11_908

(9.878)          (10.213)
Henricus VAN CAEM     Zandvl.  Gertrudis VAN MOL
geb. 1711/1731`       30-6-   ged.Zvl.28-5-1732(277)
ovl.Zvl.2-7-1751(606)    1751   ovl.Zvl.30-4-1805
      (798)
    Gulielmus Van Caem (broer br.gom = 11.463)
    Joh.Baptist Van Mol (vader bruid)
=====================================================
(10.751)               (10.213)
Petrus I WEYLANTS     Zandvl.  Gertrudis VAN MOL
ged.Zvl.14-9-1723(254    4-8-       2e huw.
ovl.Zvl.5-6-1767(611)    1751   ovl.Zvl.30-4-1805
      (798)
    Joh.Baptist Van Mol (vader bruid a.b.)
    Petrus Hendriks (11.736 of 11.780)
boer,in 1755/63 pachtte hij grond in Berendrecht omtrent Bokx Paene.
(zie 'Manuael der Erfgoederen, Chijnsen, Renten &c.' pag.11 = (*) ___________________________________________________________ Johannes BaptistJoh.Bapt.Carpon(11.446)
    ged.Zvl.25-10-1752(307)    Catharina Voormaat
    ovl.Zvl.27-8-1755(638)     (11.378)
    (pastoor schrijft: Joh.Franciscus = fout)

    Johannes Franciscus        Joh.Franciscus De Roos
    ged.Zvl.23-8-1754(309)    Ma.Anna Schipper
    ovl.Zvl.2-12-1754((638)      (11.385)
In de Volkstelling van 1755 staan onder no.69 de ouders met hun
eerste kind Johannes Baptist.
Inwonend was toen Sebastianus Crab, 'vreemdeling'. (*)
    Joannes Baptist        Norbertus Joseph.Lisens
    ged.Zvl.24-2-1756(312)     (chirurgyn = 12.847)
    ovl.Zvl.6-3-1756(639)       Catharina Wijlants              (vaders zus = 11.922)
                   
(orig.7-8-1997)              ZIE VERVOLGBLAD

    
11.908 = VERVOLGBLAD   

    Joannes Baptist        Arnold Hennen (11.676)
    ged.Zvl.19-1-1757(314)    Lucia A. De Pester
    ovl.Zvl.9-10-1801        (12.847 als boven)
        ongehuwd  

    Jacobus      = 12.474
    ged.Zvl.18-8-1759(319)    Andreas Bossijns (l2.18)
    ovl.Zvl.9-2-1805       Anna Maria Janssens 

    Gulielmus     = 12.786
    ged.Zvl.9-11-1761(323)    Gul.Bruynikx (11.941
    ovl.Zvl.25-10-1809      Jacoba Huygens(12.18)
    

    Petrus Josephus        Petr.Jos.Van der Neessen
    ged.Zvl.20-10-1763(325)      (drost = 12.676)
    ovl.Zvl.13-12-1764(610)    Dom.la. Joa. Catharina
                       Maria Smits

    Maria Catharina I = 12.682
    ged.Zvl.17-9-1765(329)    Antonius Schellekens
    ovl.Zvl.5-6-1813         (12.148)
              Ma.Catharina Bruyninkx
                (11.162)
=====================================================
(10.1188)
Cornelis II NUYTS
1e huw.met Gertrudis VAN WELLE
zie 12.13
=====================================================

               ZIE VERVOLGBLAD2

11.908 - VERVOLGBLAD 2

(10.1188)         (10.213)
Cornelius II NUYTS (2e huw)     Zandvl. Gertrudis VAN MOL
ged.Huybergen 13-6-1730   25-7-       3e huw.
ovl.Zvl.20-4-1780(615)   1767   ovl.Zvl.30-4-1805
      (804)
    Joh.Baptist Van Hertsen (12.271)
    Joh.de Moor (man zus 2e man bruid = 11.922

boer
___________________________________________________________
1769: In de Lijst Wachtbare Mannen wordt Cornelius Nuyts vermeld als wonend binnen het Fort.  (*)

    Petrus       = 12.271
    ged.Zvl.14-7-1769(334)    Joannes De Moor (a.b.)
    ovl.Zvl.15-6-1815       Catharina Voormaat   (a.b.)

1772 : Bij de Omganck binnen de Fortificatie wordt dit
gezin weer vermeld; men had toen 3 koeien.  (*)

    Johannes Franciscus        Christianus Nuyts
    ged.Zvl.25-3-1771(339)    Isabella Van Duynen
    ovl.Zvl.8-ll-1796(627)       (12.271 als boven)
              

    Joannes Josephus       Jacob Vloebergh(12.302)
    ged.Zvl.14-4-1773(344)    Anna Isabella Van de
    ovl. na 1796          Elsacker (11.283)
=====================================================

              ZIE VERVOLGBLAD3 
(orig.13-12-1997)


11.908 - VERVOLGBLAD 3
(11.745)               (10.213)
Joannes Franciscus          Gertrudis
 WILLEMSE  Zandvl.     VAN MOL
ged.Zvl.7-3-1757(314)    4-3-      4e huw.
ovl.Zvl. 10-4-1841     1783   ovl.Zvl.30-4-1805
       (814)
      Benedictus De Coster (10.663)
      Johannes Hendrickx
boer, in 1799 had hij in grond in pacht in 's-Gravenland (Zandvliet) en
te Berendrecht omtrent Bockx Paene; zie 'Manuael der Erfgoederen, Chijnsen, Renten &c.'' pag.l en 11.  (*)
___________________________________________________________

