16_239

Louis BRUYNINKX            Joa. Josefa ADRIAENSE
geb.                 geb.
ovl.                 ovl.

onderwijzer
___________________________________________________________

    Angeline
    geb.Zvl. 3-10-1925
    was Zuster Mutienne bij de Zusters van
    Barmhartigheid te Ronse
    ovl. Ronse 12-12-1996


              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1