12_628

(10.891)               (11.963)
Johannes Jacobus           Anna Cornelia
   ADRIAENSE      Zandvl     VAN DEN EYNDEN
geb.Doel/Berendr.1762   6-8-    ged.Zvl. 27-9-1762(324)
ovl.Zvl. 31-3-1796(628)  1786    ovl.Zvl. 28-4-1799
      (820)
    Sebastianus Janssen (zwager vader bruid = 10.847)
    Joannes Jaspers (13.468)
arbeider - aangekomen 1766
____________________________________________________________
    
    Rachel            Sebast.Janssen (a.b.)
    ged.Zvl. 24-10-1785(388)   An.Cath.Evers(13.405)
    ovl.vl. 11-11-1785

    Joanna Maria    = 8.236
    ged.Zvl. 14-7-1787(397)    Seb.Janssen (a.b.)
    ovl.Zvl. 19-3-1873      Maria Real (13.468 a.b.)

    Johannes Cornelis       Cornelis Jaspers; Lillo
    ged.Zvl. 11-4-1789(407)    Ma.Cath. Lansen(10.847)
    ovl.Zvl. 1-5-1809
          ongehuwd

    Gerardus           Gerardus Viron (13.379)
    ged.Zvl 26-6-1792(425)    Catharina Verhulst;
    ovl.Zvl. 6-3-1797(660)      Berendrecht

    Ester             Adrianus Wens (10.551)
    ged.Zvl. 3-8-1794(437)    Ester De Ridder(13.353?)
    ovl.Zvl. 21-10-1795(659)

              ZIE VERVOLGBLAD
(orig.13-5-1996)


12.628 - VERVOLGBLAD

In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) staat het gezin onder no.176 : wel ouders maar geen kinderen.

In de telling van jan.1796  (*) staat het gezin onder no.441,
ouders met 3 kinderen.        

====================================================
(13.254)               (11.963)
Adrianus I         Anna Cornelia
   ROMMENS       Zandvl.    VAN DEN EYNDEN
ged.Zvl.3-2-1764(326)    7-5-           2e huw.
ovl.Zvl.28-1-1821      1797   ovl.Zvl.28-4-1799
       (834)          sectie 9 nr.30
    Cornelius Willemse (11.654 a.b.) aangifte door man en
    Andreas Romm. (broer br.gom) Joanna Rommens,
              60 jr, arb. (13.254)
arbeider
_____________________________________________________

    Joanna       = 12.326
    ged.Zvl.15-12-1797      Cornelis Willemse (a.b.)
    ovl. na 1826         Joanna Rommens
               (vaders zus)

Bij de Volkstelling van mei 1799  (*) staat de man (weduwnaar)
onder no.292 ZONDER KINDEREN vermeld. (Over de kinderen
uit moeders eerste huwelijk wordt evenmin gerept.)
Hij woonde toen samen met het gezin van Pieter Dierkx
(12.633) op het adres Fort no.30.
====================================================
    (*) Zie SA Antwerpen Serie HN nos.128/130.
              ZIE VERVOLGBLAD 2
(orig.16-7-1996


12.628 - VERVOLGBLAD 2
(13.254)               (12.393)
Adrianus I ROMMENS          (Jo)Anna Maria VAN
    2e huw.              MEER
ovl.Zvl. 28-1-1821 Sectie 12       ged.Berendr. 15-3-1775
aangifte door Adr.v.Sundert, 72 jr, arb., ovl.Zvl. 11-8-1859
(buur 12.598) en Egid.Alsenoy,
52 jr, arb. (buur 14.92)  
___________________________________________________________  
    Anna Catharina   = 12.300  Jos.Rommens (vaders
    ged.Zvl.12-2-1801         (halfbroer =12.742)
    ovl.Zvl. 15-3-1879      Anna Cath.Van   Meir
     Ruygeheyde nr.121         (moeders zus =   13.105)
    Joannes Baptist  = 8.823
    ged.Zvl.6-7-1803       Joannes Bapt,Thijssen
    ovl.Zvl. 23-7-1887      Joanna Gerardina
    (Staat in de Recruterings-    De Rooy (13.231)  
    lijst s1831 als arbeider
    1m73, ongehuwd, dienstplichtig)

    Martina       = 13.744 Ant.Hendriks (12.725)
    ged.Zvl.15-8-1805       Martha Van Meir
    ovl.Zvl. 19-5-1891         (moeders zus)

    Johannes Jacobus       Jacobus Van Broekhoven
    ged.Zvl.9-3-1809       (man vaders zus=13.462)
    ovl.Zvl.10-3-1809       Ma. Catharina Rommens
               (vaders halfzus=14.226)

    Adrianus II    = 13.791  Petrus Johannes Struyf
    ged.Zvl.30-12-1810        (13.225)
    ovl.Zvl. 18-5-1873      Joanna Den Houwer
    (Staat in de Recruterings-
    lijst 1831 als reserve)

(orig.16-4-1997)         *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 2