12_598

(11.796)                 (11.243)
Adrianus II VAN SUNDERT  Zandvl.  Anna Maria MARISSEN
              3-5-       alias MORISSEN
ged.Putte 30-7-1749    1773    ged.Zvl. 29-7-1754(309)
ovl.Zvl. 17-2-1830     (805)   ovl.Zvl. 23-11-1802
      Adrianus Van Beveren (stiefvader bruid)
      Gabriel Van Koekhoven (broer vrouw
              broer br.gom = 11.489)
arbeider - in Zandvl.aangekomen 6-3-1769
___________________________________________________________

    Maria Catharina (illeg.)   Adrianus Van Beveren
    ged.Zvl. 3-4-1773(344)       (als boven)
    ovl.Zvl. 10-4-1779(645)    Apolonia Van Hertsen (zus
                    moeders moeder = 11.300)

    Elisabeth           Henricus Van Dooren
    ged.Zvl. 5-4-1774(346)      (11.300 als boven) 
    ovl.Zvl. 7-4-1774(645)    Elisabeth Van Hertsen
                     (moeders moeder)

    Josina       =13.526
    ged.Zvl. 20-1-1775(348)    Joh.Bapt.Van Hertsen
    ovl.Ossendr.19-1-1850(2)     (halfbroer moeders
                     moeder = 12.460)
                   Regina Marissen
                     (moeders zus)

    Benedictus     = 13.375
    ged.Zvl.. 22-3-1777(352)   Eustachius Wouters
    ovl.Ossendr. 7-9-1817       Anna Cornelia Marisse
    (Bij de Volkstelling van     (moeders zus)
    jan.1796 is hij inwonende knecht
    bij zijn moeders moeder (11.243).   

(orig.28-4-1999)             ZIE VERVOLGBLAD12_598 - VERVOLGBLAD

    Joanna Maria    = 13.26
    ged.Zvl. 15-1-1779(356)    Frans. Van Loy (11.895)
    ovl.Zvl. 23-1-1872      Maria Van Hertsen (halfzus
                   moeders moeder ?12.138?)

In de jaren 1779/81 woonde het gezin aan ' De Weeltjens'.

    Petrus            Petr.Johannes Van Beveren
    ged.Zvl. 6-6-1781(368)      (moeders halfbroer)
    ovl. na 1796         An. Catharina Van Dooren
    (Bij de Volkstelling van     (12.650)
    jan.1796  (*) was hij inwonende knecht
    bij zijn moeders moeder = 11.243)

    Johannes Baptist II      = 12.264
    ged.Zvl. 28-3-1784(380)    J.Bapt.VanDooren(12.717)
    ovl. na 1824         Gertrudis Van Sundert
    (Bij de Volkstelling van mei 1799(*) (dochter vaders broer
    was hij inwonende knecht bij   = 11.374)
    Adr.De Neef = 11.916)

    Jacobus      = 13.206
    ged.Zvl. 3-6-1787(396)    Joh.Bapt.Michielse(14.312)
    ovl.Ossendr.6-9-1848     Elisab.VanBeveren(moeders
    begr.te Zandvliet         halfzus = 13.328) 
    (Staat in de Recruterings     
    lijst 1831 als arbeider, 1m66)

    Antonius      = 11.422
    ged.Zvl. 9-8-1790(414)    Jacobus Van Hertsen
    ovl. Zvl. 2-10-1827        Isabella Michielse(14.312)


                   ZIE VERVOLGBLAD 2
(orig.28-4-1999)

12.598 - VERVOLGBLAD 2

    Catharina           Dympnus Van Koekhoven
    ged.Zvl. 4-9-1793(432)      (11.489 als boven)
    ovl.Zvl. 4-6-1814       Joanna Catharina Van
                     Beveren (moeders
                     halfzus = 13.344)


In de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794  (*) wordt het gezin NIET VERMELD.

In de Volkstelling van jan.1796  (*) staat het gezin onder no.l94 als ouders met 4 kinderen onder 12 jaar.

In de Volkstelling van mei 1799  (*) staat het gezin onder no.651 als ouders met Joanna Maria en nog 2 kinderen onder 12 jaar.  Het gezin woonde toen Noordhoek no.6 d.i.aan de Weeltjens.
=====================================================  
              Anna Catharina KENNIS
              geb. Ekeren 1751
                  1e huw.met
              Adrianus (H)EVERS
                  zie 13.413

=====================================================
Adrianus II VAN SUNDERT  Zandvl.  Anna Catharina KENNIS
       2e huw.   16-7-          2e huw.
ovl.Zvl. 17-2-1830    1804    ovl.Zvl. 16-3-1819
      Cornelis Van Beveren (13.155)
      Jacobus Averens (schoonzoon br.gom = 13.26)
=====================================================AdrianusII VAN SUNDERT Ma.Coleta SCHOBIJN
    3e huw.            geb.
ovl.Zvl. 17-2-1830          ovl.Hontenisse 5-7-1822
=====================================================


(orig.28-4-1999)
              *****    
?? 

 


23 October 2005 Blad 1


23 October 2005 Blad 2


23 October 2005 Blad 3