13_774

(13.44)          (12.621)
Johannes Cornelis II         Johanna
  BOEY  Zandvl.          SCHIPPERS
ged.Zvl. 12-8-1811     15-4-   ged.Zvl. 19-11-1810
(Staat in de Recruteringslijst     1836 ovl.Zvl. 6-10-1847
1836 met vrijstelling wegens       (kraambed; Sectie C-142)
onderhoud van moeder/weduwe,
def.vrij in 1837
ovl. Zvl. 20-1-1885)    
    Ruigeheide nr.?              
ovl.aangifte: P.J.De Backer, 60 jr, arbeider,
(halfzwager = 12.621) en Felix Van Aerde,
46 jr, timmerman (buur- 11.1074)
huw.get.B.St.:  Petrus Franciscus Snacken, 61 jr, gem.secr.(11.140)
         Joseph Vloebergh, 53 jr, arbeider
 id. kerk     Livinus Schippers (broer vader bruid,54 jr. = 14.282)
         Albert De Backer (stiefvader bruid, 44 jr)
arbeider
________________________________________________________
    Cornelis           Albert De Backer
    ged.Zvl. 7-7-1836         (moeders stiefvader)
    ovl.na 1868(get..14.788)   Anna Catharina v.Aerde                (vaders moeder )
              
    Joannes Baptist        Joh.Bapt.De Backer
    ged.Zvl. 30-9-1838        (moeders halfbroer
    ovl. Zvl. 31-8-1843(Wijk C nr.492)  = 12.621)
    aangifte door vader en Mart.   Johanna Theresia Boey
    Antonissen, 37 jr (timmer-     (12.278)
    man = 13.877)

              ZIE VERVOLGBLAD

(orig.10-8-1998)


13.774 - VERVOLGBLAD
    Judoca       = 14.648  Joh.(Corn.) Boey
    ged.Zvl. 8-10-1840      (vaders broer = 12.233)
    ovl.na 1868(get.14.788)    Judoca Backer (13.37)

    Josephus           Josephus Mous
    ged.Zvl. 17-6-1843      Ma.Josepha Van Beveren
    ovl.             (13.155)


    Angelina      = 14.788  Cornelis De Backer
    ged.Zvl. 3-8-1845         (moeders halfbroer)
    ovl.na 1880(get.14.915)    Joanna Boey
                   (vaders zus)

    infans gedoopt en
    ovl.Zvl. 3-10-1847 (vlg.kerk.register) 
          24-9-1847 (vlg.Burg.St.)
    (Wijk C nr.240)        
=====================================================
(13.44)          (12.588)
Joh.Cornelis II BOEY    Zandvl.  Jo.Catharina THIJS(SEN)
    2e huw.      3-5-    ged.Zvl.22-3-1810
ovl.Zvl. 20-1-1885     1849    ovl.Zvl.27-12-1884
    Ruygeheide nr.81         Ruyge Heyde nr.81
              aangiftge door man en
              Felix Van Aerde, 46 jr,
              timmerman (11.1074)
huw.get.B.St.:   Joh.Cornelis Struyf, 58 jr, metser
             Joh.Bapt.Struyf, 23 jr, metser  
         Jacob Schroeyers, 59 jr, bakker
 id. kerk :    Joh.Bapt.Peeters, 53 jr, arbeider, zwager bruid
         G.E.Verbeek, koster = 12.280
____________________________________________________________ 
         voor kinderen :   ZIE VERVOLGBLAD 2
(orig..10-8-1998)13.774 - VERVOLGBLAD 2       
    Mathias (illeg.)       Mathias Deckers
    ged.Zvl. 20-12-1835        Anna Catharina Thomas
    ovl.Zv. 8-2-1838

    Anna Isabella II  = 14.827
    ged.Zvl. 20-4-1851      Antonius Peeters
    ovl. na 1875         Ma.Isabel Van Bouwelen
                      (dochter vaders zus
                   = 12.278)
      ?????

(orig..10-8-1998)
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2