Bij de Volks- en Bedrijfstelling van 5-8-1794 bestond het gezin uit 3 mannen, 1 vrouw en 1 kind. Voorts 3 karren, 2 paarden, 3 koeien en 
1 kalf. (Vermeld onder no.45.)  (*)

In de Volkstelling van jan.1796 wordt het gezin genoemd onder no.398 en bestaat dan uit bovenstaand echtpaar met de 3 kinderen Nuyts (uit moeders 3e huwelijk), t.w. Pierre, Frans en Joh.Josephus. Voorts waren inwonend :
 Joh.Bapt.Wijlans, 39 jr, knecht (zoon uit moeders 2e huw.)
 Petronella De Doy, 20 jr, dienstmeid (in 1793 in
      Zandvliet aangekomen)   (*)

In de Volkstelling van mei 1799 staat het gezin onder no.452 en bestaat uit bovenstaand echtpaar, Petrus Nuyts (uit moeders 2e huw.) en 1 kind onder l2 jaar (onbekend).
Ze hadden toen inkwartiering van 2 mannen en 2 paarden en woonden op het adres Fort no.84  (*).              ZIE VERVOLGBLAD 4

11.908 - VERVOLGBLAD 4

====================================================
(11.745)               (11.42)
Joh.Franciscus WILLEMSE   Zandvl. Ma. Catharina I MAES
      2e huw.      21-1-  geb.Duffel/Lier ca/1772
ovl.Zvl. 10-4-1841      1806   ovl. Zvl.27-9-1809
       Cornelis Senders (11.306)
       Benedictus De Coster (10.663 a.b.)
____________________________________________________________
    Joanna Maria         Bened.De Coster (a.b.)
    ged.Zvl.5-6-1807       Joanna Maes (moeders
    ovl.Zvl. 29-6-1884       zus= 12.565)
         ongehuwd

    Jacobus
    geb.Zvl.5-2-1809
    aangifte door P.Fr.Snacken,
    35 jr, bakker en C. De Ridder,
    27 jr, particulier.        Siardus De Jongh
    ged.Zvl.5-2-1809       Maria Anna Maes
    ovl.Zvl.20-7-189 ?
=====================================================
              (14.280)
              Joh.Cath.IV JANSSENS
              ged.Zvl.23-7-1785(386)
              ovl.Zvl. 28-1-1867
____________________________________________________________
    Antonius Johannes (illeg.) = 13.760
    ged.Zvl.14-5-1807       Cornelis Bullens
    ovl.Zvl. 11-5-1872      Maria Catharina 
               Bossijns (13.18)
=====================================================

              ZIE VERVOLGBLAD 5
(orig.23-12-1996)

11.908 - VERVOLGBLAD 5          

(11.745)               (14.280)
Joh.Franciscus WILLEMSE   Zandvl  Joh.Cath.IV JANSSENS
    3e huw.       22-10-     als boven
ovl.Zvl 10-4-1841       1811  ovl.Zvl. 28-1-1867
    Franciscus Breens (14.279)
    Cornelis De Wijs (12.691)
_________________________________________________________

    Petrus Johannes  = 13.846 + 13.748
    ged.Zvl.24-8-1812         Petrus Nuyts (12.271)
    ovl.Zvl. 23-5-1890        Ma.Catharina Janssens
    (Staat in de Recruterings-
    lijst 1836 met 1 jaar
    vrijstelling wegens broederdienst; in 1838 vrij: gehuwd)
              

    Isabella           Johannes Franciscus Bal
    ged.Zvl.23-9-1813         (13.221)
    ovl.na 1838(get.13.760)    Joa. Catharina Plompen
               (14.279)

    Maria Catharina  = 13.856  Henricus Van Dooren
    ged.Zvl.24-11-1814         (12.717)
    ovl.na 1854(get.9.593)    Joanna Maria De Coster
               (10.663)

    Martinus Benedictus        Joannes Franciscus
    ged.Zvl.18-7-1816          Schuurwegh (14.323)
    Staat in de Recruteringslijst Jacoba Craenen (14.474) 
     1838 als dienstplichtig)
    ovl.Zvl. 13-7-1853
           ongehuwd

              ZIE VERVOLGBLAD 6

    11.908 - VERVOLGBLAD 6

    Joannes Franciscus      Petrus Hendriks (12.742)
    ged.Zvl.4-7-1818       Maria Catharina Thomas
    ovl. na 1855(get.9.593       (13.221 als boven)
    (Staat in de Recruterings-
    lijst 1840 als arbeider
    1m69, ongehuwd)

    Martina      = 9.593  Joh.Franciscus Bullens
    ged.Zvl.16-8-1820         (15.280) per Bern.J.
    ovl.Zvl. 12-8-1888       Truyens (koster=8.239)
              Joanna Cath.Hendriks

    Maria Theresia        Petr.Johannes Huybrechts
    ged.Zvl.29-8-1822         (12.772)
    ovl.Zvl. 22-9-1842      Martina Breens (13.249)

    Josephus           Joseph.Antonius Janssen
    ged.Zvl.17-12-1824         (halfbroer dopeling)
    ovl.na 1858(get.9.593)    Joanna.Cath.Matheeusen
                    (13.328)

    Joannes Cornelis       Petrus + Anna Isabella
    ged.Zvl.6-12-1829          Willemsen (broer +    ovl. Zvl.9-9-1842    zus dopeling)

Zie SA Antwerpen onder de nrs.
        HN 127 t/m 132 en 189
      

      *****
(orig.20-3-1997)


?? 

 


23 oktober 2005 Blad 1


23 oktober 2005 Blad 3


23 oktober 2005 Blad 4


23 oktober 2005 Blad 5


23 oktober 2005 Blad 6


23 oktober 2005 Blad 7