12_772

(11.376)
Petrus Johannes I          Maria Elisabeth
    HUYBRECHTS             CLEIREN
ged.Zvl.28-8-1770(337)   Lillo   ged.Lillo 1-2-1760
ovl.Zvl.8-4-1830      26-4-   ovl.Zvl.3 florial IX 
hoefsmid          1796    (= 23-4-1801 _________________________________________________________
    Benedictus          Carolus Benedictus
    ged.Zvl. 11-10-1797(459)     Huybrechts (vaders
    ovl.Zvl. 29-5-1798        broer)
              Isabel Cleiren(10.856?) 

    Constantijn Josephus       Gregor. Van Eeckhouth   
    geb.aangifte Zvl. 19-11-1798 Joanna Cleiren
    ged.Zvl. 14-11-1798
    ovl. ?

Bij de Volkstelling van mei 1799  (*) staat het gezin onder no.200
 (met 1 kind) en een inwonende knecht Mathieu Van de Keybosch
 (32 jaar). 
 Ze hadden ook nog inkwartiering van 2 mannen; ze woonden
 Kerkhof no.4.

    Johannes Baptist       Joh.Baptist Van Linden
    ged.Zvl.16-7-1800          (13.140)
    ovl.Zvl.16-10-1809      Isabella Huybrechts
               (vaders zus = 12.740)
=====================================================


    (*) zie SA Antwerpen - Reeks HN nr. 130.

              ZIE VERVOLGBLAD
12.772 - VERVOLGBLAD

Petrus Johannes            Judoca
    HUYBRECHTS                VAN DER MAST  2e huw.  Zandvl. geb.0ssendr. 23-9-1777
ovl.Zvl.8-4-1830       14-6-  ovl.Zvl.24-4-1854
hoefsmid/tapper       1801   herbergierster
    Johannes Franciscus Willemse (11.908)
    Joh.Andreas De Ridder (koster = 13.353)
___________________________________________________________

    Isabella Cornelia  = 12.216    
    ged.Zvl.21-3-1802       Joh.Adriaense (12.628)
    ovl.Zvl. 18-12-1845        Isab.Cornelia Gijsbrechts

    Anna Gertrudis    = 12.418
    ged.Zvl.31-8-1803       Johannes Danis (13.230)
    ovl.Zvl. 6-11-1879      J.G.Adriaensens(12.1023)
              
In 1803 was hij kerkmeester (zie 'Manuael derErfgoederen, Chijnsen,
 Renten &c.' pag.14 en 15) 

    Jacobus      = 13.845  Jacobus Huybrechts 
    ged.Zvl.8-2-1805         (vaders broer)
    Staat in de Recruteringslijst Ma.Catharina Adriaense   1836 als smid, 1m63, met (12.701 ?)
    1 jr vrijstelling wegens broederdienst.   
    ovl.B.Stand :17-9-1850
       kerk :    3-9-1850

    Joanna Catharina       Joh.Baptist Melius
    ged.Zvl.7-6-1806         (12.1023 als boven)
    ovl.Zvl.25-10-1807      Joanna Catharina
               Withaeghs (12.325)
              
              ZIE VERVOLGBLAD 2
    


12.772 - VERVOLGBLAD 2

    Johannes Franciscus        Franciscus De Nijs
    ged.Zvl.5-12-1807          (12.325 als boven)
    ovl.Zvl.4-1-1808       Petronella Dielen
      
    Lia Isabella    = 13.878  J.,Bapt.Rombouts(man
    ged.Zvl.6-11-1809         vaders zus = 12.740)
    ovl.na.1859          Isabella Jansens
                       (12.614)

    Petrus Johannes III       Johannes Van de Mast
    ged.Zvl.31-3-1811       Anna Cath. Van Meir
    ovl. na 1854(get.14.399)     (13.105)
    (Staat in de Recruteringslijst 1836,
     1 jr vrij wegens broederdienst,
    later naar Frankrijk vertrokken.)
    
    Antonius           Antonius Rombouts(zoon
    ged.Zvl.15-12-1812         vaders zus = 12.740
    ovl. na 1850(get.13.887)   Dympna v.d.      Poel(12.06)
    (Staat in de Recruteringslijst 1840
    def.vrijstelling, ongehuwd.)

    Martina II     = 13.772  Petrus Johannes
    ged.Zvl.29-9-1814         Van   Meir(12.635)
    ovl. na 1850(get.14.399)    Martina Antonissen

    Joanna       = 13.887  Joh.Bapt.Van Linden
    geb.Zvl. 13-1-1817        (12.614 als boven)
    ovl.Zvl. 2-11-1857      Isabella Bril(12.635 a.b.)
              Cor.    De Ridder, 36 jr,part.
              Fr.Snacken, 46 jr, bakker
                   (11.140)

              ZIE VERVOLGBLAD 3
12_772 - VERVOLGBLAD 3

    Antonia      = 14.399  Joh.Bapt.Dominicus
    ged.Zvl. 5-10-1818        (12.174)
    ovl.Zvl. 23-5-1896      Isabella Huybrechts
                   (vaders zus = 12.740

    proles
    thuis gedoopt en 
    ovl.Zvl. 22-7-1820
    

    Benedictus II   = 13.931  Benedictus Rombouts
    ged.Zvl. 13-4-1823        (zoon vaders zus =         ovl.Zvl. 21-1-1871  12.740)
              Isabella Huybrechts
                   (vaders zus a.b.)
    
    proles
    thuis gedoopt en
    ovl. Zvl. 2-10-1824


      *****
?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 2


23 oktober 2005 Blad 3


23 oktober 2005 Blad 4