11_82

(10.48)                (10.1184)
Sebastianus II            Elisabeth II
    VAN RANSBEECK   Zandvl.        SMITS
ged.Zvl. 16-10-1713(221)  22-1-   ged.Woensdr.17-1-1712
ovl.Ossendr.4-12-1773)   1736    ovl.Ossendr. 16-3-1772
      (6-049)    (787)            (6-047)
      Cornelius II Deckers (10.85)
      Mathias Aerde (9.82)
___________________________________________________________

    Wilhelmus     = 12.255  Adriaen Smits
    ged.Zvl. 4-12-1736(283)      (moeders vader)
    ovl. na 1759         Elisabeth Van Ransbeeck
                     (vaders zus)

    Adrianus III    = 12.05  Adriaen Van der Poel(9.17) 
    ged.Zvl. 24-9-1738(286)    Catharina Smits
    ovl.Zvl. 19-3-1810        (moeders zus)

    Barbara      = 12.254  Gulielmus Van Caem (man
    ged.Zvl. 28-2-1741(290)      moeders zus = 11.463)
    ovl.Ossendr. 27-4-1782    Cornelia Willemse
          (6-058)

    Johannes Baptist IV        Joh.Bapt.Deckers(11.118)
    ged.Zvl. 14-5-1743(293)    Adriana Vloeyberg(10.169)
    ovl.

    Cornelius II         Cornelis Charton (11.101)
    ged.Zvl. 9-5-1745(296)    Susanna Van Ransbeeck
    ovl.               (dochter vaders broer =
                     11.01

(orig.8-10-1998)              ZIE VERVOLGBLAD
11.82 - VERVOLGBLAD


    proles
    geb/ovl.Zvl. 13-1-1749(636)

    David V            David Charton (zoon van
    ged.Zvl. 26-7-1750(302)      dochter vaders broer
    ovl.               = 11.108)
                   Anna Cornelia Bogaerts
                     (11.283)


In 1741 was er ruzie/handgemeen met o.a. Johan Bogaerts X Joanna Van Puyenbroek. Zie voor het betreffende proces-verbaal :
dokumentenmap onder nr. 11.229

Het gezin is tussen 1750 (doop jongste kind) en 1755 (Zandvlietse volkstelling waarin ze niet meer voorkomen) naar Ossendrecht vertrokken, waar Barbara en beide ouders ziijn gestorven).


              *****


(orig.8-10-1998)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2