14_986
                   (14.503)
Cornelis SNACKEN           Joanna CatharinaMOUS
geb.                 geb. Zvl. 1-3-1862
ovl. voor 1882            ovl.Antwerpen 14-12-1921
====================================================
(13.940)                 (14.503)
Cornelis SNOECKX      Zandvl.  Joanna Catharina MOUS
ged.Zvl. 30-3-1860     3-5-       2e huw.
ovl.            1882    ovl.Antwerpen 14-12-1921
huw.get.B.St.:Marinus Potters,50 jr, smid
              (man zus moeder br.gom = 14.539)
      Benedictus Mous, 22 jr, soldaat
              (broer bruid)
      Joh.B.Mous   (broer bruid = 15.763)
      Petr.Joh.Koch  (broer moeder bruid)
  id. kerk :       Martinus Snoeckx (vader br.gom)
      Benedictus Mous  (broer bruid,als boven)
Het echtpaar had een boerderij aan de Zandvl.Varkensmarkt; (is nu de                      Martinushoeve, genoemd naar vaders vader)
In aangiften rond 1900 "landbouwer en/of winkelier.
___________________________________________________________

    Benedictus Franciscus     Benedictus Franciscus
    ged.Zvl. 28-9-1882        Mous (moeders broer)
    ovl.na 1926          Maria Josepha Bossijns
                     (vaders moeder)

    Johannes Baptist  = 12.463
    ged.Antwerpen 16-2-1886
    ovl.Zvl. 21-12-1969


                   ZIE VERVOLGBLAD


    14.986 - VERVOLGBLAD

    Adrianus Franciscus
    ged.Antwerpen 29-8-1887
    hij trouwde Theresia G.Verbist (ex 15.955)
    ovl. na 1920

    Maria Anna Isabella      = 17.70
    geb.Antwerpen 15-1-1890
    ovl.Zvl. 18-6-1938
    
    Clotildis Cornelia Ludovica  Alexander Snoeckx, 24 jr
    ged.Zvl. 8-6-1895         (vaders broer = 15.796)
     (Sp)Molenstraat 33)     Petr.Van Wijk (46 jr, arb.,   = 15.284)
    ovl.Zvl. 12-4-1897      Ludovica Van Linden 
                      (vrouw moeders broer
                     = 15.763)

    Angelina Josepha  = 12.146  Josephus Snoeckx
    ged.Zvl.18-4-1898         (vaders broer)
     (Sp)Molenstr. 33      Alex Snoeckx, 27 jr a.b. 
    ovl.Merksem 10-7-1990     Angela Koch (14.980)
                   
    Petrus ("Peer") Johs.     = 17.92 P.J.Jacobs, melkboer te
    geb.Zvl. 25-8-1901        Antwerpen
     (Sp)Molenstr. 36)        J.Van den Maegdenbergh
    ovl.Zvl. 18-1-1965        71 jr, rentenier
                     
                   ZIE VERVOLGBLAD2
    14.986 - VERVOLGBLAD 2

    Alexander Ludovicus      Alex Snoeck (a.b.)
    geb.Zvl. 19-8-1903      Louis Van der Stee, 30 jr
     (Sp.)Molenstr. 36)       landbouwknecht = 16.145
    trouwt Anna Catharina Delphina BOUWENS
    ovl.Brasschaat 4-7-1989
      (De Mick)

    Irma Cornelia Anna
    ged.Zvl. 4-1-1906
    ingetreden te Ronse als Zuster Archangela
    ovl.Ronse 3-12-1991
    
              ?

Zoon Peer (17.92) had in 1945 nog 40 koeien;
in de bloembollentijd (ca.1950) begon hij met een "eettent"
    diens dochter Gaby (geb.1944) X Rob SNEPVANGERS 
    namen in 1968 de Martinushoeve over en maakten die
    langzamerhand tot een top-restaurant/feestzaal
         hun zoon Chris volgde opleiding als hotel-manager,               werkte voor Hilton in Parijs en Londen
         nam in 1993 de Martinushoeve over.              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1