12_1023
Johannes Baptist I MELIUS
geb.Mol 1762
ovl.Zvl.2-1-1830
___________________________________________________________De man is op 5-5-1787 in Zandvliet aangekomen.
In de Volks- en Bedrijfstelling van 5 aug. 1794  (*) staat hij onder no.91 als 1 man en 1 vrouw.
In de Volkstelling van 1796  (*) staat hij onder no.503 als
secretarieklerk met een inwonende 60-jarige dienstmeid , de weduwe Anna Costerman (zie 12.382)
(Deze Volkstelling werd door Melius als ambtenaar 
medeondertekend.)
In de Volkstelling van 1799  (*) staat hij onder no.572 als
"greffier du juge de paix" wonend Fort no.129
De man wordt elders ook schepene genoemd.
In hetzelfde dokument wordt per 31-5-1803 ook de aankomst
van zijn a.s. jonge echtgenote vermeld.
    (*)  SA Antwerpen - Reeks HN nos.128u/130.
===============================================
Johannes Baptist I      Zandvl. An. Gertrudis 
    MELIUS       30-5-1804   ADRIAENSE
geb. Mol 1762             geb.Ossendrecht 1779 ovl.Zvl.2-1-1830(W 9 nr.57)  ovl. Zvl. 10-1-1836
aangifte door zoon J.B.II      (C nr.142) aangifte door
en P.Fr.Snacken, 56 jr, gem.secr.   zoon J.B.II en P.J.Mous
(11.140)               59 jr, timmerman(13.873) 
    Petrus Johannes Deckers (11.264)
    Petrus Johannes Huybrechts (12.772)
___________________________________________________________     

    Johannes Baptist II       Henricus De Keyser
    ged.Zvl.11-3-1805        (12.950)
    ovl. na 1836         Maria Cath.  Adriaense 
    (Hij staat in de Recruterings-
              ZIE       VERVOLGBLAD

12.1023  -  VERVOLGBLAD
    lijst 1836 als horlogemaker
    lm60, ongehuwd. Vrijgesteld
    wegens broederdienst als
    oudste van 2 broers.


    Franciscus Johannes        
    geb.Zvl. 11-3-1806 - Sectie 9 nr.129 aangif te door  
      Johannes Adriaense Ant.van Hertsen
      34 jr, smid.
    ged.Zvl.11-3-1806       Joh..Adriaense (a.b.)  An.Cornelia Van   Duinen    ovl.Zvl.31-8-1835(ongehuwd)
    ovl.aangifte door Joh.Bapt.II,
    broer, 31 jr, horlogemaker en
    C.v.d.Heyden, 38 jr, timmerman
    (12.216)      
    (In de Recruteringslijst van 1836
    staat hij nog genoemd als 
    zakenman, lm1, met vrijstelling wegens
    broederdienst.

    Josephus Antonius       Anton.Montre          (11.543)
    ged.Zvl.20-6-1807       Judoca Van de Mast
    ovl.Zvl.23-8-1807          (12.772)

    Maria Theresia   = 9.578  Petr.Joh.Huybrechts
    ged.Zvl.2-7-1808        (12.772 als boven)
    ovl.na 1849          Petronella Dielen

    Josephus Antonius       Joh.v.d.Goten (12.608)
    ged.Zvl.8-3-1810       An.Ma.Van Meir         ovl.  (12.628)


(orig.11 mei 1999)
              ZIE VERVOLGBLAD 2
12.1023 - VERVOLGBLAD 2


    Petrus Johannes        Petr.Josephus Cleiren
    ged.Zvl.8-2-1816        (13.337)
    ovl.na 1835(get.12.216)    Judoca v.d.Mast 
               (als boven)


    Ludovicus Josephus      Petrus Johannes Montre
    ged.Zvl.18-9-1820         (13.528)
    ovl.Zvl.14-4-1821       An. Isabella Huybrechts
                    (12.740)

    Ludovicus Josephus      Joh.Baptist Melius 
    ged.Zvl.17-2-1823         (broer dopeling)
    ovl.             An.Gertrudis Huybrechts
    In 1870 is hij notaris,        (12.772)
     residerend te Schoten.

Op 11-7-1827 wordt de vader als notaris vermeld.
(R.A.Antwerpen - Notarieel Archief no.6821)
      


        *****   (orig.11-5-1999)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3