12_947

(13.248)                 (13.230)
Adrianus Benedictus JANSENS      Zandvl. Isabella DANIS
ged.Zvl. 6-2-1819     7-6-    ged,Zvl. 9-1-1824
ovl.            1853
      Adrianus Jansens (vader br.gom ? 84 jr ?)
      Johannes Danis (vader bruid ? 82 jr ?
                   of zoon ?)
raadslid te Zandvliet
______________________________________________________

    David             Adrianus Janssen
    ged.Zvl. 8-3-1854         (als boven, 85 jr ?)
    ovl.na 1868(get.doop zusje)  Maria Elisabeth Hendriks
                     (vaders moeder)

    {Josephus           Josephus Danis
    {ged.Zvl. 6-9-1855        (moeders broer = 15.33)
    {ovl.Zvl. 13-4-1881        Isabella Cornelia Jansens
    {                 (vaders zus = 9.552)
    {
    {Petrus Johannes       Petrus Johannes Schroeyers
    {ged.    idem         (man vaders zus = 9.552)
    {ovl.Zvl. 14-3-1857 #)    Joanna Catharina De Bie
                     (13.813 ?)

    Ludovica Maria        Josephus Janssens
    ged.Zvl. 14-3-1857 #)       (vaders broer = 13.932)
    ovl.Zvl. 27-1-1865      Martina Danis (moeders zus)

#) beide data zijn juist volgens doop- en begraf.register !

    Joanna Maria    = 16.88  Petrus Houbanghx
    ged.Zvl. 15-11-1858        Joanna Catharina Janssens
    ovl.na 1884            
                   ZIE VERVOLGBLAD12.947 - VERVOLGBLAD


    Martinus Franciscus        Martinus Jansens
    ged.Zvl. 7-9-1860         (vaders broer = 14.588)
    ovl.na 1884(get.16.88)    Joanna Maria Danis
                     (moeders zus = 9.669

    Joanna Catharina       Petrus Joannes Schroeyers
    ged.Zvl. 28-2-1863        (man vaders zus = 9.552)
    ovl.na 1884(get.16.88)    Joanna Catharina De Bie
                     (13.813 ?)

    (Isabella Louisa       Petrus Joanes Huybrechts
    (ged.Zvl. 18-3-1865        (13.844)
    (ovl.               Isabella De Keyser (vrouw
    (                 moeder broer = 13.932)
    (
    (Maathilda Gertrudis       Petrus Joannes Bril
    (ged    idem        Joanna Maria Van Linden 
    (ovl.Zvl. 23-5-1865        (vrouw vad'broer=14.588)

    Isabella Melania Ludovica   Ludovicus Schroeyers (zoon
    ged.Zvl. 26-7-1866        vaders zus = 9.552)
    Zr. Isabella te Ronse       Isabella Cornelia Cleiren
    ovl.Ronse 8-11-1954

    Mathilda Joanna        David Janssens
    ged.Zvl. 10-2-1868        (broer dopeling)
    ovl.               Joanna Maria Van Linden
                     (14,588; als boven)


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2