12_583
              (11.59)
Egidius Jacobus DE LOOR        Anna Cath.HUYGENS
geb.Verrebroek/Kallo ca.1745       ged.Zvl.24-4-1751(304)
ovl. 1770/72             ovl.Zvl.7-9-1793(624)
___________________________________________________________

    Petrus Johannes  = 13.69  
    ged.Zvl.27-3-1770(337)    Johannes De Loor
    ovl.Zvl.13-2-1814       Maria Anna Van Bemden
1769 : Volgens de Lijst Wachtbare Mannen woont de vader
buiten het Fort; bij de Omganck in 1772 was hij al hij overleden.

====================================================
Leopold alias
Leonardus I VAN AERDE   Zandvl.  Anna Cath.HUYGENS
geb.Kapellen ca.1750    3-6-       2e huw.
ovl.Zvl.13-10-1824(W14 nr.6)     1772 ovl.Zvl.7-9-1793(624)
aangifte door zoon Joh.Bapt.     (805)
en Petr.Lambrechts, 28 jr,
schoenmaker.
    Dionisius Van der Heyden (12.576)
    Petrus Tielens (stiefvader bruid)
arbeider
___________________________________________________________

    Judocus            Judocus van Belde
    ged.Zvl.25-6-1773(344)      ( 11.1039)
    ovl.Zvl.7-6-1775(646)       Maria Cath. Hennen
                   (12.631)
    


              ZIE VERVOLGBLAD

(orig.25-3-1999)


12.583 - VERVOLGBLAD

    Anna Catharina   = 13.44
    ged.Zvl.5-2-1775(348)       Joh.Bapt.Huygens
    ovl.Zvl. 21-5-1848       (moeders broer)
              Anna Catharina Jansens

    Maria Anna          Jacobus v. Stee(12.770)     ged.Zvl.28-11-1776(351) Barbara Smits (11.647)
    ovl.Zvl.3-10-1793(624)


    Jacobus      = 14.321  Jacobus Huygens
    ged.Zvl.19-12-1778(355)      (moeders broer)
    ovl.Zvl.8-2-1811       Marta.Chevalier (12.584)
    
    Anna Cornelia         Sebastianus Janssen
    ged.Zvl.2-7-1781(368)        (10.847)
    ovl.na 1828(get.12.278)    Anna Cornelia Swaenen;
                    Ossendrecht
Rond 1780 woonde het gezin aan de Begijnhoeve.  

    Joanna Theresia  = 14.220
    ged.Zvl.2-1-1784(379)       Joh.Jacobus Adriaense
      (bapt.ab obstetr)       Theres.v. Kerckhoven;
    ovl.Zvl.16-10-1828         Kieldrecht
    (In 1799 was zij inwonende
    meid in het gezin       
    Jaspers-Hendriks = 10.891)

    Judoca            Joh.Bapt.De Beuckelaer
    ged.Zvl.2-4-1786(390)       Berendrecht
    ovl. na 1796         Anna Cor.Morrissen
               (12.598 ?)
(orig.25-3-1999)
              ZIE VERVOLGBLAD 212.583 - VERVOLGBLAD 2

    Cecilia      = 12.649  
    ged.Zvl.8-3-1789(406)       Laurens Janssen &
    ovl. na 1810(get.13.69)    Cecilia Laurijssen
                    = 12.734

    Johannes Baptist I      = 13.368 
    ged.Zvl.23-9-1791(420)    Joh.Bapt.Rommens ovl.Zvl. 27-3-1843  (13.231
              Anna Cor.Bresseleers;
               Wilmarsdonk, per
               Barbara Smits
                   (vroedvrouw=11.647)

===================================================== 


Petrus Johannes I           Maria Catharina
 NEILTJENS/NEUTJENS    Ekeren    LENAERTS
geb.Ekeren 15-5-     geb.Hoevenen 1761
ovl.Zvl.4-6-1791(622)   1787    (of Wuust-Wezel ?)
              ovl.Zvl.13-6-1825
              (1789 in Zvl.aange-
                   komen)
__________________________________________________________

    Joannes Baptist  = 13.547
    ged.Zvl.30-1-1789(405)    J..Bapt.Melius (12.1023)  
    ovl.Zvl. 28-2-1849      An. Isabella Verswijver/
               Van Swijver (12.584)
=====================================================
      

              ZIE VERVOLGBLAD 3

(orig.25-3-1999)

12.583 - VERVOLGBLAD 3
              
              Ma.Cath. LENAERTS
              geb. als boven
              ovl. Zvl. 13-6-1825
___________________________________________________________
    |Franciscus (illeg.)       Ferdinand Janse (12.699)
    |ged.Zvl. 26-12-1792(428)   Cecilia Laurijsse (a.b.)
    |     (ab obstetr.)
    |ovl.Zvl. 28-12-1792(656)
    |
    |Joannes (illeg.)       Joh.Andreas De Ridder
    |ged.Zvl. 28-12-1792(428)     (koster = 12.593)
    |ovl.Zvl. 28-12-1792(656)   Cornelia Bernaerts

=====================================================              ZIE VERVOLGBLAD 4

                   
(orig.25-3-1999)

12.583 -  VERVOLGBLAD 4

Leonards I VAN AERDE   Zandvl.  Ma.Cath.LENAERTS
    2e huw.      13-5-         2e huw.
ovl.Zvl. 13-10-1824(W 14 nr.6)    1794 ovl.Zvl. 13-6-1825
aangifte door zoon J.Bapt..      (829)
en Petr.Lambrechts, 28 jr,
schoenmaker.
    Joannes Baptist Weyten (11.59 )
    Joannes Jacobus Adriaense (12.628 (als boven)
arbeider  
___________________________________________________________IIn de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 staat het gezin onderno.215 als 3 mannen, 1 vrouw en 4 kinderen. 
In de Volkstelling van jan.1796 staat het gezin onder no.572. Er waren toen 5 kinderen onder 12 jaar, vermoedelijk 4 uit vaders eerste huwelijk en Joh.Baptist uit moeders eerste huwelijk.
Bovendien was inwonend Marijn Rommens, 22 jaar, knecht, aangekomen in 1795 (in Zandvliet onbekend).
In de Volkstelling van mei 1799 staan de ouders vermeld onder no.705. Ze woonden toen Ruyge Heide no.3 .
De kinderen worden NIET vermeld, alhoewel de jongste toch pas 8 jaar oud was. 


    Voor Volkstellingen zie SA Antwerpen - Reeks HN
              nos.128/130.
      *****
(orig.25-3-1999)


    
      
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3


23 oktober 2005 Blad 4


23 oktober 2005 Blad 5