13_379

Gerardus VIRON            Maria BODON
geb.Brussel 1740           geb.Brussel ca. 1735
ovl. na 1815               ovl.Zvl. 9-12-1780(615)
kleermaker; het echtpaar is in 1770 te Zandvliet aangekomen.
___________________________________________________________
    Balduinus
    geb. voor 1766
    ol.Zvl. 14-9-1778(614)
1771 : Bij de Omganck binnen de Fortificatie bestaat het gezin uit 2 volwassenen en en 1 kind. (*)
    Johannes Franciscus        Johannes Franciscus
    ged.Zvl. 24-7-1772(342)      Hendriks (12.584)
    ovl.Zvl. 3-11-1772(645)    Rosalia Hennen (kleermakers
                     dochter = 12.672)
=====================================================
                   (11.647)
Gerardus VIRON       Zandvl.  Johanna STROOBAERTS
    2e huw.      8-5-    ged.Ossendrecht 14-2-1740
ovl. na 1815             1781 ovl.Zvl. 30-3-1815
      Christianus Simons (stiefvader bruid)
      Cornelius Verlinden (12.407)
kleermaker              vrouw is in 1748 aangekomen.
___________________________________________________________
    Johannes Baptist       Christianus Simons (als boven)
    ged.Zvl. 28-10-1782(373)   Catharina Smits (zus moeders
    ovl.Zvl. 7-11-1782(650)      moeder = 11.463)
Het echtpaar staat in de Volkstelling van 5-8-1794 onder no.147. (*)
Ze staan in de Volkstelling van jan.1796 onder no.323; inwonend was Judocus Van der Meyten, 60 jr, arbeider. (Hij trouwde in 1799: 12.575) (*)
In de telling van mei 1799 staat het echtpaar onder no.500, woonachtig
op Fort no.105. (*)
              *****
 (*) zie SA Antwerpen Nrs.HN -132, 128, 129 en 130.

(orig.23-9-1994)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1