12.768

(11.648)               (11.963)
Cornelius II             (Jo)Anna Maria 
    SIMONS               HUYS  MANS
geb,Ekeren 1744            geb.Stabroek 1-12-1750
ovl.Zvl.13-12-1793(624)        ovl.Zvl.29-5-1821
                   (W l3 n4.4)
              aangifte : J.B.Vidal, 34  jr,m arb.schoonzoon;
              Caroolus Vidal, 29 jr,
                   veldwachtger.
schipper (zoals zijn         in 1754 in Zandvliet
broer 12.616)             aangekomen
___________________________________________________________
    
    Joannes Franciscus = 14.417  Johannes Simons
    ged.Zvl.15-12-1773(344)    Joanna Gijsbrechts
    ovl.Zvl.1-12-1810         (moeders moeder)

    Joanna Catharina III     = 14.128 Sebastianus Jansen
    geb.Zvl. 27-12-1775(349)    (man zus moed'moeder
    ovl. Zvl. 8-2-1939        = 10.847)
              Joa. Catharina Huymans     (moeders zus =11.654)

    Anna Cornelia II  = 13.85
    ged.Zvl.13-2-1778(353)    Adrianus Jansen
    ovl.Zvl.. 25-4-1853        An.Cornelia v.d.Eynde
    (In 1796 was zij          (moeders halfzus
    inwonende meid bij         = 12.628)
    boer Jacobs = 12.753)

              ZIE VERVOLGBLAD
(orig.11-2-1994)


12.768 - VERVOLGBLAD

    Isabella           Joannes Huysmans;
                   Berendrecht.
    ged.Zvl.28-4-1780(362)     (broer moeders vader
    ovl.Zvl.1-5-1780(648)       = 11.246)
              Isabella Gijsbrechts
               (zus moeders moeder
               = 10.847)


    Antonius II          Joh.Baptist Rommens
    ged.Zvl.19-11-1781(370)     (13.231)
    ovl.Zvl.10-6-1805       Maria Catharina Jansen
         ongehuwd          (11.808)
              
    Maria Theresia        Theodorus Van de Eynde
    ged.Zvl.27-11-1785(388)     (moeders halfbroer
    ovl.Zvl.24-7-1816(W 13 nr.4)    = 12.611)
    ongehuwd; aangifte : Ant &  Joanna Janssen (13.302)
    Dom.Symons, kozijns

    Maria Anna     = 14.305
    ged.Zvl.3-7-1788(402)       Petr.Johannes Laurijsse
    ovl. Zvl.12-7-1833      Adriana Huysmans;
               Berendrecht
In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) wordt het gezin genoemd onder no.59 als 1 man, 2 vrouwen, 2 kinderen (onder 12 jr) en 1 boot.
In de Volkstelling 1796  (*) wordt het gezin genoemd onder no.86
 als de moeder (weduwe) met haar kinderen Johannes Franciscus, Joanna Catharina, Antonius, Ma.Theresia en
Maria Anna.
In de telling van l799 (*)  komen ze NIET MEER voor.

    (*) zie SA Antwerpen - Reeks HN nos. 128/130.
      *****
(orig.11-2-1994)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2