16_231

(16.322)
Emmanuel I WOUTERS          Paulina Celestina DE BIE
geb.Putte 17-11-1882         geb.Wilmarsdonk 26-10-'83
Hij was koster/organist te Putte (B) en  ovl.Zvl. 16-10-1965
Wilmarsdonk tot de onteigening aldaar
in 1913, toen hij verhuisde naar Zandvliet 
waar hij koster/organist werd tot 1947;
toen werd hij opgevolgd door zijn zoon Louis III(16.326). 
Jarenlang speelde hij ook in Ossendrecht.
Het gezin woonde Sp.Molenstraat 36.
ovl.Zvl. 2-2-1961
___________________________________________________________
    Bertha
    ged.Wilmarsdonk 15-7-1908
    In 1932 trad zij in bij de slotzusters
    "Dochters van het H.Hart" te Berchem
    als zuster Bertha. Na overplaatsingen 
    naar Namen, Nijmegen, keerde zij terug naar
    Berchem, waar zij stierf op 15-8-1983.

    Gustaaf (Staf)
    ged.Wilmarsdonk 23-3-1910
    Scheutist missionaris in Kongo
    ovl.Yakamba (Kongo) 7-11-1967

    Alphons      = 16,523
    geb.Wilmarsdonk 6-11-1912
    ovl.Zvl. 8-7-1993

jongste zoon
    Ludovicus/Louis III      = 16.326
    ged.Zvl. 16-11-1921
    ovl.. na 1997
    geb. ca. 1920   
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1