8_854

(13.44)          (12.685)
Petrus Johannes Isaac         Jacoba
 VAN AERDE Zandvl.     DE BOECK
ged.Zvl.28-9-1795(446)   26-4-   ged.Zvl.13-3-1795(443)
ovl.Zvl.9-3-1822      1819    ovl. Zvl. 13-10-1879
aangifte : Carolus Vidal, 30 jr.,
veldwachter (12.7841) en Cor.De Ridder,
41 jr, schrijver (11.395) beiden buren.
huw.get.B.St.:Joh.B.Van Aerde, 28 jr, arbeider(13.3688)
       Ant.v.Hertsen, gebuur
       P.Joh.Hendriks, 55 jr,landbouwer (12.742 ?)
       Corn.De Ridder. 38 jr
   id. kerk :  Joh.Bapt.Aerde (broer moeder br.gom;als boven)
           Petrus Hendriks (12.742 als boven)
____________________________________________________________
    Bernardus           Bern.De Boeck (8.856)
    ged.Zvl.5-11-1819       Anna Cath.Van   Aerde
    ovl.              (vaders moeder)

    Joanna Maria (posthuma)    Joh.Franciscus Hendriks
    ged.Zvl.6-7-1822        (12.742 ?)
    ovl.Zvl.14-2-1829       Joanna Maria Boey
    aangifte door: Bern.Van Gijsel, 28 jr,
    stiefvader en P.De Boeck, 21 jr, oom.
Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen waren in de jaren 1824/25 de 2 weeskinderen van haar zuster (8.856) bij Jacoba De Boeck
inwonend, waarvoor zij f. 27 rep. f. 48 vergoeding ontving.
Ook had zij nog Isabella De Carpon (ex 12.296) in de kost, voor f.24. 
    Josephus (illeg.) = 11.527  Josephus Boey
    ged.Zvl.13-4-1826       Anna Catharina
    ovl. na 1893          Minnibach (13.313)
Na deze bevalling waren de twee kinderen van haar zuster haar wat te veel en werden zij elders geplaatst. Zie blad 8.856.
=====================================================
              ZIE VERVOLGBLAD8.854 - VERVOLGBLAD
(13.150)               (12.685)
Bernardus VAN GIJSEL         Jacoba DE BOECK
geb.Verrebroek/Kallo 30-11-1801 Zandvl.   (als boven)
ovl.Zvl. 3-2-1874      15-2-       2e huw.
(Staat in de Zandvlietse  1828   ovl.Zvl. 13-10-1879
Recruteringslijst 1831 als arbeider, 1m62) Bakkerstraat nr.11;
              (aangifte door P.Vlamink  
              44 jr, veldwachter en      Cor.Somers 37  jr,
              broodbakker) 
huw.get.B.St.Joh.Bapt.Van Gijsel, 79 jr, boer, vader br.gom
       Ferdinand Van Gijsel, 31 jr, arb., broer br.gom
       Joh.Bapt.Van Aerde, 36 jr, arb.
       Jos.Fr.Vloeyberg, 44 jr, arb. (13.06)
  id. kerk :   Ferdinand Van Gijsel (als boven)
       Jos.Franciscus Vloeybergh (als boven)
    Ferdinandus Van Gijsel    
    Josephus Franciscus Vloeybergh (13.06)
____________________________________________________________ 
    Joanna Catharina  = 14.520  Donatus Van Gijsel
    ged.Zvl.18-8-1830       Joanna Cath.Van Geel
    ovl.na 1864

    Martina      = 14.680  Bernardus Van Aerde
    ged.Zvl. 17-10-1832        Martina Hendriks
    ovl.zVL. 8-3-1911

    Johannes Baptist       Johannes De Boeck
    ged.Zvl. 5-4-1836       Joa.Catharina Snacken
    ovl.Zvl. 19-3-1849        (11.143)

    Ferdinandus    = 16.482  Ferdinandus De Boey
    ged.Zvl. 3-9-1838       Maria Anna
    ovl.na 1867(get.14.520)      Schuurwegen (12.197) 

      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2