13_44           
              (12.583)
              (Jo)Anna Catharina
                   VAN AERDE
              ged.Zvl. 5-2-1775(348)
              ovl.Zvl. 21-5-1848
___________________________________________________________
    Petrus Joannes Isaac (illeg.) = 8.854
    ged.Zvl.28-9-1795(446)    Jacobus Van Aerde
    ovl.Zvl. 9-3-1822         (moeders broer)
              Carolina Ninette (zou dit
    een zus van de (biologische) vader kunnen zijn = 13.414 ?)
=====================================================12.568)  (12.583)
Petrus Joannes I BOEY        (Jo)Anna Catharina
ged.Zvl.25-5-1769(334)        VAN AERDE als boven
ovl.Zvl.11-6-1812 (sectie 9 no.109) ovl.Zvl. 21-5-1848
aangifte : Ferd.Boey (broer = 12.749) aangifte : Cor.v.Bouwel
en J,Huygen (gebuur, 55 jr, arb.)     schoonzoon (12.278) en
              Leo v.Aerden (timm.m.)
dagloner               (kozijn = 14.396)
___________________________________________________________
    Anna Catharina        Leonardus Van Aerde
    ged.Zvl. 8-8-1798         (moeders vader)
    ovl.Zvl.21-9-1803       Gertrudis Michielse
                   (vaders moeder)

    Joanna Maria    = 16.160  Joh.Petr.De Loor
    ged.Zvl. 1-2-1800       Jo.Maria Boey
    ovl. na 1824


              ZIE VERVOLGBLAD
13.44 - VERVOLGBLAD

    Joanna Theresia  = 12.278 Joh.Bapt.Minnibach
    ged.Zvl. 11-7-1802        (12.570)
    ovl.Zvl. 31-5-1870      Jo.Theresia Van Aerde
                   (moeders zus =14.220)


    Joannes (Baptist) = 11.422  Joh.Baptist Denis
    ged.Zvl.16-4-1805       Gertrud.Michielse (a.b.)
    ovl.Zvl. 4-4-1884 (Ruigeheide 85) 
    aangifte : J.Fr.Lambrechts, 33 winkelier, en
    Gabriel Orens, 47 jr, arbeider.

    Johannes Cornelis = 16.161  Petrus Senders (11.307)
    ged.Zvl.12-11-1806      Anna Catharina Luyts
    ovl.Berendr.27-4-1871       (12.604)

    |Johannes Franciscus       Johannes Franciscus
    |geb.Zvl. 31--10-1808       Hendrikx (13.432)
    |ovl.Zvl.31-10-1808        Maria Catharina Denis
    |               (11.969 ?)
    |
    |Petrus Josephus       
    |geb.    idem  
    [aaangifte door Lambert Peeters  
    [33 jr, arb. en Simon Peeters.
    [Staat in de Recruteringslijst 1831
    |als arbeider, 1m66, ongehuwd, vrij-
    |stelling wegens broederdienst)
    [ged.Zvl. 31-10-1808       Josephus Veraert
    [               Joanna Dielen[
    [ovl.Zvl.12-10-1831 Wijk 14
    aangifte : Petr.Joh.Mous, 56 jr,( timmerman = 13.873)
    en Frans Booy, 59 jr, arb., (oom = 12.749
              ZIE VERVOLGBLAD 2
13.44 - VERVOLGBLAD 2

    Gabriel            Joh.Bapt.Van Aerde
    ged.Zvl.2-7-1810       (moeders broer=13.368)
    ovl.Zvl. 4-7-1810       Anna Cornelia Bernaerts
    (de begr.akte luidt 'natus 2 Juli')

    Joannes Cornelis II     = 13.774
    ged.Zvl. 12-8-1811      Joannes Cornelis
    ovl.Zvl. 20-1-1885        Mattheeuwsens
    (Staat in de Recruteringslijst 1836 Judoca Hectors
    met vrijstelling wegens onderhoud (13.240)
    moeder/weduwe; def. vrij
    in 1837)       
        


Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was de moeder van dit gezin Joanna Catharina Van Aerde in de jaren 1842 t/m 1848 opgenomen in het gezin van haar dochter en schoonzoon Van Bouwelen - Boey
(12.278) tegen een vergoeding van ca. frs. 25. per jaar.      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2