx, 30 jr, fabriekswerker te Berendrecht
              (zwager bruid)
 id. kerk: Johannes Cornelis Adriaensens (vader bruid)
      Antonius De Lie (broer br.gom, als boven))
boer aan de Eerste Weg/Zoutendijk
___________________________________________________________

    Henricus Ludovicus = 16.940
    geb.Berendrecht 13-02-1895
    ovl. na 1939(get.16.923) en voor 1998

    Maria Cornelia   = 12.372
    geb.Berendrecht 01-06-1896
    ovl.Zvl. 06-08-195?
=====================================================

                   ZIE VERVOLGBLAD


15.766 - VERVOLGBLAD

(15.656)                 (14.968)
Andreas Franciscus     Zandvl.  Johanna
    DE LIE       24-02/      ADRIAENSENS
    2e huw.      29-05-   geb.HAK *) 13-03-1882
 ovl.Zvl. 01-04-1946    1908    ovl.Zvl. 25-05-1934
    22-02-1908 huw.voorw. bij Jules Aerts te Berendrecht
huw.get.B.St.:Anton De Lie, 44 jr, landbouwer te Berendrecht(a.b.)
      Frans Adriaense, 27 jr, landbouwer te W. *)
                   broer bruidbroer bruid
___________________________________________________________ 
    
    Antonius Johannes
    geb.Zvl. 11-04-1909
    boer te Ocquier (bij Luik)
    ovl. 14-01-1975
    
    Anna Isabella Sepherina  = 16.728  Ed.Verburgh, 26 jr.
    geb.Zvl. 07-09-1910        veldwachter
    ovl.Antwerpen 18-12-1987   J.C.v.d.Maegdenbergh
      (St.Camillus zkhs)      77 jr, rentenier

    Joanna Ludovica Isabella = 16.923
    geb.Zvl. 04-05-1913
    ovl.Hoevenen 27-09-1991

    Mathilde Benedicta
    ged.Zvl. 11-06-1914
    ovl. Bilzen 05-05-1934
      in het hospitaal van de
      Zusters vvan Barmhartigheid uit Ronse.
    begraven te Zandvliet

*) de verklaringen van deze afkortingen staan op
    VERVOLGBLAD 2 van blad nr.15..766.
              

                   ZIE VERVOLGBLAD 2
15.766 - VERVOLGBLAD 2  


    Alphons
    geb.Zvl. 27-09-1917
    ovl. Buysinge 11-10-1938

    Jules
    geb.Zvl. 07-07-1915
    ovl. Kapellen 03-07-1997

    Rosalia Irma Cornelia
    geb.Zvl. 24-11-1920
    ovl. Berendr. 15-10-1920

    Leon
    geb.Zvl. 14-01-1923
    ovl. Zvl. 28-07-1958


Vader hertrtouwt met een "tantezegster" (is nicht)
    van zijn eerste vrouw.
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2