10_891                
                   (11.725)
Adrianus III ADRIAENSE        Maria REAL
geb.Berendr./Stabroek ca.1734       geb.Lillo 1738
ovl.Zvl. 22-2-1782(616)        ovl.Zvl. 27-11-1793(624)
___________________________________________________________
    Henricus II    = 12.701
    geb.Oud Lillo 1761
    ovl. Zvl. 14-5-1843

    Joannes Jacobus  = 12.628
    geb.Doel/Berendr. 1762
    ovl.Zvl. 31-3-1796(628)

    Regina       = 12.706 + 12.754
    geb.H'heide/Zandvl. ca.176
    ovl.Zvl. 5-5-18
    Rosalia      = 11.837
    ged.Zvl. 18-7-1767(331)    Joh.Bapt.Chevalier(11.226)
    ovl.Zvl. 17-8-1800      Rosalia De Ridder (12.681)

    Petrus Josephus        Jacobus Martens (9.365)
    ged.Zvl. 24-9-1769(335)    Isabella De Ridder(13.502)
    ovl.

1769 : In de Lijst Wachtbaere Mannen  (*) wordt de vader vermeld als wonend buiten het Fort.

    [Carolus      = 12.703
    [ged.Zvl. 30-1-1773(343)   Carolus De Ridder
    [ ovl. na 1796          (12.681 als boven)
    [               Anna Cornelia Adriaense
    [Joanna Catharina       Cornelius Adriaense
    [ged.   idem        Joanna Cath. Real
    [ovl.Zvl. 7-2-1773(645)      (moeders zus = 12.320

(orig.30-4-1999)           ZIE VERVOLGBLAD   
10.891 - VERVOLGBLAD

    Bernardus     = 14.259
    ged.Zvl. 19-11-1775(349)   Petrus Wuyts (12.808
    ovl.Zvl. 28-1-1808      Anna Catharina Verhulst

    Martina      = 11.1062
     ged.Zvl. 29-10-1778(355)   Joh.Jacobus Adriaense
    ovl .Stabroek 7-7-1862      (vaders broer)
                   Anna Catharina Adriaense
                     (vaders zus)

    MariaCatharina        Nicolaas Gudderie (school-
    ged.Zvl. 24-9-1781(369)      meester te Berendrecht
    ovl.Zvl. 22-3-1782(650)      = 13.502 als boven)
                   Ma.Cath. De Beukelaer;
                     Berendr. (=11.307 ?)

In 1781 woonde dit gezin op de Ruyge Heide.

=====================================================
Marten PETERSEN            Adriana WIJNEN
geb.                 geb. Berendrecht
ovl. voor 1775              ovl. 1775/1783

=====================================================
Joannes JASPERS      Ossendr.  Adriana WIJNEN
geb.Oorderen 1744     5-8-'75       2e huw.
ovl.Zvl. 27-5-1813     Woensdr.  ovl. 1775/1783
                   20-8-'75
1775 won.Zandvliet            1775 won.Ossendrecht
in 1763 pachtte hij land in de Zandvlietse Stalshoek
(vlg. "Manuael der Erfgoederen, Chijnsen, Renten &c." pag.12)
{SA Antwerpen Hist.Nota's HN 189}
zie ook bij zijn 2e huw.op Vervolgblad 3.
=====================================================
(orig.30-4-1999)
                   ZIE VERVOLGBLAD 2

10.891 - VERVOLGBLAD 2

Bernardus HERMANS           (Jo)Anna Cath.I HENDRIKX  
geb.                 geb. 1745(aankomst 1755)
ovl. 1780/1785            ovl.Zvl. 19-1-1820
___________________________________________________________________________
    Johannes      = 8,836
    geb.Berendrecht 13-10-1775
    ovl.Zvl. 15-8-1827      

    Johannes Baptist
    geb.Berendrecht ca. 1778
    ovl. ?       

    Petrus Franciscus
    geb.Berendrecht ca. 1778
    ovl.Zvl. 7-2-1810 (ongehuwd)
    (Bij de Volkstelling van mei 1799  (*)
    was hij inwonende knecht   
    bij Cleiren - Van Duynen = 13.337)

    David       = 13.85
    geb.Berendrecht ca. 1780
    ovl. Zvl. 12-8-1836
    (Bij de Volkstelling van jan.1796  (*)
     woonde hij nog bij zijn moeder en
     stiefvader Jaspers-Hendrikx; volgens de
    Volkstelling van mei 1799 (*)  was hij
     knecht bij boer Bril-Michielse = 13.358)

=====================================================
                   ZIE VERVOLGBLAD 3
(orig.30-8-1990)
10.891 - VERVOLGBLAD 3

Joannes JASPERS      Zandvl.  Maria REAL
    2e huw.      19-8-        2e huw.
ovl.Zvl. 27-5-1813     1783    ovl.Zvl. 27-11-1793(624)
      Gijsbrecht De Ridder (12.681, als boven)
      Cornelius Jaspers
dagloner                 In 1747 had de Wed.Jaspers
                   land in 'sGravenland te Zvl
=====================================================
Jan JASPERS        (J.)Cath.HENDRIKX 
    3 huw       ca.1794      2e huw..
ovl.Zvl.27-5-1813((Sm 6 nr.7)       ovl.Zvl. 19-1-1820
aangifte door Jan en David
Hermans, stiefzoons. 
________________________________________________________

    In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) worden onder nr.33 vermeld bovenstaande echtgenoten met 1 kind
    (0ongetwijfeld David Hermans uit moeders 1e huw,)
    verder 2 koeien, 1 os en 1 kar.

    Volgens Inschrijving 524 van de Volkstelling van jan.1796 (*)
    is de gezinssamenstel,ling nog onveranderd.

    De Volkstelling van mei 1799  (*) vermeldt onder nr.665 hetzelfde echtpaar, maar nu zonder David Hermans : die is nu knecht bij boer Bril - Michielse (13.358).
    Ze hebben u een inwonende dienstmeid Joanna Van Aerden,
    oud 15 jaar. (Zij is een dochter uit het gezin Van Aerden - Huygens (12.583); zij trouwt in 1803.) 
    De vader wordt in deze telling 'journalier' genoemd. 
    Hun adres was Stalshoek nr. 2.

(*) zie SA Antwerpen - Reeks HN nos. 128/130.
              *****
(orig.30-8-1999)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3