11.647                 

               Gertrudis I CLEIREN
                 1e huw.met
               Johannes VAN MIEL
                 zie 9.298
====================================================
(11.542)
Antonius STROBAERTS           Gertrudis KLEIREN
geb.ca. 1710              geb. 1698/1707
ovl.ca. 1747                 2e huw.
               ovl. 1738/40
_________________________________________________________

    Maria Catharina
    ged.Ossendrecht 19-8-1736(4-70)
    ovl.

    Petrus
    ged.Ossendrecht 20-91738(4-79)
    ovl.
=====================================================
(11.542)                (10.1184)
Antonius STROOBAERS           Barbara SMITS
    2e huw.             ged.Woensdr.9-10-1714
ovl. ca. 1747              ovl.Zvl.9-6-1797(628)
____________________________________________________________
    
    Joanna   =   13.379
    ged.Ossendr.14-2-1740(4-84)
    ovl.Zvl.30-3-1815

    Elisabeth
    ged.Ossendr.1-11-1741(4-90)
    ovl.

              ZIE VERVOLGBLAD


11.647 - VERVOLGBLAD
    Maria
    ged.Ossendr.30-3-1744(4-97)
    ovl.

    Cornelia
    ged.Ossendr.1-12-1746(4-105)
    ovl.

=====================================================
Christianus SIMONS     Zandvl.  Barbara I SMITS
geb. 1717  27-7-               2e huw.
ovl.Zvl. 15-5-1783(617)  1748    ovl.Zvl. 9-6-1797(628)
      (796)
    Cornelius Simons (12.768)
    Cornelius Van de Elsacker (10.273)
arbeider
____________________________________________________________

    Maria Anna          Henricus Van Caem ged.Zvl. 20-8-1749(301)  (11.980)
    ovl. na 1755         Joanna Smits
                   (moeders zus)

    Jacobus            Jacob Antonisse
    ged.Zvl. 11-12-1752(307)     (10.576 ?)
    ovl.Zvl. 3-12-1761(640)    Anna Symons

In de Volkstelling van 1755  (*) staan onder no.135 de ouders met kinderen van 14, 6 en 2 jaar. De 14-jarige moet Joanna zijn (uit moeders eerste huwelijk), de andere trwee uit moeders tweede huwelijk en staan hierboven.


              ZIE VERVOLGBLAD 2
(orig..8-9-1998)11.647 - VERVOLGBLAD 2

    Adrianus           Sebastianus Van Rans ged.Zvl. 5-3-1756(312) beeck (man moeders zus
    ovl. na 1796           = 11.82
    
    Johannes Baptist       Jacobus Lenaerts
    ged.Zvl. 26-12-1758(317)   Barbara Van Ransbeeck ovl. na 1796 (dochter van moeders zus   =  11.82)

1769 : In de Lijst Wachtbaere Mannen  (*) wordt de vader vermeld als wonend binnen het Fort.

1772 : Bij de "Omganck binnen de Fortificatie"  (*) wordt het gezin eveneens vermeld.

januari 1796 : In deze Volkstelling  (*)  worden onder no.185 de moeder (weduwe) met haar 2 zoons Adrianus en Johannes Baptist vermeld.
Merkwaardigerwijs wordt de moeder in deze telling Barbara Kerstens
genoemd. Dit is duidelijk een patroniem : haar man heette namelijk
Christiaan ! De vrouw treedt vaak op als getuige bij dopen, gezien haar hoedanigheid van vroedvrouw, maar altijd onder haar eigen naam Barbara Smits

In de Volkstelling van mei 1799  (*)komt het gezin NIET MEER voor.

    (*) Zie SA Antwerpen - Reeks HN nos.127/130.


      *****


(orig.8-9-1998)
?? 

 


23-10-2005 blad 1


23 oktober 2005 Blad 3