12_749

(12.568)
Ferdinand I BOYE/BOEY   Zandvl.  Joh.Cath. ROSSEAUX
ged.Zvl.9-4-1772(341)   5-10-   geb.Markgraveley~1775
ovl.Zvl. 1-4-1841     1795    ovl.Zvl. 26-12-1860
    Benedictus De Coster (10.663)
    Josephus Snacken (10.326)
arbeider/schouwveger
___________________________________________________________

In de Volkstelling van jan.1796 (*)  staat het jonge paar onder no.258.

    Maria Theresia II = 13.256  Benedict. De Coster(a.b.)
    ged.Zvl.10-12-1797      Gertrudis Michielse
    ovl.Zvl. 23-3-1882        (vaders moed er)

In de Volkstelling van mei 1799  (*) staat het echtpaar met 1 kind onder no.516. Ze woonden toen op adres Fort no.110 en vaders moeder woonde op nr.. 108.

    Joannes Cornelis  = 14.321 Joannes Rousseaux
    ged.Zvl.13-5-1800       Maria Catharina Janssens
    ovl.Zvl. 28-9-1882        (11.46)

    Anna Cornelia         Joh.Michielse (14.312 ?)
    ged.Zvl.1-4-1803       Anna Cornelia De Coster ovl.  (12.15)

    Maria Anna     = 12.337
    ged.Zvl.26-1-1805       Petrus Rosseaux
    ovl. Zvl. 7-10--1886       Ma.An.Schuerwegs

      (*) Zie SA Antwerpen serie HN nos. 129/130.

              ZIE VERVOLGBLAD

12.749 - VERVOLGBLAD   

      
    Joanna Maria    = 13.863  Franciscus Hendriks
    geb+ged.Zvl.4-4-1810        (12.584)
    aangifte BS:.P.Boey(vad'broer Anna De Nijs
    = 13.44) en Ant.Laurijssen,    
    29 jr, arb.= 14.260)
    ovl.Zvl. 22-5-1882

    Maria Catharina  = 14.456  Henr.Van Doorn(12.717)
    ged.Zvl.6-5-1814       Ma.Catharina Denis 
    ovl.Zvl.9-4-1898         (12.302 ?)  


Volgens de Zandvlietse lijst van Bestedelingen was vanaf 15-5-1845 t/m 1848 de moeder van dit gezin (Joh.Catharina Rosseaux) inwonend bij haar dochter/schoonzoon Bries - Boey (13.256) tegen frs. 65 p.jaar.

Uit het archief van de St.Sebastiaansgilde :
In 1838 was Ferdinandus Boeij koning van de Gilde.

      ***** ?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2