11_422

(12.598)                 (14.02)
Antonius Van SUNDERT    Zandvl.  Ma.Josepha SCHENK
ged.Zvl. 9-8-1790     16-4-   ged..Zvl. 7-7-1804
ovl.Zvl. 2-10-1827     1826    ovl.Zvl. 29-1-1885
                     Ruige Heide nr.85
huw.get.B.St.: Adrianus Van Sundert, 77 jr, arb.(vader br.gom)
      Joh.Bapt.Bossijns, 48 jr, bakker
      Jacob Schroeyers, 37 jr, bakker
      Cornelis Bossijns, 44 jr, bakker
  id. kerk:       Adrianus Van Sundert (als boven)
      Joannes Janssen (man zus bruid = 13.336)
arbeider
___________________________________________________________

    Joanna Catharina  = 9.596  Petrus Johannes Verhees
    ged.Zvl. 15-3-1827      Joanna Catharina Schenk
    ovl. na 1873           (moeders zus
=====================================================
(13.44)                (14.02)
Johannes Baptist BOEY        Maria Josepha SCHENK
ged.Zvl. 16-4-1805                2e huw.
(Staat in Recruteringslijst 1831 Zandvl. ovl.Zvl.29-1-1885
als arbeider, 1m72)    9-5-       Ruigeheide nr.85
ovl.Zvl. 4-4-1884     1834    aangifte door Fr.Verbist, 54 Ruigeheide 85 jr (schoonzoon) en Egidius
aangifte: J.Fr.Lambrechts, 33 jr   Verbist, 26 jr,(kleinzoon)
winkelier en Gabr.Orens, 47 jr,
arbeider.
huw.get.B.St.:Joh.B.Van Aerden,3 jr, arb. oom
      Ferdinand Boey, 63 jr, schouwveger, oom
      Joh.Van Meir, 33 jr.
      Joh.Bapt.Peeters, 39 jr.
  id. kerk :       Cornelis Van Meir
      Johannes Baptist Peeters
____________________________________________________________

      kinderen :    ZIE   VERVOLGBLAD


11.422 - VERVOLGBLAD
    Johannes Cornelius      Cornelius Schenk
    ged.Zvl. 5-2-1835       Joanna Catharina Boey
    ovl. Zvl. 18-12-1835

    Cornelius     = 14.774  Cornelius Van Bouwel
    ged.Zvl. 15-10-1836        (man vaders zus = 13.336)
    ovl.Zvl. 26-2-1872      Maria Schenk
                     (moeders zus = 13.336)


    Isabella I     = 14.587  Joh.Boey (vaders broer)
    ged.Zvl. 21-3-1838      Isabela Koeymans (moeders
    ovl.Zvl. 22-2-1862        halfzus) per Anna Cath.
                     De Beer (moeders                 stiefmoeder)

    Martina      = 12.954  Cornelis Schenk (a.b.)
    geb/ged.Zvl. 15-2-1840    Martina Janssens (10.844 ?)
    ovl. na 1900         Cor.Snacken, 24 jr bakkers-
                     gast = 12.340
                   P.Fr.Snacken, 66 jr,    `     gem.secr. = 11.140

    Johannes Cornelis       Cornelis Feyen (8.836)
    ged.Zvl. 22-10-1841        Antonia Vidal (12.741)
    ovl.na 1868(get.14.774)

    Joanna Catharina       Cornelis Feyen (8..836)
    ged.Zvl. 20-11-1843        Joanna Cath.Van Sundert
    ovl.Zvl. 29-12-1843

    Joanna Catharina       Franciscus Van Wijck
    ged.Zvl. 7-10-1848        (9.596)
    ovl.Zvl. 7-3-1854       Joanna Judoca Van Meir
                     (12.313)
              *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2